Změny v síti turistických značených tras – 2023 – Plzeňský kraj

 

ZO

TM / Čtverec mapy

Lokalita

Druh změny

RO

34 – Brdy a Rokycansko

B2 – B3

 

Těškov - Sloupek, část trasy 600 metrů od silnice Sklená Huť - Holoubkov směrem k TIM Sloupek        

Z důvodu kůrovcového kácení byla lesní cesta velmi poničena, a proto byla modrá TZT 121406 v lesním úseku mezi TIM RO 149 Těškov a RO 194 Sloupek přeložena na souběžnou kvalitní lesní cestu.

DO

29 – Český les jih

A5 – A6

Bernartice – Chlum, rozc.   

Přeložení průběhu modré TZT 121450 od TIM Bernartice přes nově zřízené TIM DO274 Březinka, odb. k TIM DO184 Vidice (TIM je přemístěno od rybníka na návsi na křižovatku místních komunikací) a odtud po trase stávající zelené TZT 133606 přes TIM NS U Vidic k TIM Pod Racovským vrchem.

DO

29 – Český les jih

A6

Heřmanova Huť, žst. – Chlum, rozc.                                                     

Stávající zelená TZT 133606 je ze směru od TIM Heřmanova Huť, žst. ukončena na TIM DO126 Chlum, rozc.

DO

29 – Český les jih

A6 – B3

Chlum, rozc. - Vidice -  Mělnice - Pleš CZ/D            

Zrušení stávající zelené TZT 3606 v úseku Chlum, rozc. – Vidice.

Zůstávající zelená TZT 3606 v úseku Vidice – Mělnice - Pleš CZ/D je nově přečíslena na 135117.

PS

31 – Plzeňsko

B5

Malesice, MHD - Radčice – Kozí pec – Plzeň, U Globusu                   

                                            

Přeložení zelené TZT 133601 z důvodu realizace II. etapy Západního okruhu a tím způsobené neprůchodnosti původní zelené TZT. Přeložením TZT zanikl přístup k TIM Čertova kazatelna a odb. k rozhledně Sylván. Vznikly nové TIMy Kozí pec a Radčice; TIM Radčice, MHD zůstává. Zkrácení pův. TZT o 2 km.

PS

31 – Plzeňsko

B5-B6

Orlík – Čepro – Chotíkov    

Zrušení 7,5 km dl. úseku žluté TZT 146624 z důvodu demolice nadjezdu přes komunikaci I/20 Plzeň – Karlovy Vary, po kterém byla TZT trasována.

PS

31 – Plzeňsko

B5

Krkavec, rozhl. – Chotíkov  

Prodloužení červené TZT 110201 v úseku Krkavec, rozhl. – Chotíkov s napojením na žlutou TZT 146624. Zrušení TIM Pod Krkavcem, přeložení TIM U Chotíkova na rozběh s modrou TZT. 

KT

63 – Chodsko

C2-D3

Všeruby – Přední Fleky       

Prodloužení stávající modré 121418 z TIM Všeruby do TIM Přední Fleky. Stávající úsek TIM Všeruby – TIM Všeruby CZ/D (1 km) je změněn na bezbarvou. Délka prodloužení o 9 km.

DO

63 – Chodsko

C1

ČerchovEmerichova studánka                             

Zřízení nové odbočky k nově opravené Emerichově studánce z modré TZT 121412, sev. od vrcholu Čerchov. Délka odbočky 100 m.

PS

31 – Plzeňsko

B7

Chrást, odb. k žst. – Dýšina, socha gen. Pattona

Zrušení odbočky k ŽST Chrást, včetně pokračování k soše gen. Pattona. Délka zrušené odbočky je 1 km. Ruší tyto TIMy: PS358 Chrást (odb. k ŽST), PS145 Chrást (ŽST) a PS368 Socha Generála Pattona.

 

 ZO = Značkařský obvod

TZT = turistická značená trasa

LZT = lyžařská značená trasa

TIM = turistické informační místo (směrovník)

TM = turistická mapa 1:50 000

Změny na TZT jsou v terénu prováděné dle vhodných povětrnostních podmínek s možným přesahem do následujícího roku

 

Aktualizováno 14. prosince 2023

KČT – Krajská komise značení Plzeňského kraje