Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

Naučná stezka Ptenín - Újezdec

Plzeň jih / Přešticko / Ptenín a okolí, mapa KČT č. 32 – Přešticko (trasa NS bude v mapě zakreslena v nejbližším vydání)

Naučnou stezku Ptenín – Újezdec pro turisty a milovníky tzv. měkké turistiky připravilo občanské sdružení Zkrášlovací spolek Ptenín. O tom, že stezka má co nabídnout, není pochyby. Pro příznivce historie je zde připraven barokní Ptenínský zámek s přilehlým parkem.  Část rozlehlých a zachovalých sálů bude po dokončení úprav sloužit jako informační středisko zkrášlovacího spolku a pamětní síň surrealistického malíře - ptenínského rodáka - Václava Tikala. Ve výhledu je i znovuotevření kaple a stálé galerie výtvarného umění. Jižně od zámku je pozornost věnována historickým božím mukám Sv. Jana, Na Vypichu a kapli v Újezdci. Zdůrazněno je především jejich umístění a význam jako krajinotvorných prvků.

     Technicky založené turisty bezesporu potěší projekt Zelená energie - malé vodní elektrárny z dob, kdy k realizaci postačil jediný kolorovaný výkres. Na katastrálním plánu je znázorněna původní trasa potoku Merklínky. Současný napřímený tok, z vodohospodářského hlediska zcela nevhodný, se vrátí ke své původní trase bohaté na zákruty a tůně.

    Vegetaci i zvířectvo luk a lesů přibližují velmi malebné a názorné informační tabule Les je jako dům, Nižší patra lesa  a Vyšší patra lesa.   

Na ploše 1,6 ha lze volně procházet po lesním arboretu založeném (v r. 1860) hrabětem Kolowratem – Krakovským zvaným Hanuš s téměř 23 druhy dřevin a s pozůstatky dvou jezírek. Arboretu dominuje památný strom - asi 150 let stará douglaska tisolistá, vysoká cca 36 m. Velkou zajímavostí je i vzácný ořechovec srdčitý, domovem v močálech a mokřadech východního pobřeží severní Ameriky, pod nímž se nalézá množství opadaných plodů – ořechů neobvyklého tvaru.

     Zajímavou aktivitou ptenínského zkrášlovacího spolku je záměr vystavět v horizontu tří let na Srnčím vrchu (535,0 m, sv. od Ptenína) rozhlednu. Projekt rozhledny uvažuje s kruhovým rozhledem.

 

Jednotlivá zastavení na trase – 9 informačních tabulí:

Zámeckou zahradu každým jarem pokrývá koberec sasanek, pryskyřníků, orsejů a konvalinek

1.         Ptenín a Ptenínský zámek

2.         Boží muka

3.         Zelená energie

4.         Významný vodní tok Merklínka

5.         Les je jako dům

 

6.              Nižší patra lesa

7.              Vyšší patra lesa

8.              Lesní zahrada klidu a poučení

9.              Neznámé arboretum v Újezdci

 

Informační stojany a naučná stezka jsou fyzickým a duševním majetkem občanského sdružení „Zkrášlovací spolek Ptenín“. Dokonale vyvedené informační tabule pocházejí ze studia RAMAP Plzeň, texty připravil Aleš Česal, ilustrace poskytl Květoslav Hísek se spoluúčastí vzdělávacího programu ČEZ, a.s. a Zdeněk Černý, dobové materiály jsou z archivu Zkrášlovacího spolku Ptenín. Stojany vyrobila Lesní společnost Přeštice, a.s., Pila Luh. Naučná stezka byla vybudována za podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje a společnosti Lesy České republiky s.p. – Lesní správa Přeštice. Značení naučné stezky i související žluté turistické značené trasy bylo provedeno vlastními silami a prostředky iniciátora - Zkrášlovacího spolku Ptenín, Klub českých turistů se na značení nepodílel.   

Průběh trasy: Ptenín se nalézá cca 4 km jižně od Merklína. Naučná stezka je jednosměrná, dlouhá 2,5 km, doba pěším vycházkovým tempem je cca 3/4 hodiny + přestávky. Cesta vede zámeckou alejí, po polích a lesních cestách. NS má počátek před Ptenínským zámkem a konec v nedalekém Újezdci. U zastavení č. 9 je odpočinkové místo s lavicemi, stolem a přírodním ohništěm. Značení však pokračuje dále kolem Ptenínské hory (492 m) v dl. 5 km a vytváří okruh se zakončením ve východišti, tj. ve Pteníně u zámku. Vítáni jsou pěší turisté, cykloturisté i jezdci na koních.

Jak se tam dostat: Informace o dopravním spojení vlaky a busy:

Autem do Ptenína, ležícím mezi Staňkovem a Přešticemi, jižně od Merklína. Ve Pteníně je možnost zaparkování.

Busem na trase 450651 na trase Přeštice – Merklín – Ptenín.

Na kole: Po cyklotrase č. 2185 z Přeštic nebo dle vlastní fantazie.

Občerstvení na trase: restaurace ve Pteníně a obchod s točeným pivem tamtéž.

Možnost ubytování, lékařská služba, a pod. v nedalekém Merklíně; policie v Přešticích.

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace květen 2006.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

¨