Změny v síti turistických značených tras – 2022 – Plzeňský kraj

 

ZO

TM / Čtverec mapy

Lokalita

Druh změny

PJ

34 – Brdy a Rokycansko

35 – Brdy a Třemšínsko

TIM Lopata, zříc, rozc. - Lopata, zříc.                             

Modrá odbočka z TIM Lopata, zříc, rozc. k TIM PJ750 Lopata, zříc. byla zrušena změnou 3/2012. TIM Lopata, zříc. je součástí NS F.X.France.

KT

64 - Železnorudsko

Sv. Bartoloměj –

Sv. Bartoloměj, rozc.            

Zkrácení žluté TZT 6615 v úseku TIM Sv. Bartoloměj –

TIM Sv. Bartoloměj, rozc. v dl. 0,3 km z důvodu souběhu s červenou TZT 0216.

KT

64 - Železnorudsko

TIM Hamry – Hojsova Stráž (ŽST) -- TIM Hamry – Hojsova Stráž (ŽST, rozc.)                 

Zrušením žluté TZT 6690 v úseku mezi TIM HAMRY-H.STRÁŽ (ŽST) až TIM HAMRY- H. STRÁŽ (ŽST, rozc.) se odstraní souběh se zelenou TZT 3632 v délce 0,5 km. Pomocné TIM KT227 bude změněno na hlavní s označením KT288. Žlutá TZT 6690 tak bude začínat na TIM KT288 HAMRY-H. STRÁŽ (ŽST, rozc.)

KT

64 - Železnorudsko

Čachrov – Brtí                     

Přeložení části zelené TZT 3624 mezi TIM Čachrov, rozc. a TIM Brtí, vynucené oplocením pastviny. Prodloužení o 1,2 km.

SE

68 - Pootaví

Horažďovice Předměsí (žst) - Střelské Hoštice                  

Přeložení části žluté TZT 6725 z frekventované silnice  Horažďovice – Strakonice, zrušení TIM Dominka, pam. rudoarmejcům. Délka nového úseku trasy je 2 km.

SE

65 – Šumava Povydří

Nezdice - Žlíbek rozc.        

Přeložení části zelené TZT 3625 na žádost majitelky ze soukromého pozemku na lesní cestu. Délka nové trasy je 3,6 km.        

DO

63 - Chodsko

Česká studánka                 

Zrušení odbočky ke studánce ze žlutě značené TZT 146698. Studánka leží přímo na trase modré. V turistické mapě KČT 1:50000  - 63 CHODSKO není předmětná odbočka vzhledem k měřítku patrná, tato mapa nebude tedy navrhovanou změnou dotčena. Trasování odbočky je patrné v aplikaci mapy.cz.

DO

63 – Chodsko / C3

Pod BeznýmBezný          

Nová odbočka z nového TIM Pod Bezným na vrchol Bezný. Délka nové odbočky je 0,4 km.

DO

29 – Český les jih / C4

Lučina – Mühlhäuser, hraniční patník 17/3                           

Nová žlutá TZT 148009 je spojnicí mezi TIM Lučina a TIM Mühlhäuser, hraniční patník 17/3. Navazuje na německé značené trasy, čímž se vytváří okruh. Délka nové trasy je 3,0 km.

SE

64Železnorudsko

65 - Povydří

Přední Paště – Velký Babylon

                                            

Nová žlutá TZT mezi TIM Přední Paště a TIM Velký Babylon. Délka nové trasy je 3,0 km.

TC

31 - Plzeňsko

NS Kladruby                         

 

Lokální přeložení části žluté TZT 6686, zelené 3606, modré 121402 a NS Kladruby. Prodloužení TZT o 1,5 km. Lokální přeložení TZT mimo areál střelnice a výběhy koní.

SE

64Železnorudsko / D3

65 – Povydří / A2

Nuzerov – Pod Janským vrchem                                 

 

Nová žlutá spojka TZT 6750 mezi TIM Nuzerov a Pod Janským vrchem (TZT 3624 a 0226). Nový TIM Pod Janským vrchem. Na trase je odbočka ke zřícenině barokní kaple. Délka nové TZT 1,5 km.

KT

64Železnorudsko / B2

Svatý Bartoloměj – Javoří

(východně od Běšin)            

Změna názvu TIM KT050 V PODOLÍ na U PODOLÍ. TIM není přímo v obci PODOLÍ, ale ca 1 km jz. od obce.

PS

30 – Povodí Střely

Tis u Blatna - Blatno             

Změny trasy byla vyvolána zákazem vstupu do rezervace Blatenský svah z důvodu polomů. Proto byl zrušen TIM PS045 V Lukách. Úsek od bývalého TIM V Lukách byl do Tisu přeznačen po přeložené červené. Z důvodu krátkého souběhu červené a žluté byl TIM v Tisu přeložen asi o 200 metrů SV. TIM Blatenský svah je přeložen až k silnici Blatno  - Tis. Délka 5 km.

TC

28 – Český les sever /C3

Rozvadov

Přeložení červené TZT 0248 a NS 9204 (místní červený okruh) z důvodu lokální neprůchodnosti. Přeložení obou tras nemá vliv na kilometráž.

 

 ZO = Značkařský obvod

TZT = turistická značená trasa

LZT = lyžařská značená trasa

TIM = turistické informační místo (směrovník)

TM = turistická mapa 1:50 000

Změny na TZT jsou v terénu prováděné dle vhodných povětrnostních podmínek s možným přesahem do následujícího roku

 

Aktualizováno 15. prosince 2022

KČT – Krajská komise značení Plzeňského kraje