––-–

Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

Naučná stezka Okolo Kostelního vrchu

Sušicko / Povydří a Srní / mapa KČT č. 65 – Šumava Povydří

 

 

Vždycky tady ale tak pusto a tísnivě nebývalo. Naopak, zde u Hauswaldské kaple, někdy bývalo až překvapivě živo. 

     Jsou naučné stezky zaměřené na faunu a flóru v místě se vyskytující. Jsou naučné stezky přibližující historii osídlení a život již nežijících obyvatel. Jsou naučné stezky věnované slavné osobě, anebo všemu jmenovanému dohromady. Jak samo označení - naučné stezky - napovídá, jsou zde proto, aby seznámily, vysvětlily, poučily.

     Zážitková naučná stezka Okolo Kostelního vrchu, po které se vydáme tentokrát, z tradičního pojetí naučných stezek poněkud vybočuje. Z informačních tabulí na trase této NS na nás žádní ptáčci nepomrkávají, žádní plazi nesyčí, barevné trávy nešustí. Ba ani přísní učení mužové či zachmuření významní rodáci shlížející z dobových fotografií návštěvníkovi zde hrůzu nenahánějí.

      Jeden by si skoro pomyslel, proč bych tam tedy chodil? Ona totiž ta cesta lesem po stezce nabízí cosi jiné. Ono JINÉ nelze nakreslit, vyfotografovat, popsat, a přece si to lze odnést a dlouho uchovat! Je to neopakovatelná atmosféra hlubokého lesa, ticho, ze kterého na jednoho až tíseň padá. Za každým stromem jakoby se měl - jak za starých časů - každou chvíli vynořit osamělý dřevař ve zprohýbaném klobouku, shrbená bába kořenářka, mladík, přivydělávající si čižbou, či bosá dívčina s dlaněmi modrými od borůvek. Ale nikoho ze jmenovaných už zde nejspíše nepotkáte, snad jen ve svých představách o dobách, kdy zde, ve světě lesních samot a hvozdů, ještě bývali pány lesa medvědi a vlci.

     Zdá se vám to málo? Dobrá, ještě přidám: Kostelní vrch, místními zvaný též Hauswald, se vyznačuje výraznými energetickými silami, zejména v místě kaplí a vývěru studánky. Naši předkové tato místa vnímali velmi citlivě. Podle legend zde docházelo k léčebným zázrakům. Pro mnohé bylo toto místo poslední nadějí, jak si ve svých bolestech ulevit. A některým se to podle legend skutečně podařilo - slepým se vrátil zrak, chromí odcházeli bez berlí.  Hotové Lurdy. Šumavské Lurdy.    

 

 

ï  Cestou mezi Rokytou a Srním podél naučné stezky pojmenované podle  VchynickoTetovského plavebního kanálu, přijedete k místu, ze kterého vede vzhůru odbočka k býv. poutnímu místu - Hauswaldské kapli – ležící na trase další naučné stezky Okolo Kostelního vrchu.                           

 

Návštěvu bývalého známého poutního místa s bývalými kaplemi s nápaditě pojatého umělého vodního toku si rozhodně nenechte ujít. Za Hauswaldskou kaplí lze dále pěšky pokračovat po zážitkové naučné stezce Okolo Kostelního vrchu.       ð      

 

 

ï   První kaplička zde na Hauswaldu byla postavena v r. 1820 jako poděkování za mnohé zázraky a zjevení. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Lurdské, patronce zázraků uzdravení. Zájem poutníků o návštěvu tohoto posvátného místa byl obrovský, a proto obec Srní nechala v r. 1860 vystavět kapli větší. Ta však z důvodu chatrné konstrukce vydržela pouhých sedm let. V létě roku 1902 byla dokončena a vysvěcena kaple třetí. Konec zdejším poutím přineslo vysídlení německých obyvatel a zřízení hraničního pásma. Dílo zkázy dokonala armáda, když kapli podminovala a 14. září 1958 odstřelila. Z druhé kaple zbylo jen torzo zdi se zabudovanou kasičkou.   ð

 

 

 

 

 

ï Pozoruhodným uměleckým objektem je soustava dřevěných koryt s pramenitou vodou a 60 kamennými valouny, zakončená zajímavou studánkou. Dřevěná vodoteč s valouny představuje rozvinutý růženec. Dílo vzniklo ze spolupráce architekta Karla Jandy ze Sušice, umělecké sklářky Vladěny Tesařové – též autorky skleněného oltáře křížové cesty v kostele v Dobré Vodě a klatovského sochaře Václava Fialy.   ð                    

Zde se každoročně konají poutní slavnosti Otevírání studánky, Srnská pouť, Zavírání studánky a přednes z tvorby spisovatele Šumavy – Karla Klostermanna.

 

 

 

ï Trasa NS o celkové délce 3,1 km je jednosměrně značená plastovými tabulkami se speciálním logem Hauswaldské kaple.

 

 

Na úspěšné realizaci projektu obnovy duchovního místa Hauswaldská kaple se podílela správa NP a CHKO Šumava ve spolupráci s  Občanským sdružením Karel Klostermann – spisovatel Šumavy.

 

 

U základů Hauswaldské kaple stále bije srdce Karla Klostermanna          ð

 

 

 

 

 

ï Mimořádně vkusné stylové informační stojany jakoby sem patřily odjakživa. S citáty a myšlenkami Karla Klostermanna a představivostí návštěvníka zcela postačí k vyvolání genia loci.                                        ð

 

 

 

 

 

„Pochmurný a melancholický je ten obraz, ale dojem zůstává každému nezapomenutelným“   (K.K.)

 

 

 

 

 ï  Naučná zážitková stezka Okolo Kostelního vrchu končí opět u plavebního kanálu přechodem přes kamenný můstek nedaleko lesní křižovatky s Hakešickou cestou. Odtud je možno pokračovat na Rokytu a Antýgl, pod Oblík, na Modravu, či na Poledník.

Návštěvu NS je samozřejmě možné pojmout i jako odbočku ze šumavské magistrály s využitím nouzových nocovišť. 

Průchodnost naučné stezky: Trasa NS umožňuje návštěvu pouze pěším turistům, neboť cyklistům je zde vstup zapovězen. Pěšiny nejsou zpevněné a kola by mechové porosty nenávratně zničila, což snad musí pochopit a uznat každý, komu na Šumavě alespoň trochu záleží.    

Schůdnost pro osoby s omezenou schopností pohybu: NS Okolo Kostelního vrchu jako celek není z důvodu členitosti terénu a nezpevněných pěšin pro osoby se omezenou schopností pohybu (vozíčkáře) způsobilá. Cesta od kanálu ke kapli však pro vozíčkáře sjízdná je, a dokonce je takto i koncipovaná.

 

 

Klenuté kamenné můstky jsou ozdobou plavebního kanálu a vzorovým příkladem klasického mostního stavitelství.  Na trase VchynickoTetovského plavebního kanálu je jich 8.

Můstky byly opravené v r. 1997 z iniciativy Správy NP a CHKO Šumava.             

Jak se tam dostat: Busem či autem do Srní nebo na Rokytu Informace o dopravním spojení. Dále pěšky nebo na kole k odbočce z VchynickoTetovského plavebního kanálu. 

Bezplatná parkoviště na trase NS: Srní, Rokyta, Mechov

Doporučená mapa: KČT č. 65 – Šumava Povydří

Občerstvení na příjezdové trase: Rokyta, Srní

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, aktualizace 18. prosince 2010

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

 

 

¨