Naučné stezky

jako turistické cíle PLZEŇSKÉHO KRAJE a blízkého okolí

 

Naučná stezka „Cesta slovanských bohů“

Plzeň - sever / Kralovicko / Bílov a okolí, mapa KČT č. 30 – Povodí Střely“ (trasa NS bude v mapě zakreslena v nejbližším vydání)

Přírodní památka Dolní rybník u Podbořánek (Foto duben 2006)

Hlavní myšlenku, smysl a motivaci realizace NS nelze přiblížit a vystihnout lépe, než slovy duchovního otce naučné stezky, pana Pavla Bulína - starosty Bílova a profesora českého jazyka a dějepisu Střední odborné školy v Plasích:

„Vážení poutníci, zveme vás na putování cestami, po nichž chodili naši dávní předkové. Už dávno je zavál čas a málokdo o nich ví. Cestovali po nich lidé, kteří nám byli velice podobní svým vzhledem, věřím, že i svými touhami a sny. Jejich myšlení však bylo přece jen trochu odlišné od našeho, neboť jejich životní starosti byly jiné. Jiné bylo i jejich náboženství, které tak hodně ovlivňuje vidění světa, říká lidem, jaké je jejich místo v něm, jak mají žít, co je dobré a zlé.

Vydejme se tedy na cestu, kterou kdysi určovali slovanští bohové, dnes již téměř zcela neznámí a zapomenutí, přesto však bohové našich předků. Vydejme se na cestu, která by nám mohla povědět něco i o nás, současných lidech, vysvětlit nám, proč se v některých situacích chováme tak, jak se chováme, vysvětlit i některé naše současné zvyky.“

 

    Okružní naučná stezka „Cesta slovanských bohů“ byla slavnostně otevřena v srdci NS – v Bílově, za deštivé soboty 29. dubna 2006, stylovým přípitkem staročeskou medovinou.

 

Jednotlivá zastavení na trase – 17 informačních tabulí:

Trasa NS je značená atypickými

modrými šipkami ve žlutém poli

 1. Úvodní informace
 2. Mýtus
 3. Svantovít
 4. Perun
 5. Bába
 6. Svarog a Svarožic
 1. Radegast
 2. Živa a Morana
 3. Chors
 4. Lada
 5. Vesna, Vesník, Jaril
 6. Veles, Volos
 1. Tur
 2. Triglav
 3. Větrobohové
 4. Bělobog
 5. Meluzina, Vodník

 

Kromě informačních tabulí s tématikou slovanských bohů čeká návštěvníka mnoho dalších zajímavostí: Rybníčky u Podbořánek (lokalita Horní a Dolní rybník – přírodní památka mokřadních společenstev, 21,9 ha), smírčí kameny (1x na vstupu silnice do Potvorova a 2x v Bílově), Odlezelské jezero (národní přírodní památka – jezero 68,3 ha vzniklo sesuvem části svahu Potvorovského vrchu do Mladotického potoka po devastující průtrži mračen v květnu 1872, kdy stabilitu svahu narušila výstavba  železniční trati Plzeň – Žatec. Hl. jezera 8-9 m, délka téměř 500 m, šířka 70-100 m ).

 

Texty na 17 informačních tabulích byly převzaty z knihy Josefa Růžičky Slovanská mytologie a z knihy Minulost našeho státu v dokumentech. Obrazy bohů jsou volnými představami studentů gymnázia v Plasích, pod odborným vedením paní Marie Janečkové, profesorky výtvarné výchovy. Na realizaci NS se finančně podílel odbor životního prostředí úřadu Plzeňského kraje a obce Bílov, Potvorov a Vysoká Libyně. Značení naučné stezky bylo provedeno vlastními silami a prostředky iniciátora, Klub českých turistů se na značení nepodílel.   

 

Průběh trasy: Bílov se nalézá cca 5 km sz. od Kralovic. Naučná stezka je jednosměrná, dlouhá 20 km, doba pěším vycházkovým tempem je cca 5-6 hodin + přestávky. Cesta vede po lesních a polních cestách; v úseku mezi Žihlí, Potvorovem a Bílovem po silnici s řídkým provozem. Protože trasa NS má tvar osmičky, lze si v případě nouze, únavy nebo nepřízně počasí cestu zkrátit. Vítáni jsou pěší turisté, cyklisté i jezdci na koních.

Jak se tam dostat: Informace o dopravním spojení vlaky a busy:

Autem, busem: Trasa okružní NS má počátek ve Vysoké Libyni u silnice I. tř. č. 27, kde je  první informační tabule, možnost zaparkování a  autobusová zastávka na trase Plzeň – Kralovice – Jesenice – Most.

Vlakem: Do zastávky Potvorov a dále po modré značce k Odlezelskému jezeru, kde je styčné místo turistické značené trasy a naučné stezky nebo do stanice Žihle a dále cca 3,5 km po silnici ve směru do Potvorova.

Na kole: NS se nalézá na levé straně Mladotického potoka a v Potvorově je v kontaktu s cykloturistickou trasou Baroko I.

Občerstvení na trase: restaurace ve Vysoké Libyni, v Bílově a v Potvorově.

Možnost ubytování: v obecních apartmánech v Bílově a Kralovicích, lékařská služba, policie též v nedalekých Kralovicích.

 

 

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 16. června 2006.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz