CHCETE SE STÁT ČLENEM KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ ?

 

       Obraťte se prosím laskavě na předsedy odborů KČT uvedené v adresáři. Každý odbor vedle běžné činnosti, t.j. vycházek či výletů, pořádá nebo se zaměřuje na určitý druh činnosti, např. zájezdy, letní prázdninové akce, vysokohorskou turistiku, vodní turistiku, cykloturistiku, výkonnostní turistiku nebo i společenskou činnost. Do odboru KČT Bolevec Plzeň se lze přihlásit též pomocí internetu.

 

 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KČT

Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků této organizace. Každý člen platí roční příspěvek, který se pohybuje v rozmezí 200 až 500 korun za osobu a rok.

 

VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT

Člen KČT se při využití následných výhod prokazuje členskou legitimací a kartou EUROBEDS platnou v daném období.

Slevy na startovném Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

 

Pojištění členů

Od roku 2008 jsou rozhodnutím konference KČT pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT. Členům KČT bude nabídnuto individuální pojištění na základě sdělení oblastí a odborů. Člen KČT se může nechat výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné na pohyb v horách nad 2000 m.n.m., vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky.

 

Časopis Turista

Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. V tomto časopisu je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí. Od roku 2008 vychází 10 čísel ročně.

 

Turistické mapy KČT

Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT ve výši cca 20% běžné prodejní ceny, a to v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a dále u výhradních regionálních distributorů. Sleva je poskytována vždy na 1 kus od každého titulu pro jednoho člena. Turistické cesty na těchto mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map.

 

Slevy na ubytování

KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje svým členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 70 Kč na osobu a noc. Seznam objektů je publikován na internetových stránkách Klubu českých turistů. Kromě toho získávají členové KČT slevu 40 - 50 % ve více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde Österreich v rakouských Alpách.

 

Slevy na dopravu

KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení těchto zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah. Platí pro cestovní doklady zakoupené po 13.12.2008:

Kilometrická banka  – 200,- Kč (2 ks/člen/rok)

In – karta Senior  - 300,- Kč

In – karta Zákazník – 200,- Kč pro členy seniorského věku do 70 let.

 

Poskytnutí příspěvku člen KČT uplatňuje u svého odboru KČT.

 

Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS

Členové KČT budou moci uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.

 

Rozcestník - hlavní stránka

 Aktualizace 31. prosince 2011, trasy@centrum.cz