logo_KCT_1

 

Klub českých turistů, oblast Plzeňského kraje

www.plzenskykraj-kct.cz

facebook-logo_50

Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň

Úřední dny:

každé 1. a 3. úterý v měsíci (mimo letní měsíce) od 15.30 do 17.00 hodin

kontakt:

Pavla Kindelmannová

sekretářka
Sokolovská 39, 323 00 Plzeň, tel. 736 754 140

 

OBLASTNÍ VÝBOR

Josef SÝKORA

Předseda

tel. 739 043 827

sykora.kctbolevec@seznam.cz

Karel KAŠPAR

Místopředseda,

ochrana přírody

tel. 736 754 163

karelkaspar46@seznam.cz

Miroslav Dřízhal

Místopředseda,

kalendář

tel. 737 042 595

miradrizhal@seznam.cz

Zdeněk WEIGL

Člen, Síň slávy

tel. 606 746 882

baronw@seznam.cz

Petr Pola

Člen, zapisovatel, metodik

tel. 605 737 448

pola.petr@tiscali.cz

Jiří Zápotocký

Člen

tel. 736 754 456

zapotocky.fobz@seznam.cz

ing. Vladislav SAJDL

Člen, péče o členy, značení

tel. 736 754 141

sajvla@seznam.cz

KONTROLNÍ KOMISE

Miluše PRŮŠOVÁ  

Předsedkyně  

tel. 601 355 395

jp-m@seznam.cz

Helena SEDLÁČKOVÁ

Členka

tel. 604 308 085

hela314@seznam.cz

Václav Zykmund

Člen

tel. 739 511 968

v.zykmund@volny.cz

 

  KRAJSKÁ KOMISE ZNAČENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

ing. Vladislav SAJDL
předseda KKZ

Rokycanova 1060/II, 337 01 Rokycany, 

tel. 736 754 141

sajvla@seznam.cz

Jiří MAREŠ
mapař, web KČT Plz. kraje

Waltrova 39, 318 00 Plzeň
tel. 736  754 179

trasy@centrum.cz

Jiří ČENGERY
krajský správce dat

Severní 723, 348 15 Planá
tel. 374 792 113, 736 754 147

j.cengery@seznam.cz

Karel KAŠPAR
skladník

Husova 141, 349 01 Stříbro
tel. 736 754 163

karelkaspar46@seznam.cz

Marie ŠIMONOVÁ
hospodářka

5. května  518, 341 01 Horažďovice
tel. 736 754 561

marie.simon@seznam.cz

 

PŘEDSEDOVÉ ZNAČKAŘSKÝCH OBVODŮ

PLZEŇ - sever

Jiří ZÁPOTOCKÝ

Pařížská 1,

301 00 Plzeň

736 754 456

znaceni.plzen.sever@seznam.cz 

PLZEŇ - JIH

Tomáš VÁCHAL

U Rybníka 528,

330 21 Líně

736 754 547

dv55@seznam.cz

Rokycany

Ing. Vladislav Sajdl

Rokycanova 1060

337 01 Rokycany

736 754 141

sajvla@seznam.cz

TACHOV

František KONČELÍK

Fučíkova 480,

348 15 Planá

736 754 167

koncelik8@seznam.cz

KLATOVY

Mgr. Tomáš Háša

Rybníčky 61//II

339 01 Klatovy

605 174 302, 376 311 907

rybnicky61@email.cz

SUŠICE

Marie ŠIMONOVÁ

5. května  518,

341 01 Horažďovice

736 754 561

marie.simon@seznam.cz

DOMAŽLICE

Zdeněk KADLEC

Vrbova 373,

344 01 Domažlice

602 136 279

kadlec.zden@gmail.com      

 

ODBORY KČT V PLZEŇSKÉM KRAJI

reg. číslo

odbor*)

jméno a adresa předsedy

telefon

e-mail

104 401

Domažlice

Mgr. Petr Matějka,
Mánesova 512, 344 01 Domažlice

724 088 949

kct.domazlice@seznam.cz

104 402

Bělá nad Radbuzou

Jiří Mach, Školní 341,

345 26 Bělá nad Radbuzou

776 751 433

vvvkctbela@seznam.cz

104 403

Kdyně

Lubomír Zlámal, Dělnická 540,

345 06 Kdyně

607 276 047

kct.turisti.kdyne@seznam.cz

104 405

Toužim

Libuše Marošová
Sídliště 409, 364 01 Toužim

606 916 484

libusekynzlova@seznam.cz

104 406

Horažďovice

Jiří Zich,
Jiráskova 707, 341 01 Horažďovice

737 751 617

gjzichovi@seznam.cz

104 407

Sušice

Alena Švarcová,

Sirkařská 973, 342 01 Sušice

728 088 146

alesva@seznam.cz

104 408

 Klatovy

Mgr. František Šanda,

Koldinova 396, 339 01 Klatovy 2

721 608 687

sanda.frantisek@seznam.cz  

104 409

Nýrsko

Radek Bastl
340 22 Bystřice nad Úhlavou 18

736 184 981

kct.nyrsko@gmail.com

104 411

Bolevec Plzeň

Josef Sýkora,
Brněnská 43, 323 00 Plzeň

739 043 827

sykora.kctbolevec@seznam.cz

104 412

První plzeňský

Václav Zykmund,
Guldenerova 39, 326 00 Plzeň

739 511 968

v.zykmund@volny.cz

104 416

Fakult. nemocnice v Plzni

Věra Melounová,

Stehlíkova 4, 301 00 Plzeň

371 428 973
723 940 104

melounova.v@seznam.cz

104 417  

OPTIMIST PLZEŇ

Julie Henzlová

608 521 938

kct.optimist@seznam.cz

104 418

 Prazdroj Plzeň

Vlasta Čižinská,

Skupova 51, 301 00 Plzeň

605 572 471

an.rybka@seznam.cz

104 419

Slavia VŠ Plzeň

Jiří Zápotocký,

Pařížská 1, 301 00 Plzeň

736 754 456

zapotocky.fobz@seznam.cz

104 421

Divadlo Plzeň

Jitka Moserová,
Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň

723 892 587

jitka.moserova@seznam.cz

104 423

Dobřany

Jindřich Šmatlák,
U Trati 1014, 334 41 Dobřany

773 919 362

ing.jarmilafiserova@seznam.cz

104 424

Nepomuk

Helena Sedláčková,
Nádražní 314, 335 01 Nepomuk

371 591 604
604 308 085

hela314@seznam.cz

104 425

Chotěšov

Václav Mičan ml.

Osvobození Politických Vězňů 313,

332 14 Chotěšov

604 825 564

predseda-kctchotesov@seznam.cz 

104 427

Úhlava

Předseda: Karel Kokoška,
Kontakt: Dagmar Švihlová,

V Brance 1344, 1334 01 Přeštice

723 187 068

kct-uhlava@seznam.cz

104 429

Líně

Karel Lukáš,

Hornická 171, 330 21 Líně

732 484 976

kctline@seznam.cz

104 431

Třemošná

Václava Zavadilová,
U Stadionu 1072, 330 11 Třemošná

607 939 650

zavadilova@cbox.cz

104 432

Rokycany

ing. Vladislav Sajdl,
Rokycanova 1060/II, 337 01 Rokycany

736 754 141

sajvla@seznam.cz

104 434

Janov

ing. Petr Soubusta,
Na Okrouhlici 1229, 337 01 Rokycany

603 458 137

kct_janov@hotmail.cz

104 435

 Radnice

-

-

104435@kct.cz

104 436

 Planá

Karel Kašpar,
Husova 141, 349 01 Stříbro

739 578 951

karelkaspar46@seznam.cz

104 437

Stříbro

Pavel Buba,
ul. 28. října 799, 349 01 STříbro

776 780 493

kct.stribro@seznam.cz

104 438

Tachov

Alena Mautnerová,
Školní 1328, 347 01 Tachov

737 357 370

alena.mautnerova@post.cz

*) Nejedná se o přesný název odboru, ale jen o zjednodušené označení. Rozhodující pro identifikaci je registrační číslo.

 

Turistické oddíly mládeže

Odbor KČT:

TOM

jméno a adresa předsedy

telefon

e-mail

104402

Bělá nad Radbuzou

oddíl ORLÍCI

Erika Koktová

Dlouhá 124, Bělá nad Radbuzou

732 357 028

erikakoktova@seznam.cz

104425

Chotěšov

4802 BOROVICE

Jana Skořená

Chotěšov 637, 332 14 Chotěšov

604 569 535

j.skorena@seznam.cz  

104427

Úhlava

20902 ÚHLAVA

Hana Žambůrková

Na Chmelnicích 1228, Přeštice

777 832 520

hzamburkova@seznam.cz

aktualizováno: 2. února 2021

Veškeré změny laskavě ohlaste na sykora.kctbolevec@seznam.cz