––-–

Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

Naučná stezka Hvížďalka

Plzeň – jih / Spálené Poříčí / mapa KČT č. 35 – Brdy a Třemšínsko

 

P9200001m

Barokní fara a děkanství z r. 1780 s pamětními deskami v průčelí.

     Na silničním tahu Plzeň – Rožmitál  - Příbram, za sedmero zatáčkami a sedmero vrchy, na úpatí Brd - ve Spáleném Poříčí*) - nachází se naučná stezka Hvížďalka. Svoje jméno NS dostala podle stejnojmenného rybníka, kolem nějž trasa prochází.  O její vznik se postarali místní patrioti. A dobře udělali. Naučná stezka má totiž v této vcelku nenápadné oblasti, kterou mnozí automobilisté pouze projíždějí, opravdu co nabídnout.

      Ještě než se po trase společně projdeme, povšimněme si pečlivě udržované barokní fary na východním konci náměstí proti kostelu sv. Mikuláše. Objekt má bohatou kulturní a historickou minulost. Tak například v r. 1819 zde byla založena Čtenářská vlastenecká společnost, „která šířila lásku k řeči a národu knihou“. Na konci 19. stol. zde krátce žil kněz a spisovatel Chodska Jindřich Šimon Baar. Pamětní desku zde má i místní rodák páter a lidový léčitel František Ferda, v 60. letech vězněný jako politicky nepatřičný.   

      Rozumí se dnes již samosebou, že každá správná NS je vybavena informačními tabulemi s množstvím poutavě a graficky dokonale zpracovaných informací. Ani tato NS není výjimkou – na trase jich má 8, ve stylových dřevěných stojanech a jako bonus ještě jednu v geoparku vedle zámku. Hlavním motivem informačních tabulí jsou technické památky, říčka Bradava, historie a přírodní zajímavosti této oblasti. 

      Zdá se vám to málo? Vydejte se na cestu a poznáte, že zdání klame.

     Naučnou stezkou vás spolehlivě provede zelená pásová značka trasy č. 3602. Značení provedli ve svém volném čase dobrovolní značkaři Klubu českých turistů – Značkařský obvod Plzeňsko. NS vychází od spálenopoříčského zámku proti proudu Bradavy. Po 1,5 km přichází k TIM Rybník Hvížďalka a po dalších 3 km vejde do Hořehledů.  Celkem tedy naučná stezka měří 4,5 km.

P9200005n

Zábrodský mlýn pod Zámeckým rybníkem u informační tabule č. 1

 

     Je zcela zřejmé, že ve Spáleném Poříčí si své historie dovedou vážit. Jedním z projevů úcty k minulosti je i zrekonstruovaný Zábrodský mlýn. Pozornost návštěvníka nesporně zaujme dokonale zrekonstruované mlýnské kolo na horní vodu i kamenné vantroky, přivádějící na kolo vodu z výše položeného Zámeckého rybníku, napájeného náhonem z rybníku Hvížďalka. Pro technicky orientované návštěvníky je vyobrazení a popis konstrukce mlýna se všemi technickými daty opravdovou lahůdkou.

     Pokud se některý z vážených návštěvníků o mlýny a hamry zajímá skutečně se zápalem, pak mohu osobně doporučit knihu Josefa Klempery Vodní mlýny v Čechách, kde je možno se dozvědět více o vodním právu, principu zakládání vodních děl a staveb, typu mlecích kamenů a jejich původu, jakož i historii známých mlýnů a hamrů v Plzeňském kraji.

P9200008m

Pozor!, za mlýnem odbočit doleva  úzkou uličkou

     Zastavme se na okamžik u říčky Bradavy, podél níž celá NS prochází. Znalec vodních toků a profesor pan Jan Kumpera ve své knize Řeky a říčky Plzeňského kraje označuje tuto vodoteč jako „dítě brdských lesů“. A právem, neboť Bradava u Teslínů v brdských lesích pramení a v blízkosti brdských obcí Míšov, Borovno, Hořehledy protéká, aby své vody u Nezvěstic předala Úslavě, jako nejvydatnější z jejích přítoků. Se svým povodím 103 km2 je nabíledni, že když  pořádně zaprší, Bradava vodu ze svých přítoků nasbírá, což se projeví zejména ve středním a dolním toku, kde dovede pěkně „zatopit“. O tom, že si místní obyvatelé v takových situacích užili své, výmluvně hovoří historické fotografie a komentář na tabuli č. 2.      

P9200015m

Překvapením pro návštěvníka jistě bude úzká romantická skalní soutěska pod rybníkem Hvížďalka. Voda z něj vytéká přes jez pěkným vodopádem.

 

 

 

Jak účelně s vodou hospodařili ve mlýně a na pile pod rybníkem Hvížďalka a co voda občas natropila za neplechu se dočtete u zastavení č. 5.

P9200010m

Aby byla v kritických dobách ničivá síla Bradavy poněkud zmírněna, bylo její řečiště regulováno výstavbou tzv. bazénů, které zpomalují její tok.     Břehy pak byly zpevněny osázením vodomilných dřevin, zejména vrb a olší.

Na trase naučné stezky je 8 informačních tabulí:

 

 

Plody na snímku patří dřínu obecnému, který na trase NS jistě nepřehlédnete. Z jeho dřeva prý vyráběli kopí již staří Římané i Řekové. Z plodů se v lidové kuchyni vařily marmelády, sirupy, džemy a kompoty.

P9200018m

1.     Zábrodský mlýn, konstrukce mlýna, život u vody

2.    Regulace říčky Bradavy, dřín obecný, klokoč zpeřený

3.    Halův (Roušmidův) mlýn, mlýny v povodí Bradavy, ledňáček říční

4.    Fauna v okolí Bradavy, rybník Hvížďalka, Bradava potok nebo říčka?

5.    Rybník Hvížďalka, pila, čáp

6.    Po čem se procházíme, labuť velká, volavka popelavá

7.    Šroubkův hrad, těžba železné rudy, Pouskův mlýn, pstruh, jelec

8.    Hořehledy, povodí Bradavy, rak kamenáč

P9200023m

Geopark v zámeckém parku

Jak se tam dostat: Možností je několik, záleží na tom, jakému typu přesunu dává turista přednost: Informace o dopravním spojení busy a vlaky

Vlakem: nejbližšími železničními stanicemi jsou Nezvěstice, Zdemyslice a Blovice vzdálené cca 8 km na trati Plzeň – České Budějovice,.

Autem: Nejčastější příjezd po silnici I/19 Plzeň – Rožmitál.

Průchodnost pro pěší turisty: Průchodnost NS umožňuje prohlídku turistům celého výkonnostního a věkového spektra. Na trase se nevyskytují místa s rizikem úrazu. Trasa NS vede po dobře schůdných pěšinách.

Schůdnost pro osoby s omezenou schopností pohybu (vozíčkáře).  NS není jako celek způsobilá a vhodná pro osoby se omezenou schopností pohybu (vozíčkáře) z důvodu členitosti terénu a nezpevněných pěšin. Pro vozíčkáře s asistencí (doprovodem) je však přístupný Zábrodský mlýn, Zámecký rybník a geopark u zámku.

Občerstvení na trase NS: Spálené Poříčí, Hořehledy.

*) Kterak Poříčí ke svému přívlastku přišlo: V roce 1620, za třicetileté vlálky (1618 – 1648), císařská vojska generála Buquoye obsadila obec Poříčí v úmyslu „napravit“ vzdorovité občany evangelického vyznání. Protože si občané za svým vyznáním stáli, byly jejich domy a hospodářské objekty z rozkazu generála zapáleny. Občané ve strachu o holý život uprchli a tak se nikým nehašený požár rozšířil na celou obec, až všechny objekty lehly popelem.

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, aktualizace 27. srpna 2013.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

 

¨