Naučné stezky

jako turistické cíle plzeňska a blízkého okolí

 

 

Naučná stezka „Historie hornictví na Stříbrsku“

Stříbro, mapa KČT č. 31 – Plzeňsko

 

Mapka naučné stezky (Foto VII/2005). Mže protéká od západu na východ, žlutá silnice je č. II/605 Cheb – Plzeň. Východiště NS se nalézá v levé dolní části mapky, Trasa je značená na mapce červenou čerchovanou čarou.

     Okružní naučná stezka „Historie hornictví na Stříbrsku“ se nalézá na jihovýchodě okrajové zástavby Stříbra, podél řeky Mže. Počátek dlouhé okružní NS je u turistického informačního místa U Branky na spojnici mezi železničním nádražím Stříbro a náměstím, u historického kamenného mostu na pravém břehu Mže. Naučná stezka č. 9281 je okružní, a proto na ni můžeme nastoupit kdekoli na trase a po okruhu se vrátit na výchozí místo.

     Na trase naučné stezky délky 3 km je 7 zastavení s perfektně vyvedenými informačními tabulemi. Hned v úvodu nás informační tabule NS seznámí s  historií hornictví na Stříbrsku, s nerosty, geomorfologickými zajímavostmi, několika středověkými hornickými díly, dozvíme se o netopýrech a jiných podzemních obyvatelích – o skřítcích doprovázejících každé důlní dílo nevyjímaje.

     Pokud přicházíme např. po červené značce od Pňovan a Vranova, narazíme na NS u hornického skanzenu Královské Prokopské dědičné štoly u Červené lávky v polovině okruhu. Prohlídka hornického skanzenu a šachty Prokop je opravdovou technickou lahůdkou korunovanou zasvěceným komentářem průvodců – důlních odborníků.

     Druhá část expozice je ve štolách. Prohlídka zahrnuje stručný souhrn 800 let trvající hornické tradice na Stříbrsku, prohlídka štol, skladu trhavin, projdete pod osou trati Plzeň – Cheb, poznáte neuvěřitelně důmyslný systém odvodnění důlního díla.

     Na trase NS se též podrobně seznámíte s konstrukcí a technicko-taktickými daty bunkru „LO 37“ zv. řopík, který můžete též navštívit. Tyto bunkry se v této oblasti vyskytují v hojné míře, neboť tudy procházela tzv. Plzeňská čára.  Nedaleko východiště „U Branky“ se ve svahu nad NS nalézá bunkr „LO 37“ který je restaurován Klubem vojenské historie Ležky.

 

Na celý skanzen je krásný výhled z terasy. Součástí venkovní expozice je i důlní dráha, která je v provozu a je možno si vyzkoušet co obnášela doprava horníků na čelo ražby.

Hornický skanzen sestává z venkovní expozice technických důlních zařízení. Pro technicky založené návštěvníky bude trochu problém se od vystavených kousků odpoutat. Vše si totiž můžete osahat, s některými exponáty i zalomcovat nebo si je potěžkat. Ke každém vystaveném exponátu se návštěvníkovi dostane poutavý výklad průvodců, bývalých horníků. O zajímavé historky ze života horníků přitom není nouze. Vystavená technická zařízení, byť mají svoje odslouženo, jsou v bezvadném udržovaném stavu. Nad důvtipem a technickým fortelem jejich konstruktérů se odborník diví a laik žasne.

 

Trasa je vhodná především pro pěší turisty, protože v úseku na pravé straně řeky překonává výškové rozdíly na kole nesjízdné. Pěšák ji však zdolá pohodlně za cca 2 hodiny. NS je volně přístupná celoročně, pouze v zimním období její průchod po schodištích a povalovém chodníku nad řekou vyžaduje opatrnost. Trasa jako celek není řešena jako bezbariérová, přesto je sjízdná pro vozíčkáře s asistencí v části na levé straně řeky.

 

 

  Zastavení na trase:

1.  Historické stříbrské revíry

2. Geologický a geomorfologický vývoj

3. Mineralogie stříbrských revírů

4. Štola svatá Barbora

5. Štola Gottwill

6. Královská Prokopská dědičná štola

7. Červená lávka

8. Koubkova branka

 

 

 

 

Trasa NS je značena významovou značkou pro naučné stezky – bílým čtvercem se zelenou diagonálou. Pravidelnou obnovu turistického značení zajišťují ve tříletém cyklu dobrovolní značkaři Klubu českých turistů – Značkařský obvod Tachov.

V závěru trasa NS vede po historickém mostu s renesanční mostní věží z poloviny 16. století od stavitele Benedikta Volcha z Ferrolu. Při průchodu si nad portálem si povšimněte původních údajů o světlosti branky ve stopách a coulech. Most je, podobně jako most Karlův v Praze, založen na březích dosti daleko od pobřežní čáry – to pro případ rozvodnění toku. A také jako Karlův most má i tento svoji mosteckou věž, ze které byl střežen.

 

    Jak se tam dostat: V případě příjezdu vlakem, budete od nádraží vedeni po modré turistické značené trase č. 1402 k 1 km vzdálenému turistickému informačnímu místu a východišti NS „U Branky“. Z náměstí vede k východišti NS tatáž modrá značka, ale opačným směrem. Při příjezdu autem po silnici II/605 Plzeň – Cheb lze zaparkovat přímo u východiště NS před historickým mostem. Při příchodu po červené značce od Pňovan a Vranova se lze na NS napojit u turistického informačního místa u Červené lávky v polovině okruhu, kde je i turistická vývěsní mapa Plzeňsko a hornický skanzen.

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 23. listopadu 2009

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz