Naučné stezky

jako turistické cíle plzeňska a blízkého okolí

 

 

Naučná stezka Plasy

Plzeň – sever, Plasy, mapa KČT č. 30 – Povodí Střely

 

Historická studánka „Prelátka“

    

Okružní naučná stezka Plasy vede městem Plasy a jeho těsným okolím. Okruh má počátek i konec u turistického informačního místa Plasy, BUS pod budovou pošty.

     Trasa vede přes most nad Střelou, proplétá se parkem mezi objekty kláštera a konventu, mezi rodinnými domky nad levým břehem Střely, kolem letního tábora Vlaštovka ve čtvrti Peklo, dále přes most u říčního brodu, podél (bývalého pionýrského) letního tábora Máj, kolem historické kryté studánky zv. „Prelátka“, historickou alejí po pravém břehu Střely, kolem pamětního kamene býv. demarkační čáry z druhé světové války, přes Velkou louku s amfiteátrem , kolem jezu u starého pivovaru, kolem rybích sádek a zpět do výchozího místa u rybníku.

     Přibližně v polovině trasy NS, ve stínu stromů, jistě zaujme krytá studánka s pramenitou vodou, která příjemně osvěží i v nejparnějším létě.  Studánku objevili ve 12. století řeholníci zdejšího cisterciáckého řádu a pojmenovali ji „Klášterní studánka“. Protože si posílali se džbánem ke studánce všichni preláti plaského kláštera, vžil se časem název „Prelátka“. Dnes si pro lahodnou vodu chodí obyvatelé Plasů i okolí. O chemickém složení vody a dalších zajímavostech informuje tabule vyvěšená vedle studánky.   

     Trasa NS vede po žlutě značené turistické trase č. 6687.  Značení je pravidelně obnovované v tříletém cyklu dobrovolnými značkaři Klubu českých turistů značkařského obvodu Plzeňsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tohle není tréninkové hřiště značkařů. Kolem plaského mostu přes Střelu shodou okolností procházejí pěší turistické značené trasy všech barev, které KČT používá.  Pořadí barev na snímku není nahodilé, naopak přesně odpovídá pořadí, významu a důležitosti barev dle zavedené metodiky.  Pro hlavní  značené trasy vytvářející základní síť se používají pestré vedoucí barvy červená a modrá. Pro spojovací a vedlejší trasy se používají barvy zelená  a žlutá. Bílá barva se nazývá upozorňovací, neboť při střídání světla a stínu zřetelně upozorní na přítomnost značky. Šestou barvou na snímku je khaki, která se nazývá zastírací. Značení na snímku se nazývá pěší pásové. KČT kromě pěších tras provádí značení tras lyžařských, cyklistických a jezdeckých (na koni – hipotrasy). Vede-li po jedné cestě dvě a více značených tras, nazývá se tento úsek souběh tras. K souběhům dochází nejčastěji v blízkosti rozcestí.

 

 

 

 

 

 

Památník demarkační čáry sovětské armády. O tom, že to byla demarkační  čára mezi armádou americkou se zde však mlčí.

 

   Na trase dlouhé 4,3 km je umístěno 9 tabulí s texty, fotografiemi a ilustracemi informujících mimo jiné zevrubně o jednotlivých objektech klášterního areálu, o plaských železárnách z počátku 19. století, o rostlinstvu a památných stromech v okresu Plzeň – sever, o řece Střele a velké povodni v r. 1872, o živočišstvu okolní krajiny, o unikátní nivě Velká louka a stručně i o dalších historických lokalitách v okresu Plzeň  - sever.

 

Návštěvníka areálu konventu zcela jistě zaujmou i nádherně propracované detaily fasády

 

 

 

Trasa naučné stezky vede i kolem rybníku lemovaného starými lípami

 

 

    

 

 

Prohlídku NS lze vycházkovým tempem zvládnout za 1,5 hodiny. Protože trasa vede po rovině, s minimálním převýšením pouze u mostu ve čtvrti Peklo, lze trasu doporučit rodinám s velmi malými dětmi i seniorům. A nejen to!  Protože téměř celá naučná stezka, jako jedna z mála, vede po cestě s asfaltovým povrchem, je trasa vhodná i pro osoby se sníženou schopností pohybu, resp. vozíčkáře s průvodcem.

       Kilometráž naučné stezky: Plasy, BUS (0 km) – Peklo, rozc. (1,9 km) – řeka Střela (2 km) – Plasy, BUS (4,3 km).

     Jak se tam dostat: Autem - vedle východiště NS je parkoviště. Autobusovou linkou ČSAD – zastávka je přímo v místě východiště NS. Vlakem – ze stanice Plasy pěšky z kopce do městečka po levé straně hlavního silničního průtahu. (Informace o dopravním spojení ).

     Občerstvení na trase: Plasy, Plasy, Plasy...

 

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 1. listopadu 2008.

Autor předem děkuje za jakýkoli poznatek nebo připomínku k uvedené naučné stezce zaslaný na adresu trasy@centrum.cz