Změny v síti turistických značených tras – 2020 – Plzeňský kraj

ZO

TM

Čtverec mapy

Lokalita

Druh změny

PS

31 – Plzeňsko 

B6

TIM Dolanský most – pravý břeh         

Zrušení „TIM Dolanský most – pravý břeh“ z důvodu blízkosti TIM Dolanský most – levý břeh. Sjednoceno na „TIM Dolanský most“

KT

32 – Přešticko  

C4

TIM Švihov, ŽST – TIM Švihov, most  

Zkrácení modré TZT 1414 o 0,5 km mezi „TIM Švihov, ŽST – TIM Švihov, most“ za účelem odstranění kontaktu dvou modrých TZT v TIM Švihov, most

PJ

32 – Přešticko

35 – Brdy a Třemšínsko

A6-B6 A1-B1

Bzí - Zdemyslice, ŽST                                                             

Žlutá TZT 6618 byla v úseku Bzí - Zdemyslice zrušena z důvodu nebezpečného přechodu silnice I. třídy a 2 neprůchozích úseků. Současně byl pro nadbytečnost zrušen TIM Zdemyslice a trasa byla prodloužena cca 100 metrů k TIM Zdemyslice, žst. TIMy Zdemyslice, Seč, Chocenický újezd, Suš a Bzí byly zrušeny. Úsek Jezevčí skála - Svárkov byl zachován a prodloužen přes Chocenice na Velkou skálu.

TC

2 – Slavkovský les

C6

Křepkovice – Teplá, klášter                  

Napřímení červené TZT 0208 z obce Křepkovice po cyklotrase 2212 přímo do Teplé. Zkrácení TZT o 1 km.

RO

34 - Brdy a Rokycansko

B2

TIM Habr, u tábořiště – TIM Habr, ryb.

Zkrácení žluté TZT 6648 o 300 metrů a její ukončení v TIM RO 191 Habr (u tábořiště) a tím odstranění souběhu s modrou TZT 1406 přes hráz rybníku Habr.

RO

34 - Brdy a Rokycansko

A3

Úsek mezi TIM Třebnuška a Drahoňův Újezd                                                   

Přeložení části zelené TZT 3639 nad kamenolomem Třebnuška z důvodu jeho rozšiřování. Přeložením se délka úseku zkrátí o ca 100 metrů, což nemá vliv na kilometráž.

TC

28 – Český les sever

B2-C2

Huťský rybník – Zlatý Potok                 

Zrušení žluté TZT 6608 v úseku Huťský rybník – Zlatý Potok vedoucí po asfaltové silnici a cyklotrase č. 2174, převedení TZT na neznačkovanou po cyklotrase č. 2174.

PJ

32 – Přešticko

B2-B3

Vytůň, háj. – Čelákovy – Chalupy, rozc.

                                                             

Přeložení modré TZT 1430 z pův. průběhu Vytůň, háj. – Merklín z důvodu neprůchodnosti polní cesty a vedení po silnici II. tř. na nový průběh po schůdnější a turisticky hodnotnější trase Vytůň - Čelákovy – rozhledna Štěpánka – Chalupy, rozc.. Prodloužení úseku o 1,4 km. Nová odb. k Floriánské studánce.

RO

33 – Křivoklátsko a Rakovnicko

B2

C2

C3

Machův Mlýn – Kalinova Ves                                                            

Dle dohody se Stč. KKZ přebírá TZT 6743 a 0205 do evidence a péče KKZ PK - ZO RO. Současně se mění vedoucí barva TZT z červené na žlutou z důvodu odstranění vedení červených TZT do tří směrů v obou koncových TIM, tedy RO107 Kalinova Ves a PS074 Machův mlýn. Délka trasy Machův Mlýn – Kalinova Ves 9 km.

TC

28 – Český les sever

A7

Balcarův mlýn - Krasíkov                       

Přeložka žluté TZT 6603 z důvodu lepší průchodnosti. Prodloužení trasy o 500 m.

TC

28 – Český les sever

A7

Dolní Víska - U školky - Domaslav         

Přeložka modré TZT 1407 z důvodu lepší průchodnosti. Prodloužení trasy o 100 m. 

SE

68 - Pootaví

B3

C3

Staviště – Velký Kozník – Pod Kozníkem - Staviště                                                

Nová pojmenovaná TZT 3710 „Nezamyslický okruh“ dl. 4 km. Navazující stávající žlutá TZT 6720 je zkrácena o 2 km a ukončena v TIM Pod Kozníkem

PJ

32 – Přešticko /

35 – Brdy a Třemšínsko/

B6

B1

Svárkov – Jezevčí skála - Chocenice – Velká skála, odb.                                   

Část původní trasy 6618 byla zachována v úseku Svárkov - Jezevčí skála. Trasa přeložena přes Chocenice na TIM Velká skála, odb., s napojením na zelenou trasu 3693. Přeložka byla navržena na základě dvou neschůdných nebo nebezpečných úseků na původní trase 6618 a zároveň na žádost obce Chocenice. Žlutá trasa zároveň nahradí významovou odbočku k vrcholu na zelené TZT 3693.

PJ

32 – Přešticko

B3

Ptenín

Odstraněna z TM NS Ptenín, v terénu zcela zanikla. NS není ve správě KČT.

PJ

68 – Pootaví

AB-3,4

Horažďovice Předměstí – U Trati – Babín – Svéradice 

Přeložení modré TZT 1466 z Babína do Svéradic na vhodnější cesty mimo silniční souběh. Přemístěn TIM Babín. Prodloužení o 1 km.

PJ

34 - Brdy a Rokycansko

35 – Brdy a Třemšínsko

 A3

Hořejší Padrťský rybník – V Aleji - Kolvín

Vynucené přeložení modré TZT 1451 z rozhodnutí CHKO a VLS

KT

32 – Přešticko

C4

Hráz – Hráz, rozc. – Pod Skalou

Přeložení modré TZT 1411 z důvodu ohrazení pastvin, přemístění TIM Hráz, rozc. Prodloužení o 100 m.

KT

32 – Přešticko

C4

Švihov, ŽST – Švihov, nám.                   

 

Přeložení žluté TZT 6631 v úseku Švihov, ŽST – Švihov, nám. na pěšinu přes louku a lávku nad Úhlavou. Délka úseku 1 km.

KT

64 – Železnorudsko

B2

Nad Horní LhotouNeznašovy

Proznačení odbočky k Farářově studánce ze žluté TZT 6708. Délka ca 35 m.

PS

31 - Plzeňsko

B,C–5,6

Plzeň Bolevec – Bolevecké rybníky     

Zrušení značeného červeného vozíčkářského okruhu 0217 v délce 5,5 km v lokalitě Plzeň Bolevec – Bolevecké rybníky. Důvodem zrušení je přerušení trasy výstavbou čtyřproudé silnice I/27 do Třemošné.

PJ

32 – Přešticko

A2A3

Stod – Chotěšov                                  

V části úseku Stod a Chotěšov vede nová cyklostezka, na ni bylo přeloženo značení modré TZT 1402

PJ

32 – Přešticko

C5

Roupov – Měčín                                   

Zrušení TIM Pod Horou u Měčína na zelené TZT 3616

 

TZT = turistická značená trasa; TIM = turistické informační místo (směrovník)

Změny na TZT jsou v terénu prováděné dle vhodných povětrnostních podmínek s možným přesahem do r. 2019

 

Aktualizováno 29. prosince 2020

KČT – Krajská komise značení Plzeňského kraje