Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

 

Naučná stezka Brčálník

Železnorudsko / Brčálník a okolí, mapa KČT č. 64 – Šumava Železnorudsko (trasa NS bude v mapě zakreslena v nejbližším vydání)

 

 

Jeden z pohledů na Královský hvozd se Špičákem a Jezerní horou.

      Naučná stezka Brčálník vede malebnou krajinou svahů a údolí prameniště Úhlavy, mezi Můsteckýcm hřebenem a Královským hvozdem. Paletou přírodních krás, zajímavostí a krásných výhledů bezesporu zaujme a potěší i toho, kdo je přesvědčen, že oblast mezi Hojsovo Stráží a Železnorudskem již dobře zná a nic už jej zde nemůže překvapit.

     Lokalita naučné stezky se rozkládá přesně tam, kde turista při jízdě vlakem na Špičák ustává v četbě novin, začíná si před výstupem balit věci do batohu a oknem vagonu zkoumá, zdali je obloha náležitě modrá, louky přiměřeně prokvetlé a – v zimě – sněhová pokrývka dostatečně bohatá. My ale nebudeme vystupovat až na Špičáku, ale už na Brčálníku, neboť východiště naučné stezky je právě tam, na silničce hnedka nad železniční zastávkou. Zde je umístěn rozcestník turistických značených tras a informační tabule s trasou NS, se znázorněním jednotlivých informačních míst a pozor! – také s levou směrovkou určující směr pochodu, protože NS je značena pouze jednosměrně. Značení je provedeno značkami pro NS, tj. bílým čtvercem se zelenou úhlopříčkou, umístěnými nejčastěji na stromech nebo tabulkami na dřevěných sloupcích.

     Trasa NS je okružní, délky 4,5 km, s počátkem i koncem ve východišti v osadě Brčálník. Zřizovatelem NS je Správa chráněné krajinné oblasti Šumava.

     NS byla otevřena v r. 2005.

     Z východiště vede NS proti směru hodin podél žel. trati 183 souběhem se žlutě značenou trasou č. 6639 (ta ale po 250 m odbočuje doprava do kopce a dále směrem pod Můstek, na Šmauzy a k Javorné). V cca ¼ délky NS trať podchází pod viaduktem, prochází osadou Karlík a dále pokračuje jižně podél ohrazených pastvin a přírodní rezervace Brčálnické mokřady s prameništěm Úhlavy k rekreačnímu objektu Rudolfovna. Odtud se NS stáčí na severovýchod a v závěru trasy přechází přes žel.trať a vrací se do východiště.

Podchod pod tratí

z r. 1877

     Průchodnost pro pěší turisty: NS umožňuje prohlídku turistům od dětského věku po běžně zdatné seniory. Na trase se nevyskytují místa s rizikem úrazu. Protože se NS nalézá v oblasti s dlouhodobou sněhovou pokrývkou, je NS přístupná a bezpečně průchodná v celé délce trasy cca od května do října.  Při přechodu prameniště Úhlavy vede trasa po bezpečných povalových chodníkách.

     Sjízdnost pro cykloturisty a bikery: Naučná stezka není určená a vhodná pro jízdu na kole. Povrch cesty je v některých místech kamenitý nebo podmáčený - zejména na jaře a po deštích. Tento stav nevadí pěším turistům s patřičnou obuví, ale průjezd kol by narušil přirozenou celistvost povrchu, vytvořily by se koleje, do kterých by se stahovala voda způsobující neschůdnost a erozi. Pěší turisté by si nejspíše vytvořili jinou variantu průběhu trasy, což ovšem není žádoucí zejména v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace.

         Naučná stezka není způsobilá a vhodná pro osoby se omezenou schopností pohybu a orientace (vozíčkáře) z důvodu členitosti terénu.

Trasa NS vede mezi pastvinami a přírodní rezervací Brčálnické mokřady s vysokou strukturální a biotopovou rozmanitostí

Na trase je kromě hlavní informační tabule o NS

dalších 5 informačních tabulí s tématickým zaměřením:

·         Hřeben Jezerní hory

·         Železniční trať

·         Přírodní rezervace Brčálnické mokřady

·         Můstecký hřeben

·         Úhlava

 

Jak se tam dostat: Informace o dopravním spojení vlaky a busy:

Autem přes Hojsovu Stráž k hotelu Fanda, kde je možnost zaparkování.

Vlakem po trati 183 do zastávky Hojsova Stráž – Brčálník.

Pěšky dle vlastní fantazie ve spolupráci s turistickou mapou KČT č. 64.

Občerstvení na trase: Hospoda Na farmě s nádherným výhledem z terasy

na Ostrý a do Úhlavského údolí.

Možnost ubytování: Železná Ruda, Špičák, Hamry, Hojsova Stráž....

Lékařská služba a policie v Železné Rudě.

 

Průběh trasy NS Brčálník s východištěm nad železniční zastávkou

Stinné lesní partie ovládají bujné kolonie jednoduše zpeřeného,

jedovatého, ale léčivého kapradě samce.

 

Na polostinných a prosluněných lučinách se zase daří starčeku Fuchsovu

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, 7. října 2006.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

¨