Česko-německá státní hranice, Schengenský prostor, turistické přeshraniční stezky

V Plzeňském kraji

Turistické hraniční přechody a Schengenský prostor - pravidla překračování hranic

       V rámci Schengenského prostoru, jehož součástí se k 21.12.2007 stala i Česká republika, jsou pravidla pro překračování hranic stanovená speciálním předpisem – tzv. Schengenský hraniční kodex. Tím je zaručeno všem osobám překračovat státní hranice kdykoli a kdekoli. V jeho rámci byly na hranicích České republiky se sousedními státy odstraněné překážky, zátarasy a závory bránící plynulému provozu na hraničních přechodech silničních, železničních, na stezkách pro pěší i cyklisty. Volnost pohybu osob přes vnitřní hranice Schengenského prostoru však není absolutní. I po zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na dodržování pravidel vyplývajících z předpisů daného státu, zejména předpisy a zákony týkající se ochrany přírody a krajiny. Schengen nijak nemění místní omezení vyplývající z pravidel silničního provozu, ochrany přírody a krajiny či soukromého majetku. V CHKO Šumava je vstup omezen do přírodní památky Královský hvozd mezi Ostrým a Jezerní horou. Zakázaný vstup je do NPR Černé a Čertovo jezero. V I. zónách národního parku a v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích a přírodních památkách v CHKO Šumava a CHKO Český les je pohyb omezen pouze na značené trasy. Ve styku dvou chráněných lokalit na obou stranách hranice dochází k jejich scelení. Každý návštěvník je povinen mít u sebe platný doklad totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

         Přeshraniční stezky jsou turistickým značením vzájemně napojené na síť turistických značených tras nebo komunikačních tras.

 

***

        Je třeba však připomenout zejména mladé generaci turistů, že není tomu dosud tak dávno, co panovala na hranici jiná pravidla a přechod do sousedního Německa byl znemožněn „železnou oponou“.

 

     Železná opona - Pro občana žijícího ve svobodné zemi byla "železná opona" těžko pochopitelná. Podél hranice byly rozmístěny vysoké strážní věže, vzdálené od sebe necelý kilometr podle viditelnosti. Mezi nimi byly nataženy tři vysoké drátěné ploty na vrcholu s dráty pod vysokým napětím šest až osm tisíc voltů. Byly zde přeorány pásy půdy, na některých místech byly bunkry a zakopané tanky s děly. Izolátory byly posazeny na kůlech. První stěna byla asi metr vysoká z drátěné síťoviny a nahoře měla dva nebo tři tenké černé dráty na izolátorech sloužící jako poplašné zařízení. Střední stěna byla asi dva metry vysoká a byla pod vysokým napětím. Třetí stěna železné opony byla nízká a z drátěné síťoviny. Sloužila k tomu, aby zabránila zvěři proniknout k elektrické stěně. Na některých úsecích byla ještě čtvrtá stěna, která měla zabránit průjezdu těžkým vozidlům.

Po celé délce státní hranice bylo instalováno zařízení s infračervenými reflektory s dosahem až dvou kilometrů. Voják na strážní věži tak mohl terén pozorovat infračerveným dalekohledem a viděl krajinu dobře ozářenou. „Zelené gestapo“ tak mělo práci velmi usnadněnou.

Více o Železné oponě ...

 

Doporučená turistické přeshraniční stezka / okres

Rozsah provozu

U Modrého sloupu – Bei den Blaue Seulen / Klatovy (přístupné pouze v období od 15.7. do 15.11)

P

Pod Poledníkem – Buchenau / Klatovy (přístupné pouze v období od 15.7. do 15.11)

P

Prášily (Gsenget) – Scheuereck / Klatovy

P,C

Pod Plesnou - Plesná

P, L

Debrník (Ferdinandovo údolí) – Ferdinandsthal / Klatovy

P,C,L

Železná Ruda - Bayer. Eisenstein / Klatovy

P,C,V2),

Ostrý - Grosser Osser / Klatovy

P

Zadní Chalupy – Helmhof / Klatovy

P,C,L

Fleky – Hofberg / Klatovy

P,C,L

Všeruby – Eschlkam / Domažlice

P,C,L

Všeruby (Maxov) – Gaishof / Domažlice

P,C,L

Starý Spálenec - Prennet / Domažlice

P,C,L

Ovčí vrch – Hochstrasse / Domažlice

P,C,L

Pod Třemi znaky – Brombeerriegel / Domažlice

L

Tři znaky - Drei Wappen / Domažlice

P,L

Čerchov – Lehmgrubenweg / Domažlice

P,L

Nemanice/Lučina – Untergrafenried / Domažlice

P,C,L

Rybník – Stadlern / Domažlice

P,C,L,V2),JK,KS

Pleš – Friedrichshäng / Domažlice

P,C,L,V2),JK,KS

Přední Zahájí – Waldheim / Tachov

P,C,L,V2),JK,KS

Křížový Kámen – Kreuzstein / Tachov

P,C,L,V2),JK,KS

Branka – Hermannsreuth / Tachov

P,C,L,JK

Žďár – Griesbach / Tachov

P,C,L,V2), jk,ks

 

Význam zkratek použitých v seznamu - rozsah provozu:

P - pěší

V - vozíčkáři

C - cyklisté

JK - jezdci na koních

L - lyžaři

KS - koňská spřežení

2)   Vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou dovoleny

 

Další informace:

http://www.npsumava.cz/cz/1549/sekce/prechodova-mista

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 31. prosince 2011, trasy@centrum.cz