„Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření centrálního parku“ v Rokycanech

 

Rokycanský park U Plzeňské brány získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 ve skupině Veřejná prostranství.

 

     Park U Plzeňské brány je prvním navrženým a prvním realizovaným parkem v Rokycanech. Díky své jedinečné poloze park přímo navazuje na centrum města, na zelený okruh podél původních městských hradeb a na autobusové a vlakové nádraží.

     Návrh parku vychází ze záměru postupné přeměny původního starého hřbitova na moderní městský park. Podařilo se zde vytvořit soudobý park, příkladná byla podle poroty spolupráce architekta a sochaře. Působivými prvky nového parku jsou totiž i díla klatovského sochaře VÁCLAVA FIALY: Kamenná brána, fontána Kamenná stuha, Trojitá dřevěná brána a odpočinkové místo ze dřeva a kamene Labyrint.

 

     Důležitou součástí realizace parku bylo jeho financování. Město Rokycany zpracovalo žádost do Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad a projekt byl tak díky úspěchu v 6. dotační výzvě spolufinancován prostředky z EU.

     Jedním z partnerů tohoto projektu nazvaného „Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření centrálního parku“ je i OBLAST KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE. Značkaři KČT změnili turistickou trasu tak, že turistická trasa prochází tímto parkem. Do parku vás nově dovede zelená značka. Park je otevřen denně od 6 do 22 hod.

 

Zveme vás k jeho návštěvě.

 

 

rok1_w

 

rok2_w

 

 

Vlevo: Trojitá dřevěná brána, v popředí Labyrint

 

 

rok3_w

 

 

rok4_w

 

 

Fontána Kamenná stuha ve dne a v noci

 

 

mapa_w

 

 

rok6_w

 

 

Značkaři Klubu českých turistů Ondra Šubrt a Honza Frank (vpravo)

 

 

rok5_w

 

 

Snímky a text poskytl zřizovatel

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, květen 2014