Bezpečnost na turistických značených trasách

 

 

 

 

zameckyles_w2

 

 

     Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem k rekreaci a turistickému i sportovnímu vyžití.      Klub českých turistů se zamýšlí nad bezpečností pěších turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se ani jedna skupina turistů necítila ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti.

 

Kodex pro společné užívání turistických tras:

 

SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ:

1.     Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě.

2.    Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.

3.    Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.

4.    Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.

5.    Své odpadky odnes s sebou.

6.    Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.

7.    Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.

 

KODEX PĚŠÍHO TURISTY:

1.     Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí.

2.    Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na průjezd cyklistů nebo lyžařů.

3.    Dej cyklistovi nebo lyžaři signál, že o něm víš.

4.    Nevstupuj do lyžařské stopy.

5.    Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo či do lyžařské stopy.

 

KODEX CYKLISTY:

1.     Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty.

2.    Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.

3.    Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.

4.    Při míjení pěších turistů sniž rychlost.

5.    Nevjížděj do lyžařské stopy.

 

KODEX LYŽAŘE:

  1. Pokud není na cestu zakázán vstup a vjezd i ostatním turistům, vol pokud možno jiné trasy.

2.    Ovládej své lyže, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.

  1. Při jízdě mimo lyžařské stopy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cest o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.

4.    Při míjení pěších turistů sniž rychlost, a to zejména při jízdě z kopce.

  1. Ve stopě se vyhýbej vpravo a uvolni stopu lyžaři jedoucímu z kopce.

 

Aktualizace 3. dubna 2019