Objekty KČT v Plzeňském kraji

 

 

ČERCHOV

historie a současnost

 

 

Hraniční pásmo mezi Čechami, Bavorskem a Horní Falcí tvoří pohoří Českého lesa, které je od Šumavy je odděleno Všerubským průsmykem a končí v jižní části okresu Cheb. Nejvyšší horou Českého lesa je Čerchov – 1042 m n.m.

V roce 1893 za první návštěvy KČT Praha se uskutečnil 1. turistický výlet na Čechov, tehdy těžko přístupný. Tehdejší předseda KČT architekt Vratislav Pasovský vyslovil myšlenku vybudovat na Čerchově dřevěnou rozhlednu. Tato myšlenka se uskutečnila hned v příštím roce. Během jednoho měsíce vyrostla na temeni Čerchova pod stavebním vedením tesařského mistra Jakuba Zelenky dřevěná 17 m vysoká věž. Na výstavbu rozhledny přispěl KČT Praha, domažlická spořitelna a veřejná sbírka. Majitelé okolních velkostatků Kouta, Trhanova a Fichtenbachu přispěli darováním dřeva. Rozhlednu povolil postavit na vlastním pozemku hrabě Bedřich Stadion. Slavnostní otevření dřevěné věže se uskutečnilo 15. července 1894.

            Tato slavnost byla spojena s výletem členů KČT Praha. Z Domažlic do České Kubice byl vypraven zvláštní zábavní vlak. Na Čerchově pronesl dojemnou řeč Dr. Vilém Kurz a z věže zazněla píseň Kde domov můj. Zvláštní překvapení s pohoštěním připravil při zpáteční cestě v Caparticích hrabě Jiří Stadion.

             V roce 1895 vznikla myšlenka postavit na Čerchově útulnu, poskytující vhodný úkryt před nepřízní počasí. Plány ke stavbě dodal sám předseda KČT architekt Vratislav Pasovský. Chata byla postavena ve stylu dřevěných chalup na Domažlicku. Dne 13. června 1897 byla chata slavnostně předána veřejnosti a nazvána chýší Pasovského.

 

            23. 5. 1904 byl slavnostně položen základní kámen stavby kamenné věže na Čerchově náhradou za věž dřevěnou. Věž byla financována ze sbírek, které byly prováděny již od roku 1902. Předání věže veřejnosti se uskutečnilo 16. července 1905 a byla nazvána Kurzovou věží na počest svého příznivce profesora Dr. Viléma Kurze, který se však otevření již nedožil. Na slavnostní zahájení mohli turisté vystoupit pohodlně již po nové silnici vedoucí z Capartic, dlouhé 4,4 km. Cesta byla otevřena 28. června 1905 a po hraběti Jířím Stadionovi, který ji vybudoval byla nazvána Stadionka.

            V tomto roce nastoupil do chýše Pasovského nový hospodář Josef Mauer s rodinou a pobýval zde celoročně nepřetržitě až do roku 1922. Již v zimě 1905 vyučoval lyžování a půjčoval lyže. Za sněhem začali jezdit lyžaři z Plzně a v roce 1912 byl založen při domažlickém odboru KČT lyžařský kroužek Sněhaři.

           V letech 1925/26 vyrostla na Čerchově druhá chata podle projektu architekta Karla Schröpfera a za stavebního dozoru Václava Rybaříka. Slavnostně byla otevřena 7. srpna 1927. Budova byla již vybavena  elektřinou, ústředním topením a vodovodem. Pro lyžaře byl zřízen i skokanský můstek a v zimě se Čerchov stával cílem lyžařů a místem lyžařských závodů.

cerchov

            Objekty na Čerchově mohly být užívány jen do zabrání pohraničí v roce 1938, kdy nájemce p. Konáš ml. musel narychlo se třemi malými dětmi a manželkou opustit budovy. Ještě před zabráním byl Čechov přepaden ordnery a při přestřelce s příslušníky Stráže obrany státu zde zahynul dozorce finanční stáže a příslušník SOS Josef Pavlišta. V roce 1946 mu zde byla odhalena pamětní deska.

            Během války používala objekty na Čerchově německá armáda jako protileteckou pozorovatelnu. Po osvobození se chaty a rozhledna vrátily KČT Domažlice značně poškozené. Nákladem téměř půl mil. Kč byly opraveny, avšak již v roce 1950, po únorových událostech a vytvoření pohraničního pásma se staly pro veřejnost nepřístupné. Chaty se staly výcvikovým střediskem SNB. Později objekty převzala armáda a vybudovala zde přísně střežený vojenský  prostor pro radiotechnický odposlech a pro posádku pohraniční stráže.

            Po roce 1989  KČT zažádal o vrácení svého bývalého majetku. Obě chaty byly však mezitím zbořeny  a teprve po 10 letech vleklých jednání se podařilo 1. listopadu 1999 získat zpět rozhlednu a přilehlé pozemky. Ještě v témže roce vyhlásili domažličtí turisté sbírku na opravu rozhledny a pustili se do nezbytných oprav. Veřejnosti byla Kurzova věž předána  na velkolepé oslavě 16. července 2000. Ještě 5 let však trvala generální oprava rozhledny. V roce 2005 KČT přistavěl k rozhledně turistický přístřešek a zastřešil terasu. Náklady na opravy dosáhly do května 2006 téměř 2 milionů Kč. Téměř polovinu z toho věnovali dobrovolní dárci – jednotlivci, podnikatelé, spolky a obce od nás i z Bavorska.

 

         Jak se tam dostat:

Nejbližší přístup je od Capartic (4,4 km), dále z České Kubice, Folmavy, Babylonu, Pece pod Čechovem nebo z Lískové. Z německé strany je přístup od hraničního přechodu U tří znaků nebo od Hlinitá cesta. Všechny cesty jsou turisticky dobře značené.

Vrchol Čerchova je nyní dostupný i pro seniory nebo rodiny s malými dětmi cyklobusem z Capartic. Zajímavou příležitostí pro plánování výletů do oblasti kolem Čerchova je autobusová linka Furth im Wald – Babylon – Domažlice – Klenčí p. Čerchovem – Capartice – Lísková - Waldműnchen

 

         Otevírací doba:

              Rozhledna otevřena v květnu a červnu: so + ne 10 – 17 hod.; v červenci a srpnu denně 10 – 17 hod.; v září a říjnu: so + ne 10 – 17 hod..

Cena vstupenek: dospělí 25 Kč; děti do 15 let, studenti, důchodci, členové KČT (po předložení platného průkazu) a držitele ZTP 12 Kč.

Mimo tuto dobu jen po dohodě se správcem pí. Talašová, tel. 606 299 010.

Tož tedy: vzhůru na Čerchov! Krásný rozhled z Kurzovy věže Vám bude odměnou za namáhavý výstup.

 

            Podle slov předsedy Odboru KČT Domažlice Mgr. Petra Matějky (matejkapetr.do@gmail.com) v současnosti probíhá sanace vnitřního zdiva a ošetření proti mechům a řasám, a dále rozšíření zastřešení verandy před Kurzovou věží. Veranda bude prosklená, tak jako bývala u Pasovského chýše. Rozpočet na obě akce je cca 350.000 Kč, proto je vítán jakýkoliv finanční příspěvek na číslo účtu 115-387 960 267/0100. Za projevené dobrodiní dárcům předem děkuje.

***

Petr Matějka a Jiří Vorlíček: „Jak šel čas na Čerchově – již druhé doplněné vydání knihy vydal odbor KČT Domažlice. Publikace je souborem 185 dobových dokumentů (s uvedením zdroje) z historie dění na Čerchově. Má 208 stránek černobílého textu a 16 stránek barevných příloh, laminovanou obálku, formát B5, s českými, anglickými a německými popiskami u jednotlivých položek. Čtenář získá jedinečné informace z původních zdrojů o pestré historii této dominanty Chodska. Za 140 Kč + poštovné 37 Kč ji dodá KČT – odbor Domažlice, Mánesova 512, 344 01 Domažlice.

 

(Text a foto Mgr. Petr Matějka, aktualizace červenec 2020)