Naučné stezky

jako turistické cíle plzeňska a blízkého okolí

 

 

Naučná stezka „Po stopách Františka Malocha

Plzeň – Bílá Hora ® Druztová, mapa KČT č. 31 – Plzeňsko

Stanoviště č. 4 – Malochova skalka, odkud je krásný výhled na Berounku

a vrch Mikulka na severním předměstí Plzně  (Foto září/2004)

     Naučná stezka Po stopách Františka Malocha byla otevřena na podzim r. 2003. Těžištěm NS je chráněné území Malochova skalka a rezervace polesí Háj. S přírodními a historickými zajímavostmi na trase návštěvníka seznamuje 11 informačních tabulí s texty, mapkami, fotografiemi a ilustracemi. Stezka je věnována významnému botanikovi a učiteli Františku Malochovi (1862 – 1940). Svůj výzkum zaměřil nejen na Plzeňsko, ale i na Šumavu, Brdy, Český les a Domažlicko. Výsledkem jeho bádání byla encyklopedie Květena v Plzeňsku, dodnes považovaná za jedno z nejvýznamnějších pojednání o flóře, daleko přesahující rámec kraje. Františku Malochovi byla v r. 1951 odhalena pamětní deska na skalce, kterou rád navštěvoval a která je v místě 4. zastavení na NS.

     Autorem koncepce naučné stezky, textů a většiny fotografií na informačních panelech je absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni PhDr. Petr Charvát, který se zpracování NS věnoval ve své rigorózní práci. Zásluhu na provedení informačních panelů má plzeňské Studio RAMAP. Opomenout nelze ani řadu sponzorů, jejichž jména jsou uvedena na jednotlivých panelech.

    Turistické pásové značení naučné stezky pod č. 6622 zajišťuje Klub českých turistů – značkařský obvod Plzeňsko.

     Naučná stezka je dlouhá přibližně 9 km, doba cesty vycházkovým tempem je cca 5 hodin. Cesta je dobře schůdná, vede po bezpečné pěšině s nenáročným terénním profilem. Svým průběhem ji lze doporučit i pro rodiny s dětmi. Na trase je mnoho krásných rozhledů do údolí Berounky, především od Malochovy skalky a zříceniny hradu Věžka. Mimořádným zážitkem pro milovníky přírody je jarní období s množstvím pestré květeny nebo časný podzim s dozlatova zbarvenými habry, které zde dominují.

     Cesta, vedoucí po žluté turistické trase je zároveň nejstarší cestou na Plzeňsku, která byla v r. 1893 upravena výhradně pro turistické účely ve spolupráci tehdejší Obce Plzeňské s Klubem českých turistů.

Jednotlivá zastavení na trase – 11 informačních tabulí:

1.        Bílá Hora – historie městské části Bílá Hora, býv. pivovaru Prior, těžby černého uhlí, Masarykova mostu, Pecihrádku

2.       Tvrz Roudná – historie býv. tvrze, přírodní park Horní Berounka, řeka Berounka

3.       Čertův mlýn – historie a tajemství starého mlýna, prameniště Dobrá voda, obec Senec

4.       Botanik František Maloch – informační tabule věnovaná významnému plzeňskému botanikovi

5.       Geologická minulost – geologická mapa CHÚ Malochova skalka

6.       Biotop řeky Berounky – život v řece a jejím okolí

7.       Květena habrového háje – flóra v okolí NS a v rezervaci Háj

8.       Zvěř v polesí Háj - fauna v okolí NS a v rezervaci Háj

9.       Polesí Háj – život v oblasti, skladba vegetačních pater

10.    Obec Druztová  - historie obce, kostel sv. Maří Magdaleny, škola, kaple sv. Jana Nepomuckého

11.     Hradní zřícenina Věžka(vyhlídkové místo) historie býv. hradu na spilitové skalce, pověst o kachně na zlatých vejcích –.

Jak se tam dostat:

Trasa NS má počátek na konečné stanici autobusové linky MHD č. 20 Bílá Hora v městské části Plzně. Trasa vede po žlutě značené trase č. 6622 po levém břehu Berounky.  NS končí u zříceniny býv. hradu Věžka. Pokračovat je možno dále k Dolanskému mostu a po modré značce č. 1406 do Chrástu na železniční trati Plzeň – Praha. Návrat do Plzně je tedy možný jednak osobním vlakem, autobusem MHD linky č. 52 nebo linkovým autobusem ČSAD. Trasu je možno absolvovat i opačným směrem.

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 26. dubna 2006.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz