Naučné stezky

jako turistické cíle plzeňska a blízkého okolí

 

Naučná stezka Staroplzenecká

Plzeň – jih / Starý Plzenec, mapa KČT č. 31 – Plzeňsko

 

 

Pohled od rotundy na Starý Plzenec a Radyni

     Okruh po všech významných historických, kulturních, architektonických a přírodních památkách ve Starém Plzenci, Sedlci a přilehlém okolí. Začátek i konec NS je na náměstí ve Starém Plzenci u kostela sv. Jana Křtitele. Na trase dlouhé 11 km je 9 tématických zastávek s novými informačními panely. Doba pro pěší turistiku je cca 3 hodiny (bez započtení zastávek) v lehkém, ale výškově členitém terénu.

     Vyjdeme z náměstí ve Starém Plzenci a postupně navštívíme následující zastávky: Starý Plzenec - památky města. Nejvýznamnější historickou památkou a rozhledovým místem je bezesporu rotunda sv. Petra a Pavla na severním předměstí – Malé Straně - Starého Plzence. Nejstarší a nejzachovalejší stavební památkou na území západních Čech z roku 976 (předrománské období) je otonská rotunda o průměru 6,5 m z otesaných křemencových kvádrů. Nedaleko od rotundy i základy kostela sv. Vavřince a základy kostela sv. Kříže. Na vrcholu kopce Hůrka je býv. hradiště (Stará Plzeň) z dob doby osídlování Západních Čech slovanskými kmeny. Černá stráň - chráněné naleziště zkamenělin. Chráněná technická památka – kychta vysoké pece býv. Sedleckých železáren, kolébky Škodových závodů. Dnes sídlí v areálu závodu společnost SERW Sedlec. Starý rybník v Sedlci - přírodní rezervace. Jezevčí skála - typická krajina Radyňské vrchoviny, lesní hospodářství. Nejvýše položeným bodem na trase NS a zároveň dominantou Plzeňska je královský hrad Radyně. Hrad je přístupný vč. vyhlídkové plošiny s kruhovým rozhledem. Andrejšky - chráněný přírodní výtvor na ploše 20,152 ha – seskupení bizardních buližníkových suků na sz. úbočí Radyně.

Kilometráž naučné stezky: Starý Plzenec, nám. [344m] (6624) - Hůrka, rotunda [420m] 1km - Sedlec [340m] 3,5/4,5km - Pod Výrovnou [404m] (6624) 2/6,5km - Radyně, zříc. [546m] (6624) 1,5/8km - Pod Radyní, rozc. [510m] (6624) 0,5/8,5km - Andrejšky, skalní masiv [460m] 0,5/9km - Starý Plzenec, nám. [344m] (6624) 2/11km.   

NS v úseku St. PlzenecRadyně vede po žlutě značené turistické trase č. 6624, po které je možno z Radyně dojít ke stanici trolejbusu v Plzni - Černicích.

Turistické značení naučné stezky pod ev. č. 9252 a pravidelnou obnovu ve tříletém cyklu provádí Klub českých turistů – Značkařský obvod Plzeňsko, správcem stezky je MÚ Starý Plzenec.

Jak se tam dostat: Městskou hromadnou dopravou (busem) nebo vlakem.

Občerstvení na trase: Starý Plzenec, Sedlec

 

Procházka po vrchu Hůrka je příjemná v každé roční době

 

 

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, trasy@centrum.cz, aktualizace 2. ledna 2009.

Autor vítá jakýkoli příspěvek nebo upřesnění k tomuto tématu