Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

 

Naučná stezka Po stopách Jiráskovy Lucerny

Staňkov - Osvračín a okolí, mapa KČT č. 32 – Přešticko (trasa NS bude v mapě zakreslena v nejbližším vydání)

 

 

 

 

jir

Zastavení č. 5 - Pasecký vrch  - lípy u Hlohové. Rozhledové místo s na informační tabulí s popisem „vše o lípách“, geologický rozbor lokality.

     Souvislost pojmenování naučné stezky „Po stopách Jiráskovy Lucerny“ bych měl vysvětlit hned úvodem: podle dochovaných vzpomínek v knize Z mých pamětí, se totiž (dle informačních materiálů) v této lokalitě potuloval mladý Lojzík Jirásků – budoucí klasik - při častých návštěvách u svého strýce v mlýně zvaném Paseka. Při večerních přástkách pak pozorně naslouchal vyprávění mlynářů, mládků, stárků i zavítavších vandrovníků zaručeně skutečné příběhy o nadpřirozených bytostech a hastrmanech. Svoje postřehy později zúročil právě ve své divadelní hře „Lucerna“. Nám nezbývá, než tato tvrzení přijmout a pasáže z „Lucerny“ si cestou po NS představovat. Ostatně, není to nic proti ničemu, záleží jen na naší fantazii.

        Na naučnou stezku délky 13,5 km se můžeme vydat z obou dvou koncových míst – z Osvračína nebo ze Staňkova, neboť trasa je značena obousměrně. Při průzkumu NS jsem zvolil za počátek železniční stanici Osvračín na domažlické trati. Zde, přímo na peronu lemovaném protihlukovou stěnou, je umístěna základní informační tabule o NS, s přehlednou mapou, základními informacemi o délce trasy, nadmořské výšce jednotlivých zastaveních, s nahlédnutím do historie tohoto půvabného koutu kraje a navrch i s mnoha přírodopisnými zajímavostmi. Totéž ovšem najdeme i v druhém východišti, ve Staňkově, přímo proti železniční budově. Naučná stezka vede malebnou krajinou s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi, s krásnými rozhledy (Pasecký vrch, vrch Mastník) a prochází obcemi a místy Osvračín – Pasecký mlýn – podchod pod tratí – Pasecký vrch - Hlohová – Krchleby – zřícenina hradu Lacembok – rybník Vížka – vrch Mastník – Staňkov. 

   Na trase je 10 informačních tématických tabulí :

·         Osvračín, zastávka ČD

·         Osvračín, zámek

·         Hlohovská tůň

·         Pasecký mlýn

·         Lípy u Hlohové (Pasecký vrch)

·         Hlohová – kostel, tvrz

·         Les u Krchleb

·         Hrádek Lacembok

·         Vrch Mastník s kaplí

·         Staňkov, ŽST

     Značení naučné stezky standardní značkou pro NS – bílým čtvercem se zelenou úhlopříčkou - bylo provedeno ve spolupráci se ZO Domažlice, což se pozitivně projevilo na umístění značek a dodržení metodických zvyklostí, trasa však není ve správě KČT.   

      Návaznost na další turistické značené trasy:

NS je v Osvračíně 0,5 km v souběhu se žlutou TZT 6629; mezi Krchleby a TIM Holubí hlava v souběhu se žlutou TZT 6609 a mezi TIM Holubí hlava v částečném souběhu s modrou TZT 1450.

pam

· · ·

     Na tomto místě si dovolím malý exkurs do číslování turistických značených tras (TZT). Pěší, lyžařské i cyklo trasy značené Klubem českých turistů mají nejen svoje ustálené barevné označení podle významu, ale i přidělené čtyřmístné číslo. V systému značení KČT mají jednotlivé pěší TZT v Plzeňském kraji přidělená čtyřčíslí, kdy červené trasy začínají dvojčíslím 02.., modré trasy 14.., zelené trasy 36.. a žluté 66.. a 67...Samo značení v terénu postavené a priori na dobrovolnosti značkařů, se řídí velmi pečlivě propracovanou a léty prověřenou metodikou (o metodice stručně)

· · ·

     Součástí informačních tabulí ve východištích Staňkově i Osvračíně je podrobná kilometráž a výškopis. Hlavní autorkou projektu Naučná stezka Po stopách Jiráskovy Lucerny je paní Jana Vacíková. Zřizovatelem NS je obec Hlohová v rámci Programu obnovy venkova 2000. NS byla otevřena v r. 2000. K trase bylo vydáno informační leporelo, které lze získat na vyžádání na OÚ v Osvračíně, na OÚ v Hlohové, v Informačním centru Horšovském Týnu, na MÚ ve Staňkově nebo v chalupě u Paseckého mlýna. 

 

Průchodnost a průjezdnost NS: Naučná stezka umožňuje prohlídku pěším turistům od dětského věku po běžně zdatné seniory. Na trase se nevyskytují místa s vysokým rizikem úrazu, opatrnost však vyžaduje chůze po silnici v úseku Osvračín - jižní okraj Staňkova. NS je způsobilá i pro cykloturisty. NS není jako celek průjezdná pro vozíčkáře z důvodu členitosti terénu.

 

Občerstvení na trase: Pohostinství v Osvračíně, Hlohové, Krchlebech a ve Staňkově.

 

Jak se tam dostat: Vlakem z Plzně směrem na Domažlice, výstup ve Staňkově nebo Osvračíně, dle zvoleného směru pochodu, nebo pěšky dle vlastní fantazie ve spolupráci s turistickou mapou KČT č. 32 - Přešticko. Informace o dopravním spojení vlaky a busy

 

image012

Zřícenina hrádku Lacembok

  Tajný tip autora (nikoli placená reklama)!  Na horním (východním) okraji Krchleb (výpadovka na Merklín) doporučuji navštívit proslulou rodinnou pekárnu vyhlášených Krchlebských koláčů - otevřeno je v pracovních dnech a v sobotu. Na NS možná časem zapomenete, na Krchlebské koláče však nikoli...

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, 5. března 2008.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

¨