ÚVOD DO KNIHY

SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY

PLZEŇSKÉHO KRAJE

 

 

            Vážení členové KČT,

 

   Oblastní výbor KČT PK založil v roce 2009 Síň slávy české turistiky Plzeňského kraje. Vám se představuje v podobě KNIHY SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kniha je uložena na sekretariátu Oblastního výboru Klubu českých turistů Plzeňského kraje (OV KČT PK). Nahlédnout do knihy je možné při významných oblastních akcích, oblastní konferenci a na webových stránkách oblasti.

   Do této knihy jsou uvedeny osobnosti z řad členů KČT, které se významně zasloužily o rozvoj, propagaci, organizaci a publicitu v Plzeňském kraji. Osobnosti, které pracovaly v jakémkoli orgánu turistiky včetně komisí a sekcí tj. ve značení, cyklo, pěší, VHT, LT, VT, ST, MT, ZP, TOM.

   Dále odbory KČT, které se významně podílely na organizaci, rozvoji a propagaci české turistiky v Plzeňském kraji.

    Návrhy do této knihy může podat každý člen KČT. Návrh posoudí Rada Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje. Po případném schválení osobnosti do Síně slávy předá návrh ke schválení OV KČT PK. Oficiální uvedení osobností do SS ČT PK bude provedeno na konferenci KČT PK.

    Síň slávy české turistiky Plzeňského kraje se zřizuje proto, aby se nezapomnělo na ty, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj, propagaci, organizaci a publicitu české turistiky v Plzeňském kraji.

    V případě zániku této organizace bude kniha předána městskému archivu v Plzni.

 

          S pozdravem                  

 

                                                                  zdrávi došli.                         

 

 

 

>> POKRAČUJTE <<