Naučné stezky

jako turistické cíle Plzeňského kraje a blízkého okolí

Naučná stezka Krasíkov - Ovčí vrch

Konstantinovy Lázně, mapa KČT č. 31 – Plzeňsko

V polovině trasy NS se z altánu na vrcholu Ovčího vrchu naskýtá obzvláště zajímavý výhled na protější Hradišťský vrch a na blízké okolí Konstantinolázeňska.

V altánu je umístěna rozhledová mapa.

     Naučná stezka Krasíkov – Ovčí vrch byla slavnostně otevřena 17. září 2005. Stezka dlouhá 10 km spojuje historicky významná místa, kterými jsou zřícenina hradu Krasíkov spojená se šlechtickým rodem Švamberků, Krasíkov Dvůr s budovami zaniklého významného pivovaru, Ovčí vrch – místem tragické selské vzpoury r. 1680 - s památníkem a barokní kaplí rotundového typu. Nedaleko vrcholu je společností Lesy České republiky vybudován vyhlídkový altán s rozhledovou panoramatickou mapou. Toto místo nebyl vybráno náhodně, je odtud nádherný půlkruhový rozhled na celou oblast Konstantinolázeňska, jíž dominuje především protější Hradišťský vrch  se zaniklým čedičovým lomem, romantickým jezírkem a též naučnou stezkou. Horní a Dolní Polžice – obce na trase NS – je spjaté s rodem Harantů, zejména s Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic, jedním z českých pánů popravených r. 1621 na Staroměstském náměstí.

      Kromě těchto historických lokalit lze na trase objevit i řadu přírodních zajímavostí, na které upozorňuje celkem 7 velmi zdařile vyvedených a bohatě ilustrovaných informačních tabulí. Autoři obsahu těchto tabulí, jakož i duchovní otcové celé naučné stezky, jsou pánové  RNDr.  Cais,  Ing. Kalista a MUDr. Pokorný, kterým  děkují  za svůj vznik i  další nedaleké naučné stezky NS Šipín,  NS Hradišťský vrch a NS Ke Studánce lásky.

     Naučná stezka má svůj počátek i konec u turistického rozcestníku  Konstantinovy Lázně, chatový tábor, kam nás od nádraží dovede žlutá značka. Trasa vede přes obec Čeliv k lokalitě Krasíkov Dvůr po modré značce, včetně významové odbočky k prameni studánky – pozůstatku vulkanické činnosti. Od rozcestníku Krasíkov Dvůr si po zelené značce poodejdeme na vrchol kopce, kde se nalézá zřícenina hradu Krasíkov.

     Ani zdejším rozhledem nebudete zklamáni – jako na dlani máte před sebou Ovčí vrch s kaplí, zatímco na opačné straně nás zaujme Vlčí hora (704 m), kaňon Mže a za dobré viditelnosti i hřebeny Českého lesa. Po téže zelené značce se vrátíme k rozcestníku Krasíkov Dvůr a dále pokračujeme přes Ovčí vrch až do cíle stále po zelené značce. V Dolních Polžicích se odvážnější jedinci mohou vydovádět v lanovém centru, zatímco pohodáři se mohou občerstvit ve zdejší pizzerii s posezením v zahradě.

     Profil trasy je sice výškově členitý, neboť zdolává dva kopce, avšak dobré cesty umožňují průchodnost turistům všech generací. Trasa je vhodná především pro pěší turisty, protože v lesním úseku Ovčí vrch – Horní Polžice překonává cesta výškový rozdíl na kole obtížně sjízdný. Pěšák ji však zdolá pohodlně za cca 4 hodiny. Trasa není řešena jako bezbariérová.

      U příležitosti otevření  NS bylo obcí Konstantinovy lázně vydáno informační leporelo, které lze obdržet na obecním úřadu a v informačním středisku.

    

Obnovu turistického značení v pravidelném tříletém cyklu provádí

Klub českých turistů – Značkařský obvod Tachovsko.

Mapka naučné stezky. Průběh okružní NS: Konstantinovy Lázně – Čeliv – Krasíkov –

Ovčí vrch – Horní Polžice – Dolní Polžice – Staré Lázně – Konstantinovy Lázně.

(Pozor - barevné značení trasy NS na mapě je oproti skutečnosti pozměněno)

 

Jak se tam dostat: Autem do obce Konstantinovy Lázně nebo vlakem přes železniční stanici Pňovany na trati Plzeň – Cheb s přestupem na lokálku Pňovany -Bezdružice. Vlakové spojení je celoročně výborné a navíc umožňuje i další varianty trasy, např. ukončení v Bezdružicích s prohlídkou zámku se skleněným betlémem, přilehlého parku či zámecké vinárny. Naučná stezka je na směrovkách značena samolepkou - významovou značkou pro naučné stezky, tj. bílým čtvercem se zelenou diagonálou za textem daného úseku trasy.      

 

Z dáli viditelná barokní kaple na Ovčím vrchu je s nedalekým památníkem připomínkou 49 mrtvých a 20 těžce raněných sedláků – účastníků selské vzpoury v r. 1680.

Pohled z vrcholu Ovčí hory na barokní kapli a Krasíkov

 

 

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 17. března 2008

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz