Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí    

 

 

 

Naučná stezka Klostermannova

Sušicko / Rokyta - Srní / mapa KČT č. 65 – Šumava Povydří

 

 

 

 

 

 

Naučná stezka poskytuje kromě informací, mapek a dobových fotografií

i prostor pro rozjímání

     Představovat milovníkům Šumavy osobnost spisovatele Karla Klostermanna může mít na tomto místě stejný efekt, jako nošení sov do Athén, nebo – abychom byli styloví – dříví do lesů kolem Pürstlinku.  Čtenáři knih K.K. již dávno vědí, jaké dřevo se zpracovávalo v Mádru, jak bývalo ve Stubenbachu,  jak trávil K.K. prázdniny v Rehbergu. Jaký byl těžký život v tomto kraji, jaké kalamity jej postihovaly a co znamenala blízkost člověka. Těm, kteří si rádi připomenou tyto atributy, které ke staré Šumavě neodmyslitelně patřily, je od léta roku 2009 otevřena naučná stezka Klostermannova.

     Stezka je věnována spisovateli Šumavy, jeho rodině a příbuzným, postavám románů i osobám, které měly na zdejší život vliv a s nimiž se K.K. stýkal, jimž naslouchal a jejichž pozapomenutým příběhům ve svých románech opět vdechoval život.

     NS Klostermannova patří mezi procházkové a vyhledají ji spíše ti, kteří při četbě Klostermannových románů bývají se spisovatelem naladěni na stejnou vlnu. Za odměnu se jim dostane informací o K.K., o kterých, i přes svoji sečtělost a přehled, neměli možná ani tušení.

 

Karel Klostermann (1848 – 1923)

 

     Trasa průběhové naučné stezky Klostermannovy má počátek na parkovišti u informačního střediska Národního parku Šumava na Rokytě, nedaleko plavebního kanálu Vchynicko-Tetovského, podél něhož vede stejnojmenná naučná stezka. Obě naučné stezky jsou na Rokytě v kontaktu, a tak lze z jedné NS plynule přejít na druhou.

Celá NS Klostermannova je dlouhá 3,2 km a je vybavená 5 informačními tabulemi. Z východiště na parkovišti a historické křižovatce cest na Rokytě vede NS lesem, kolem Kamenného domu, přes Prostřední Hrádky, Dolní Hrádky a po silnici do Srní. U autobusové zastávky v Srní, kde NS končí, je i mapa trasy NS a turistická vývěsní mapa Klubu českých turistů.

Jak se tam dostat: Busem do zastávky Srní – Rokyta, informace o dopravním spojení, v samém centru Srní je možno navštívit nové informační středisko. Autem - parkování na Rokytě zdarma.

Občerstvení na trase NS: v penzionech u východiště a v restauracích v Srní.

Schůdnost pro osoby s omezenou schopností pohybu: NS je vhodná pro osoby se omezenou schopností pohybu (vozíčkáře) s asistencí v nádherné lokalitě Prostřední a Horní Hrádky, kam vedou zpevněné cesty a kde je i možnost zaparkovat.

 

   Projekt a realizace naučné stezky vznikl ve spolupráci Správa národního parku Šumava a chráněná krajinná oblast Šumava a Občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy. Na „dobré“  webové adrese www.klostermann.cz. najdete mimochodem vše o K.K., o aktivitách občanského sdružení, o pořádaných seminářích, výstavách i vydávaných knihách a poštovních známkách.

 

 

 

ï Geologická expozice Rokyta:

Venkovní geopark seznamuje návštěvníky s různými druhy hornin, zastoupenými v jednotlivých částech Šumavy. Krása a kresba kamenů vyniká zvláště na záměrně vyleštěných ploškách.

 

 

 

Informační středisko NP Šumava na Rokytě zřízené v bývalé Schwarzenberské lesovně s vnitřní expozicí o historii dřevařství a plavebního kanálu.         ð

 

Kontakt na informační středisko Rokyta:

Tel. 376 599 009, 731 530 437

isrokyta@npsumava.cz, www.npsumava.cz

 

 

 

 

 

 

Tématické zaměření informačních tabulí na naučné stezce:

·         Místa Karla Klostermanna

·         Divoká příroda

·         Obrázky krajiny

·         Život a smrt horalů

·         Klostermannovy kořeny

 

     Z textů informačních tabulí vystupují jména z románové historie, např. sklářský rod Abélé z Hůrky, Faustin, šumavský obr Rankl Sepp, Daniel Klostermann apod.

 

     Značení naučné stezky je obousměrné, pomocí plastových směrovek s logem NS. NS vede ve druhé polovině souběžně s turistickou značenou trasou Klubu českých turistů, o kterou pečuje a v pravidelném tříletém cyklu obnovuje Značkařský obvod Sušice. Značení a průchodnost Klostermannovy naučné stezky zajišťuje zřizovatel a správce NS Občanské sdružení K.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajný tip:

     Pokud si chceš, příteli turisto a čtenáři těchto řádek,  udělat opravdu pěkný okružní výlet a poznat nejhezčí část Klostermannovy NS, divokou řeku Vydru v jejím nejdravějším úseku a bývalý královácký dvorec Antýgl v místě zaniklé šumavské sklárny, mohu Ti bez obav z Tvého zklamání doporučit trasu, která tato místa spojuje:

     Naučná stezka Klostermannova se v polovině délky snoubí se žlutě značenou turistickou trasou, která Tě mírným stoupáním po zpevněné cestě provede Prostředními Hrádky k Horním Hrádkům, kde jakoby se čas zastavil v dobách Klostermannových (viz snímky vlevo).

     Až se dosti vynadíváš na tu nádheru vůkol, přivede Tě značená trasa po mírném klesání do soutěsky Vydry, kterou lze bezpečně a suchou nohou překonat po ocelové lávce v místě vyhořelé bývalé Hálkovy chaty. Proti proudu Vydry po červené značce přijdeš kolem soutoku s Hamerským potokem na Antýgl, kde stávala jedna z mnoha šumavských skláren (podle legendy měla pouze jednu sklářskou pánev - ein Tygel – proto Antýgl). Dnes jsou zde objekty bývalého králováckého dvorce, parkoviště, autotábořiště a autobusová zastávka.

     Z Antýglu je to po červené značce zpět do východiště na Rokytě a k plavebnímu kanálu coby kamenem dohodil a zbytek doběhl.

    Doporučený okruh délky 7 km lze sice projít za 2 hodiny, ale protože se budeš, milý příteli, cestou jistojistě kochat krásnými šumavskými scenériemi, naslouchat velebnému tichu, klokotání jantarově zbarvené vody v balvanitém řečišti i švitoření ptačích obyvatel zdejších hvozdů, nespěchej příliš a počítej raději s časem dvojnásobným. Nezapomenutelné dojmy Ti budou bohatou odměnou za vynaložené úsilí.

 

Křížek s iniciálami J.M. a letopočtem 1887 u cesty mezi Rokytou a Kamenným domem.

Když tudy K.K. rázoval, bylo mu tehdy 39 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro příznivce Karla Klostermanna máme v rukávu ještě jedno eso – pozvánku na nedalekou naučnou stezku Okolo Kostelního vrchu,

která má počátek i konec na trase naučné stezky kolem plavebního kanálu Vchynicko-Tetovského

 

 

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji a blízkém okolí

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, aktualizace 1. května 2011

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

¨