Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí    

 

 

 

Naučná stezka Čertovo břemeno

Plzeň - jih / Letiny, vrch Kožich, Libákovice / mapa KČT č. 32 - Přešticko

 

 

 

 

P1010051w

     Východištěm i cílem naučné stezky Čertovo břemeno je centrum obce Letiny. 

Na náměstí stojí informační panel – zastavení č. 1 – kde turista nalezne

základní informace o obci Letiny i podrobnou mapku trasy se všemi zajímavostmi,

jež naučná stezka nabízí.

    

     Nových naučných stezek v našem kraji stále přibývá. Naučná stezka, po které se vydáme tentokrát, se vyznačuje pestrostí dalekých výhledů, tajemností lesních zákoutí a  přívětivým klidem, tak typickým pro krajinu jižního Plzeňska. Pohybovat se totiž budeme v lokalitě, jejíž osu tvoří obce Letiny, Libákovice a Řenče.

     Turistovi, jenž již někdy do této oblasti zavítal, se při vyslovení názvů těchto obcí zatetelí srdce blahem. Avšak ten, pro něhož je v mozaice navštívených tato krajina bílým místem, kde snad žijí jen lvi, nedočkavě poposedne, v očekávání příští nabídky. A ta je pestrá : houbařské lesy, dvě lesní kaple, skalnatý hřeben Čertovo břemeno, zádumčivé lesní zákoutí Hluboká s tichými rybníčky a – motivační lahůdka – rozhledna Kožich.

     A protože jsou tato místa navzájem propojena cyklisticky sjízdnými lesními a polními cestami, byl by turista sám proti sobě, kdyby se takové lákavé nabídky vzdal.

     Na 15 km dlouhé okružní trase NS je 7 informačních panelů. Optimálním typem přesunu po této NS je cykloturistika.

 

 

P1010004m

Cca 600 m před skalním masivem Čertova břemena lze odbočit lesní cestou doleva, k lesní kapličce Panny Marie z 19. století.

 

 

P1010012w

 

 

 

 

<     Naučná stezka je pojmenována po úzkém, členitém hřebeni Čertovo břemeno (534 m n.m.).  Milovníci filmových krajin si možná ve své fantazii snadno představí labyrint, kde se zjevují čerti, s nimiž opravdu, ale opravdu, nejsou žerty.

 

 

 

 

 

 

     Naleznete zde i sklaní okna, která nemají chybět v žádných správných skalách.              >

 

P1010014w1

 

¨

 

 

P1010024w

 

 

 

 

<  Informační tabulky a směrovky na trase NS oživují rozverní čertíci. (Značení NS nezajišťuje KČT)

 

 

 

 

 

Na pravostranné odbočce k rybníčkům na Hluboké: Zde ještě v 15. stol. stávala vesnice s dřevěnou tvrzí. Rybníčky jsou jak vystřižené z maleb francouzských impresionistů.                 >

 

P1010016w

 

 

 

P1010037w

 

 

<    Nejvyšším bodem na trase je vrch Kožich (584 m) u Libákovic, na jehož vrcholu se tyčí nová montovaná telekomunikační věž mobilního operátora. Pro turistu je zajímavá tím, že současně slouží jako rozhledna. Kovový stožár vysoký 35 m s vyhlídkovou plošinou ve výšce 20 m, 120 schodů, krásný výhled do krajiny. Vyhlídkový ochoz je volně přístupný, avšak jen na vlastní nebezpečí.

 

 

 

Rozhledna je solidní ocelové konstrukce, výstupu se proto nemusí bát ani ti, jimž nedělá dobře schodiště s průhledem pod nohy.   >

 

P1010033w

Za dobré viditelnosti lze z  ochozu vidět současně např. Boubín, Radyni, šumavský Ostrý, Přimdu, Zelenou Horu u Nepomuku

A samozřejmě i pásmo Brd.

 

 

 

P1010045w

 

 

P1010043w

 

     Že je Svatý Hubert patronem nimrodů, lovců a honců je všeobecně známo. Věděli jste, že je též patronem nejen zručných řemeslníků s kovem – soustružníků, slévačů, ale i optiků a matematiků?

 

P1010046w

 

Řadu dalších zajímavostí o sv. Hubertu a jeho významu naleznete

na informační tabuli v zastavení č. 5.

 

 

 

 

P1010050w

Krajinotvorným prvkem je i bývalý lom u Kbelnice.

Jakou má souvislost s nechvalně známou STB se dozvíte z informační tabule na zastavení č. 6.

 

Jak se tam dostat: Nejlépe autem přímo do Letin nebo vlakem do nedalekých Přeštic či Blovic a pak na kole. Informace o dopravním spojení.

 

 

Občerstvení na trase NS: V Letinech nebo Řenčích (tam je však z trasy NS nutno 2 km poodjet)

 

 

Využitelnost pro osoby s omezenou schopností pohybu: NS je částečně vhodná i pro osoby se omezenou schopností pohybu (vozíčkáře) s asistencí pouze v úseku od lesní křižovatky silnice mezi Letinami, Libákovicemi a lesní zpevněnou komunikací, vedoucí ke hřebeni Čertova břemena.

K rozhledně Kožich lze dojet nezpevněnou polní cestou z Libákovic.

 

 

       Autorem, odpovědným správcem této naučné stezky a jejího značení v terénu je Místní akční skupina Aktivios (www.mas-aktivios.cz).  Ta připravila pro turisty i další naučné stezky v okolí, např. NS Hvížďalka, NS Pod Zelenou horou, NS Ptenín, NS Starý Plzenec, na jejichž značení se podílel a obnovu v pravidelném tříletém cyklu provádí Klub českých turistů – značkařský obvod Plzeňsko.

 

 

P1010019w

     Hřeben Čertova břemena by mohl sloužit jako živá učebnice mykologie. Na snímku je např. šupinovka kostrbatá. Jedlá, dobrá hlavně k nakládání do octa a do polévek.

     Kromě této je zde v  plodném období zastoupena i řada obvyklých, všeobecně a bezpečně známých druhů. Stačí se jen porozhlédnout.

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji a blízkém okolí

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, aktualizace 30. května 2012

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

¨