Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

Naučná cyklotrasa „Farmářská stezka“

Sušicko (Petrovice – Mochov – Stará Huť - Keply – Kochánov)

mapa KČT č. 65 – Šumava Povydří

Charakteristický vzhled naučné cyklotrasy NFS.

Úsek Dolní Kochánov – Rovná, v pozadí Svatobor,

vpravo hřeben přírodního parku Kochánov

     Platí-li pravidlo, že trasy naučných stezek vedou lokalitami s chráněnými přírodními památkami nebo místy s bohatou, případně pohnutou historií nebo osídlením s národopisnými a technickými zajímavostmi anebo samotami s rázovitou lidovou architekturou, pak získáte poměrně výstižnou charakteristiku této naučné stezky. A protože trasa NS vede po silničkách a cestách s převážně kvalitním zpevněným povrchem, je přímo předurčená k tomu, aby si na své přišli nejen turisté pěší, ale zejména cykloturisté. Není tajemstvím, že naučná cyklotrasa byl i záměr jejího zřizovatele - AgAkcent, s.r.o..

     Východištěm okružní naučné cyklotrasy o délce 22 km mohou být snadno dostupné Petrovice u Sušice, osada Keply nebo nejvýše položené místo Stará Huť. Právě toto místo jsme z praktických důvodů zvolili jako počáteční i cílové. Je zde přírodní parkoviště, pěkný rozhled a božský klid. Trasu lze sice projet oběma směry, ale po směru hodinových ručiček je poměr klesání a stoupání trochu příznivější. Držme se tedy tohoto směru i při popisu trasy.  Naučná cyklotrasa prochází lokalitami Stará Huť – Keply - Horní Kochánov – Dolní Kochánov – Rovná – Pařezí – Vojetice – Petrovice - Vlastějov  - Dolejší Těšov – Hořejší Těšov – Zadní Chalupy – Mochov - Radkov – Stará Huť.

     Sjízdnost pro cykloturisty: Naučná stezka je způsobilá, vhodná a doporučená zejména pro cykloturisty. Mimo cca 80% zpevněných a asfaltových povrchů je jen zbývajících 20% cest lesních nezpevněných.

     Naučná cyklotrasa se v několika místech dotýká pěších tras značených Klubem českých turistů značkařský obvod Sušice, sama však mezi trasy spravované KČT nepatří.

     Naučná cyklotrasa není jako celek způsobilá a vhodná pro osoby se omezenou schopností pohybu a orientace z důvodu členitosti terénu. Pro vozíčkáře je ale velmi vhodný náhorní úsek u Staré Huti nebo mimořádně vhodná níže položená horizontálka býv. Zhůří – Starý Brunst s asfaltovým povrchem a s vyloučením veškerého silničního provozu. Z horizontální silnice je úchvatný panoramatický výhled do údolí Zhůřského potoka a na okolní kopce Pancíř, Ždánidla, Skalku nebo Poledník.         

     Tajný tip pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích: Inlajneři si mohou užít pohodovou silnici s jemnozrnným asfaltem na náhorní plošině od parkoviště na Staré Huti směrem na Keply. Doporučuji signální výstražnou vestu, neboť silniční provoz byť minimální, zde přece jen je. Vyzkoušel jsem, nemá to chybu!

     Naučná cyklotrasa „Farmářská stezka“ vede malebnou krajinou přírodního parku Kochánov s nádhernými rozhledy po okolních šumavských kopcích. Na trase je 7 informačních míst s mapkou trasy, výškovým profilem trasy, ilustračními fotografiemi a textem upozorňujícím na přírodní, kulturní, historické a vlastivědné zajímavosti. Vyjmenujme alespoň některé – tzv. vlčí a sněžné jámy jako památka na historické osídlení a zlatokopeckou činnost; zachované a udržované objekty lidové a selské architektury; sakrální stavby – kostelíky, kaple, boží muka, umrlčí prkna a křížky jako tradiční krajinotvorné prvky; významné a památné stromy úctyhodného věku, vzrůstu a vzhledu.

Návštěvu NS Farmářská stezka lze obdivovatelům šumavského podhoří,

čisté krajiny a přírodních zajímavostí jednoznačně doporučit.

Rozcestník ve Vojeticích – tabulky  NS s typickým logem

Značení naučné Farmářské stezky je na rozcestích a křižovatkách provedeno obousměrně cykloturistickým orientačním značením - žlutými směrovkami s označením logem NFS s číslem cyklotrasy, s kilometráží a s tabulemi se schématem cyklotras.

Ticho a půvab osad na trase

     Hustota a srozumitelnost značení jsou převážně v dobrém stavu. Pihou na kráse je pouze problematický lesní úsek z Vojetic do Vlastějova. V tomto úseku značení zcela chybí a při stoupání nezpevněnou lesní cestou není jiná možnost, než postupovat intuitivně. Sloupek s informačními tabulkami je až na vrcholu stoupání v kontaktu se zpevněnou cestou. Můžeme jen doufat, že zřizovatel AgAkcent, s.r.o. tento nedostatek brzy napraví.

 

Jak se tam dostat: Do východiště Keply nebo Stará Huť je k celodennímu výletu v této oblasti vhodná doprava autem. Ale je možné návštěvu naučné cyklotrasy pojmout jako součást celodenního pěšího nebo cyklo výletu dle vlastní fantazie, např. ze Špičáku, ze Sušice apod.

Do východiště Petrovice: linkovým autobusem ČSAD nebo autem. (Informace o dopravním spojení vlaky a busy)

Doporučené kolo: Po silničních úsecích jakýkoli bicykl v technickém stavu způsobilém pro jízdu po veřejných komunikacích. V lesních úsecích trekové nebo horské kolo.  Cyklistická přilba je samozřejmostí.

Občerstvení na trase: Ekofarma Dolní Kochánov, Petrovice

 

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, aktualizace 15. března 2008.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

 

¨