Změny v síti TZT – 2019 – Plzeňský kraj

 

ZO

Turistická mapa KČT

Čtverec mapy

Lokalita

Druh změny

TC

2 – Slavkovský les a ML  

31 – Plzeňsko  

C6

A1

Řešín – Kamýk – Loučský les

Nová zelená TZT 3693 propojuje Bezdružicko a město Teplá. Počátek v obci Řešín, přes Kamýk -  Teplá. Délka nové TZT 6 km.

PS

31 – Plzeňsko  

34 – Brdy a Rokycansko  

C7

C1

Ejpovice – na Pohodnici

Úprava trasování žluté TZT jz. od Ejpovic obejitím kolem lomu a oprámu

KT

64 – Železnorudsko

C1

Nýrsko IS – Suchý Kámen

Oprava trasování modré TZT 1459

TC

31- Plzeňsko

B2

Pňovany, žst. - Butov, rekr. táb.            

Prodloužení modré TZT 1402 o 6 km přes nový železniční most z TIM Butov, rekr. táb. do TIM Pňovany, žst.

TC

28 – Český les sever

A3

Černava – Hraničná

Zrušení nepotřebného TIM U krmelce na červené TZT 0248

TC

31 – Plzeňsko

A1

Potín - Nová Ves

Přeloženi části modré TZT 1407 mezi TIM Potín a TIM Nová Ves na okraj pastviny z důvodu zaniklé cesty přes pastvinu.

SE

68 – Pootaví

C2

Obec Strašín

Zkrácení zelené TZT 3625 o 1 km z TIM Strašín, rozc. do TIM Strašín, kde navazuje nová zelená TZT ZO Strakonice.

TC

28 – Český les sever

B4

NS Světecký vrch

Nová okružní NS Světecký vrch u Tachova, dl. 3,5 km, značka NS. Počátek nové NS 9253 u TZT 3703.

SE

65 – Povydří

C2

Flusárna – Podlesí/Vogelsang – Nad Losenicí                                               

Prodloužením stávající žluté TZT 6733 bude spojen TIM Flusárna a TIM Nad Losenicí. Prodloužení o 3 km.

DO

29 – Český les jih

B3

TIM Václav – TIM Pod Mostkem

Dosavadní obchvat červené TZT 0222 kolem bývalé PS roty Václav je zrušen a trasa napřímena na cestu.

Zkrácení kilometráže o 0,5 km.

DO

29 – Český les jih

B4

TIM Pod Kamencem – TIM Hleďsebe, mysl.                                                    

Část stávající TZT 6649 trasovaná přes soukromý pozemek bude z důvodu odporu majitele přeložena do souběhu se stávající cykloturistickou trasou č. 2280. Prodloužení o 1 km.

TC

31 – Plzeňsko

A1

Nová Ves – Potín

Přeložení modré TZT 1407 mimo pastvinu s dobytkem. Zkrácení zelené TZT 3694.

 

TZT = turistická značená trasa; TIM = turistické informační místo (směrovník)

Změny na TZT jsou v terénu prováděné dle vhodných povětrnostních podmínek s možným přesahem do r. 2019

 

Aktualizováno 27. prosince 2019

KČT – Krajská komise značení Plzeňského kraje