Výletník

(4)

 

0406

rot

Románská rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci

 

Trasa pro pěší turisty:

Naučná stezka Staroplzenecká

Starý Plzenec, nám. (0) - Hůrka, rotunda (1) - Sedlec (4,5) - Pod Výrovnou (6,5) - Radyně, zříc. (8) - - Pod Radyní, rozc. (8,5) - Andrejšky, skalní masiv (9) –

Starý Plzenec, nám. (11).

 

Občerstvení na trase: Starý Plzenec, Sedlec

Informace o dopravním spojení MHD linka 32

Doporučená mapa KČT č. 31 - Plzeňsko

 

0510

P7120021W

Všechny informační tabule na naučné stezce Ludvíka Očenáška

jsou ve spodní části vybavené i tabulkami s texty pro nevidomé

Braillovým písmem

 

Trasa pro pěší turisty s možností návštěvy

Muzea těžby borové smoly v Lomanech:

Naučná stezka Ludvíka Očenáška

Zelená turistická značená trasa

Trasa dlouhá 13 km má 13 zastavení vede krásnou krajinou

po trase Plasy – Dvůr Lomany – Dolní Bělá

 

Délka trasy 15 km

Občerstvení: Plasy, Dolní Bělá

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa KČT č. 31 – Plzeňsko a 30 – Povodí Střely

 

0910

DSCF4281w

Přírodní park Sedmihoří je bohatý na pseudokarové skalní stěny, vznikající zvětráváním žuly za působení vody a mrazu. Voda se dostává do trhlin

žulového masivu a po zmrznutí jeho část zvedá a posunuje do stran.

 

Trasa pro pěší turisty:

Naučná stezka Sedmihoří

10 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi

s odborným doprovodným výkladem o zdejší přírodě a lesním hospodaření,

geologii a životě v této pozoruhodné lokalitě, o zvířeně a vegetaci,

o vývoji osídlení   a kamenickém řemesle, o výrobě dřevěného uhlí v milířích a o rybnících a mokřadech. je značena  „lesáckým“ značením s  oranžovým orámováním.

 

Občerstvení na trase: Miřkov

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa: KČT č. 29 – Český les - jih

 

 

0709

sudo

Impozantně se tyčí nad krajinou u rybníka Škaredý 16 m vysoký

pomník Jana Žižky, kde r. 1420 svedl s husity

vítěznou bitvu proti přesile „železných pánů“

 

Okružní cyklotrasa pro naprosté pohodáře:

Ražice – pomník Jana Žižky – Sudoměř – Štěkeň

Kestřany – Putim – Ražice

Ražice, ŽST (0) – Žižkův  pomník a bojiště (chráněné území) u Sudoměře (4,5) – Sudoměř, selský barok (6) – Čejetice (8,5) – Štěkeň (11,5), koupání v Otavě u krásného jezu, kdysi oblíbeného Karlem Klostermannem, zámek, Klostermannova naučná stezka kolem Štěkně – Nové Kestřany (15) – Kestřany, zámek, tvrze (17,5) – Zátaví (20,5) – most přes Otavu (22,5) na býv. demarkační linii – pěšinou po pravém břehu do Putimi (26) s býv. četnickou stanicí, známou z filmu Osudy dobrého vojáka Švejka, pivovar,

kostel. Sv. Vavřince – Ražice, ŽST (29,5).

 

Občerstvení: Štěkeň, Kestřany, vodácká restaurace mezi mostem přes Otavu

a Putimí, Putim, Ražice Spojení: www.jizdnirady.cz

 

Doporučená mapa KČT č. 71 – Písecko

 

0609

velha

Jaké asi byly pocity pana Buška při pohledu z velhartického

hradu na středověké podhradí a do údolí Ostružné...

 

Trasa pro pěší turisty:

Nemilkov - Velhartice – Kolinec

Nemilkov, ŽST (0) – po žluté do Makova (1,5)  – po červené do Velhartic (6,0) – prohlídka Velhartic, návštěva národní kulturní památky velhartického hradu, prohlídka staré kovárny pod kostelem – stále po červené po naučné stezce podél Ostružné ke štolám po těžení zlata (8,0) – kolem Werichovy chaty ke Šlejfu (9,5) – po modré Ujčín (13,5) – Kolinec, ŽST (15,0).

 

Občerstvení: Velhartice (např. ve staré kovárně nebo na náměstí), Kolinec

Spojení: www.jizdnirady.cz

Doporučená mapa KČT č. 64 – Šumava - Železnorudsko

 

1010

hradiste

Hradiště u Březiny (619 m ) – vyhlídkový gloriet v místě býv. slovanského

osídlení ze 7. stol.. Vrchol lemovaný dvojnásobným ochranným valem

dosahujícím až 5 m výšky.

Z vrcholu krásný rozhled na Radnicko a přírodní park Horní Berounka.

 

Přírodním parkem Radeč po značených trasách i mimo ně:

Holoubkov – Habr u VolduchBřezinaStupno

Holoubkov, ŽST (0) – po červené do obce Holoubkov a dále k mostu přes dálnici (1,5) – za mostem doleva a po lesních cestách podle mapy k TIM Sloupek (4,5) – po modré č. 1406 kolem rybníku do kontaktu se žlutou u TIM Habr, ryb. (5,5) – po žluté č. 6648 kolem přírodní památky Rumpál do TIM Polesí Hradiště (9,5) – po červené č. 0207 k TIM Hradiště, odb. k vrcholu (10,5) – odb. 200 m k TIM Hradiště, vyhlídka  s glorietem (10,7)– zpět a pokračování po červené  zámeckým parkem kolem zámečku do TIM Březina, rozc. (12,9) - po zelené TZT č. 3614 do Stupna, u ŽST (15,4 km)

 

Tajný tip: Doporučená trasa pro podzimními vůněmi prosycený les, s krásným výhledem z vrchu Hradiště a procházku anglickým parkem u zámečku Březina.

 

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa: KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

 

1011

neb

Zastavení č. 3 – u Nejsvětější Trojice. Součástí tohoto místa s dalekým

rozhledem je i kamenný obelisk jako upomínka na parcelaci pozemků v r. 1924.

 

Naučná stezka Nebílovy

Východiště i cíl okružní NS je v obci Nebílovy.

Fyzicky nenáročná trasa NS má délku 5,7 km a je vybavená

6 informačními tabulemi. Motivace: Zámek Nebílovy, Prusiny - dominanta

krajiny barokní kostel sv. Jakuba Většího na vysokém návrší, krásné rozhledy

do údolí Úhlavy i k Radyni, kaple sv. Barborky se „zázračnou vodou“, výskyt mykologických kuriozit, jabloňové sady, každoroční podzimní Den jablek.

 

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa: KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

 

0319

 

Jarní výlet pro pěší turisty

Naučná stezka Lužany

 

Ideální trasa rašící přírodou pro první jarní dny má počátek přímo

u budovy železniční stanice Lužany, která je zároveň

prvním zastavením okružní naučné stezky.

Na informační tabuli je zobrazena mapka s trasou a stručná

historie okolí Lužan.

Trasa dále vede kolem zámku, po mostu přes Úhlavu do obce Zelená Hora, obchází Lužanskou horu (500 m n.m.) a přes obec Zelené se vrací

zpět do Lužan k ŽST. 

Okružní NS má 9 zastavení s informačními tabulemi přibližujícími návštěvníkovi historii zámku s osobou Josefa Hlávky, kaple v Zelené Hoře a Zelené, místního ochotnického spolku, tradicemi a životem zdejších obyvatel v dobách minulých.

Na cestě návštěvníka zajisté zaujme několik dřevěných artefaktů sochaře Dušana Světlíka.

Návrší obce Zelená Hora poskytuje daleké rozhledy na Přeštice a ke Švihovské vrchovině s dominantní horou Běleč.

 

Vojtech_w

Socha sv. Vojtěcha v místě pravěkého mohylového pohřebiště

 

tanecek_w

Největším lákadlem naučné stezky je dvojice dřevěných soch

v nadživotní velikosti – čerta a Káči – na vrcholu Lužanské hory,

s informační tabulí, doprovodnou pověstí a altánem s možností odpočinku.

 

Délka okružní naučné stezky je 9,7 km

Doporučená mapa KČT: 32 - Přešticko

Vyhledejte spojení zde.

Autem: z Klatov jen 23 min., z Domažlic jen 45 min., z Plzně jen 25 min.

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí zde

 

0420

 

Výlet pro pěší i terénní cyklisty - okružní trasa

Naučná stezka Horní Bříza

 

Naučná stezka Horní Bříza nabízí mnoho zážitků jak pro zvídavé,

tak pro milovníky bizarních krajin a tajemných lesních zákoutí.

Zvídavým se dostane celá řada historických informací o osídlení zdejší krajiny,

průmyslové těžbě bílého zlata - kaolinu, výrobě keramiky i pochodu smrti.

Na své si zase přijdou ti, kteří si libují v hlubokých zatopených jámách a lesích

s opuštěnými industriálními objekty.

Okružní trasa naučné stezky v okolí Horní Břízy je dlouhá 17 km, s 10 zastaveními,

vybavenými informačními tabulemi, přehlednou mapkou trasy

a samozřejmě mnoha kvalitně zpracovanými informacemi s archivními snímky

z období rozkvětu těžby a zpracování kaolinu.

Trasu lze s ohledem k její délce rozdělit i na dvě víkendové etapy.

 

Počátek i konec NS je na historické návsi v Horní Bříze – Staré Vsi

a pokračuje přes obec Trnová s malebným Víseckýn rybníkem,

kolem zámku Vísky, mezi impozantními haldami hlušiny, po hraně zatopené Jižní a Severní jámy,

kolem tzv. Modrého kříže, okolo městského muzea u žel. stanice Horní Bříza,

dále kolem hornobřízské radnice

a přes vyhlídkové místo Na Horách zpět do Staré Vsi.

 

horni_briza_1_w

Pohled na býv. Keramičku

 

horni_briza_3_w

Zatopená Jižní jáma je pozůstatkem na povrchovou těžbu kaolinu…

 

horni_briza_2_w

… podobně jako zatopená Severní jáma, i zde probíhala tzv. letní těžba“

 

Doporučená mapa KČT č. 31 Plzeňsko (6. vydání 2018)

Občerstvení na trase: v Trnové a v Horní Bříze

Jak se tam dostat: busem, vlakem, autem (z Plzně jen 20 min.)

Vyhledejte si spojení zde

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

 

Další tipy na výlety: Výletník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 27. března 2019, trasy@centrum.cz