Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

Naučná stezka Lesná

Český les / Tachovsko / Lesná; mapa KČT č. 28 – Český les sever

 

Obsáhlé a velmi pěkné informační tabule zevrubně seznamují návštěvníka NS s přírodním bohatstvím, historií a lesním hospodařením v Českém lese

     Je možné, že už jste v Plzeňském kraji poznali kdejaký kout, několikrát a v každé roční době a hledáte nové lokality hodné svého zájmu, volného času a vynaložené energie? Přejete-li si strávit den v milosrdném lesním stínu, ve společnosti ptactva a dopřát tak své tělesné schránce, duši i očím decimovaným městským lomozem, výfukovými plyny a pestrobarevnými reklamními poutači všeho druhu trochu klidu a kyslíku, pak vás můžeme nasměrovat do Českého lesa, na Tachovsko, do oblasti dříve zapovězené, a právě proto i do krajiny vlivy civilizace ušetřené. Jak již sám název výchozí obce Lesná a stejnojmenné naučné stezky napovídá, je to nejspíše to, co hledáte.

     Trasa NS Lesná je okružní, jednosměrná, délky 10 km, s počátkem i koncem v obci Lesná (západně od Tachova). Doporučené východiště je v centru obce u zastřešeného odpočívadla a parkoviště pod pravoslavným kostelem sv. Mikuláše a památnými stromy – lípami. Na dvou informačních tabulích získáte všechny potřebné základní informace o trase. Z tohoto místa vychází NS doporučeným směrem do kopce, ke hřbitovu a dále k lesu. Po směru hodinových rafií obchází Pustý vrch, bývalou osadu Kulm, bývalou Schönwaldskou Huť a přírodní rezervaci Podkovák. Nejvyšší bod NS je 700 m n.m.

     Zřizovatelem naučné stezky otevřené v r. 2004 jsou Lesy České republiky s.p., a tím je i dána tématika NS a obsah informačních tabulí.

   Tématické zaměření naučné stezky: pozůstatky dřívějšího osídlení v této oblasti, přírodní zajímavosti, hospodaření v lesích, pálení dřevěného uhlí v milířích, výroba kolmazi a potaše, výroba dřevěných předmětů denní a hospodářské potřeby, výroba palivového a stavebního dříví, rozvoj skláren a výroba skla. Naučná stezka připomíná též soužití Čechů, Němců a Židů před počátkem II. světové války a uzávěru území po Únoru 1948.

Značení trasy naučné stezky

Na trase NS je 10 informačních tabulí:

1.        Historie obce Lesná (Schönwald)

2.       Umělý chov pstruhů v Českém lese

3.       Lesní hospodářství a péče o lesy

4.       Kulm – bývalá sklárna a sklářská osada

5.       Rybníčky a jejich obyvatelé

(Anenský rybník - žáby, mloci, čolci)

6.       Jelen lesní v Českém lese

7.       Schönwaldská sklářská huť

(v provozu 130 let do r. 1880)

8.       Kaple Panny Marie upravená německými rodáky po r. 1990

9.       Rašeliniště Podkovák

(rozloha 6 ha, borovice blatka,, suchopýr,   vlochyně, žebrovnice různolistá

10.    Jedle v Českém lese

 

Lesní kaplička Kulmské Matky boží jako pozůstatek bývalé osady Kulm

NS je na své trase v kontaktu s modrou TZT 1462 (býv. Hraničná CZ/D – Lesná – býv. Hraničky) a zelenou TZT 3677 (Křížový kámen CZ/D – Ostrůvek – Lesná). NS umožňuje prohlídku průměrně zdatným pěším turistům. Na trase se nevyskytují místa s rizikem úrazu.

Pro cykloturisty jsou velmi vhodné dlouhé lesní úseky po zpevněných cestách. V úsecích nezpevněných a po dešti změklých asi bude ale třeba kolo vést. (zast. č. 9 - rezervace Podkovák)

     Trasa NS je značená symboly používanými zřizovatelem – společností Lesy České republiky s.p.. Značení naučné stezky není ve správě Klubu českých turistů a návštěvníkovi se může zdát poněkud řidší, než na jaké je u naučných stezek značených KČT zvyklý.  Z toho důvodu bude namístě si mapku trasy předem vytisknout.

     NS Lesná je bohužel názornou ukázkou toho, jak také může dopadnout dobrý úmysl udělat něco pozitivního pro turisty v nádherné krajině, s vynaložením nemalých prostředků ze státní kasy. Šetření na orientačních prvcích a nekoncepčnost jejich rozmístění je nejslabším článkem řetězu na této jinak velmi zajímavé a krásné naučné stezce.

 Kliknutím na mapku si ji můžete zvětšit, vytisknout a (pro jistotu) vzít sebou na výlet.

Přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a vozíčkáře: NS není jako celek způsobilá a vhodná pro osoby se omezenou schopností pohybu z důvodu členitosti terénu. Pro vozíčkáře je však velmi vhodný úsek od místa, kde NS přechází přes silnici do Staré Knížecí Huti. V tomto místě lze zaparkovat a vydat se s doprovodem po zpevněné lesní silnici kolem přírodní rezervaci Podkovák k rozcestí u kapličky Panny Marie.     

Zastávka č. 8 - Kaple Panny Marie upravená německými rodáky po r. 1990. Po lesní silničce bez provozu sem může dojet s doprovodem i vozíčkář.

 

Zajímavost: z hráze rybníku nedaleko býv. osady Kulm, po které vede cesta, lze na mnoha místech pozorovat následky činnosti obyvatele zdejších rybníků a mokřadů – bobra evropského (castor fiber).

Jak se tam dostat:

a)      Pro turisty ze vzdálenějších míst autem do obce Lesná a tam auto zaparkovat, dále pěšky nebo na kole

b)       Autobusem z Tachova do Lesné - Informace o dopravním spojení busy

c)      Pěšky nebo na kole dle vlastního plánu, možností a fantazie

Občerstvení na trase NS: pouze v restauraci v Lesné

Možnost ubytování, lékařská služba, policie - v Tachově.

(Tajný tip: Na podzim tato oblast překvapí množstvím hub, košík si vezměte spíše větší, jinak se může stát, že houby nebudete mít kam dávat)

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, aktualizace 22. května 2008.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

 

¨