Naučné stezky

jako turistické cíle plzeňska a blízkého okolí

 

 

Naučná stezka „Šipín

Přírodní park Úterský potok, mapa KČT č. 31 – Plzeňsko

 

Stanoviště č. 5 – Bezemínské  hradiště – Brána s úchvatným výhledem

do kaňonu Hadovky, na hrad Gutštejn a na Vlčí horu (Foto prosinec 2004)

     Okružní naučná stezka Šipín leží v samém srdci přírodního parku Úterský potok. Naučná stezka o délce okruhu 7 km  obepíná nejzajímavější lokality z hlediska geomorfologického, krajinářského, přírodního, historického i estetického. Lokalita, kudy NS prochází je zároveň domovem mnoha živočichů i rostlin, které lze v takové pospolitosti spatřit jen vzácně.

     Nejnižším bodem NS je koryto kaňonu Úterského potoka u Dudákovského mlýna (390,0 m n.m.), nejvýše položeným bodem centrální část Bezemínského hradiště (464,9 m n.m.). Trasa několikrát překonává stoupání i klesání - co do obtížnosti lze profil NS označit jako středně náročný. Trasu lze absolvovat dle délky zastávek za 4-5 hodin. NS je průchodná celoročně, v zimním období však lze doporučit teleskopické hůlky.

     Začátek trasy je u Dudákovského mlýna cca 3 km jv. od Okrouhlého Hradiště. Zřizovatelem NS Šipín je Obecní úřad Konstantinovy Lázně za finanční spoluúčasti programu Evropské unie Phare CBC a společnosti Lesy České republiky, a.s. Autoři naučné stezky jsou Ing. Kalista, RNDr. Cais a MUDr. Pokorný. Na trase NS je 7 zastavení s informačními tabulemi. Zásluhu na provedení poutavě graficky zpracovaných informačních panelů má plzeňské nakladatelství KLETR a RAMAP. Turistické značení naučné stezky procházející po červené a žluté trase č. 0208 a 6601 zajišťuje Klub českých turistů – značkařský obvod Tachovsko.

     Údolí říčky Hadovky a Úterského potoka jsou odjakživa oblíbeným rájem čundráků, trampů, turistů a milovníků přírody vůbec. V létě obě údolí navíc ožívají obyvateli junáckých táborů. A právě pro toto sezónní zhuštění příležitostných návštěvníků se sem ti opravdu skalní romantici vydávají mimo sezónu, kdy kaluže na cestách ztvrdnou v led, sněhový poprašek přizdobí zelené mechy i okolní borovice a nepotkáte zde živáčka.

Zajímavosti na trase:

Gutštejn: zřícenina středověkého hradu nad romantickým údolím Hadovky. Zachována věž (nepřístupná), část parkánu se zdmi tl. až 150 cm, sklepení vylámené ve skále, kamenné stěny se zachovalými střílnami a s náznakem prévetu*) (středověký předsunutý záchod na krakorcové konstrukci) ve střední část hradu. Díky svojí poloze na skalním ostrohu a téměř pohádkovému vzhledu je často vyhledáván filmaři  a fotografy.

(*)prévet = prevít = označení člověka, od kterého se lze dočkat lecčehos...)

Bezemínské hradiště: na náhorní planině ostrohu nad soutokem Úterského potoka a Hadovky. Jedno z nejstarších slovanských hradišť v západních Čechách. Rozloha hradiště je téměř 4 hektary. Po obvodu hradiště byl hlouben příkop hluboký 2 metry - výkopek byl pak navršen za příkopy, takže vznikly valy až 4 m vysoké, mnohdy zpevňované kamennými bloky,  trámy a palisádami. Délka zřetelně viditelných ochranných valů je 1140 m, šíře až 3,5 metru. Patrný je i hlavní vstup se starou přístupovou cestou na severní straně areálu. Z vyhlídkového plató (na snímku) lze spatřit Vlčí horu, Gutštejn, údolí Hadovky, Dvůr Daňkov, Hradišťský vrch, kostel a zříceninu hradu Krasíkov.

Šipín: Náhorní plošina na ostrohu jv. od soutoku Hadovky a Úterského potoka. V raném středověku i zde stávalo hradiště o rozloze cca 1,44 ha a délce valů 450 m. Dnes zde stojí nově opravený kostel sv. Barbory se hřbitovem, objekt fary, býv. školy a hospody. Na sz. okraji náhorní plošiny stojí vyhlídkový altán s výhledem do údolí se soutokem Hadovky a Úterského potoka i na okolní svahy. Při sestupu severním směrem po modré značce míjíme betonové bunkry, které jsou součástí obranného systému zv. „Plzeňská čára“. Nad silnicí nelze přehlédnout dřevěnou lesní kapli z r. 1892 se dvěma zastřešenými studánkami s (dle pověsti) léčivou vodou.

Dudákovský mlýn: Východiště Naučné stezky Šipín leží na pravém břehu Úterského potoka těsně nad soutokem s Hadovkou, jv. od Konstantinových Lázní. Osadu Dudákovský Mlýn tvořila hlavní obytná budova s mlýnicí a několik hospodářských objektů. Součástí osady býval i zbrojní hamr.

 

Jak se tam dostat:

Východiště NS Šipín je  u Dudákovského mlýna. 

  • Dudákovský mlýn leží na silnici PernarecKonst. Lázně, cca 5 km jv. od od Konstantinových Lázní. Horní větev NS je nevhodná pro jízdu na kole. 
  • Doporučená výstupní vlaková zastávka je Strahov na trati č. 177 Pňovany – Bezdružice a dále po červené značce podél Hadovky ke Gutštejnu.
  • Pěšky po zelené turistické značené trase č. 3601 vedoucí podél Úterského potoka nebo po červené č. 0208.

 

 

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 17. března 2008

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz