Výletník

(6)   

    

1104

ostrykamen_w

Ostrý (též Čertův) kámen, s kovovou deskou a legendou o jeho vzniku,

je dominantním objektem na trase NS.

 

Naučná stezka Kokotské rybníky

Příjemná procházka probouzející se jarní přírodou zdravými lesy,

kolem Ostrého (Čertova) kamene, kolem romantických

lesních rybníků, za krásnými výhledy do přírodního parku

Horní Berounka.

Jen 20 minut od Plzně / 11 zastavení se zajímavými informačními tabulemi

s tématikou Dýšina – Nová Huť, pramen Čůráček, středověká ves Kokot,

Dolní a Horní kokotský rybník, vrch Kokotsko, obec a krajina v okolí Bušovic,

Myší Újezd. Naučnou stezku dlouhou 9 km lze pohodlně projít za 4 hodiny.

Východiště i konec NS je v Dýšině – Nové Huti u můstku přes Klabavu

nedaleko koupaliště. Trasa je dobře obousměrně značená „psaníčky“

typickými pro naučné stezky. Trasu vyznačil KČT - Značkařský obvod Plzeňsko.

 

Občerstvení na trase: hospoda ve Smědčicích

Jak se tam dostat:

Busem:

Linka 53: Dubravka, Zábělská – Dýšina, Nová Huť:

Linka 52: Dubravka, ZábělskáBušovice, konečná

Vlakem do stanice Dýšina:

Doporučená mapa KČT: č. 34 – Brdy a Rokycansko – 5. vydání 2011

1105

klos

Naučná stezka poskytuje kromě informací, mapek a dobových

fotografií i prostor pro rozjímání

 

Naučná stezka Klostermannova

Stezka je věnována spisovateli Šumavy, jeho rodině a příbuzným,

postavám románů i osobám, které měly na zdejší život vliv

a s nimiž se K.K. stýkal, jimž naslouchal a jejichž pozapomenutým

příběhům ve svých románech opět vdechoval život.

 

Trasa naučné stezky má počátek na parkovišti

u informačního střediska Národního parku Šumava na Rokytě

NS Klostermannova je dlouhá 3,2 km a je vybavená 5 informačními tabulemi.

Schůdnost pro osoby s omezenou schopností pohybu

(vozíčkáře) s asistencí v nádherné lokalitě Prostřední a Horní Hrádky,

 

Informační středisko Srní

 

Jak se tam dostat:

Busem do zastávky Srní – Rokyta, www.jizdnirady.cz

 

Doporučená mapa KČT: č. 65 – Šumava Povydří

 

1106

DSCF5391w

Mohutné, vitální, solitérní  duby bizardních tvarů rostou na horských pastvinách

Rindelschachten

 

Výživná trasa pro zdatné pěší turisty:

Z Prášil do Alžbětína přes Gsenget a Falkenstein

Prášily – po červené podél Prášilského potoka - Gsenget CZ/D – 1,5 km za přechodem

Gsenget CZ/D doprava po mezinárodní dálkové trase E6 (zelený trojúhelník) –

horské pastviny Rindelschachtenvodopády Höllbachgespreng

Grosser Falkenstein (1315 m) horská chata, skalnatý vrchol s křížem a s výhledem

do údolí říčky Gr. Regen, na Javor a do Zwieslu – po značce na Kleiner Falkenstein

1190 m), – národní přírodní rezervací bukovým pralesem

Zwieslerwaldhaus (rázovité bavorské chalupy) - kolem umělého náhonu

Kneippweg - Schwellhäusl (romantická starobavorská lesní hospoda u jezírka) –

Bayreisch Eisenstein – Alžbětín ČD

 

Délka 22 km – čas pochodu cca 8,5 hodiny běžným tempem včetně občerstvení

 

Občerstvení na trase:

Prášily, horská chata na Falkensteinu, Schwellhäusl, nádraží Alžbětín

 

Jak se tam dostat:

Busem do Prášil; z Alžbětína vlakem - Informace o dopravním spojení vlaky a busy

 

Doporučená mapa KČT: č. 64 – Železnorudsko

 

1103

P2270003w2

Ústí Klabavy do Ejpovického jezera (48 ha, hl. až 48 m)

 

Ejpovické jezero - pův. povrchový důl pro těžbu železné rudy, zpracovávané v ejpovické hrudkovně. Obci Ejpovice přitom tehdy z důvodu těžby hrozila likvidace. Po otevření rudných dolů se střídavou intenzitou těžby byl důl v provozu od 18. stol. do r. 1967, kdy byl provoz ukončen. Řeka Klabava byla v letech 1957-58 odkloněna dvěma betonovými tunely dl. 1563 m pod kopcem Hradiště, s vyústěním do pův. koryta u Horomyslic. Po ukončení těžby byla řeka Klabava vrácena do původního koryta a důl byl ponechán postupnému přirozenému zatápění.

***

DSCF7054w2

Pozůstatkem po odklonu toku Klabavy mimo důl jsou proslulé Klabavské říční tunely sz. od obce Klabava. K tunelům odkloněné řeky vede významová odbočka dl. 200 m od TIM U lávky, odb. na žluté TZT 6642 (Klabava – St. Plzenec)

 

Polodenní výlet vhodný pro období mezi zimou a předjařím:

Ejpovice, ŽST – Klabavské říční tunely – obec a vodní dílo Klabava

– přírodní památka Rokycanská stráň – Rokycany, ŽST:

Ejpovice, ŽST (0) – po žluté TZT k řece Klabavě a přes novou lávku k TIM  U lávky, odb. (2,5) – významová odbočka 200 m ke Klabavským říčním tunelům – obec Klabava, rozc. (5) – kolem Husova památníku a vodního díla Klabava k TIM Pod Vršíčkem, rozc. (6,5) -  pozor! dále po zelené TZT 3636 po břehu nádrže Klabava, pod dálniční most, lokalitou přírodní památky Rokycanská stráň kolem mohyly Madlonova decimovaného pluku r. 1642 – Rokycany, ŽST (10).

Občerstvení na trase: Rokycany

Jak se tam dostat:

Nejlépe vlakem - Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

 

DSCF5389w

DSCF5388w3

Tajný tip: cca 300 m od můstku na Gsengetu CZ/D po proudu hraničního potoka je na pravém břehu krásný oboustranný hraniční Josefský kámen z r. 1772

 

1107

P1010001w

Trasa z Berouna do Karlštejna vede po levém břehu Berounky pohodlnou cestou

romantickým kaňonem s četnými stopami po těžební činnosti

 

Okružní cyklotrasa pro zdatné a zvídavé:

Objevujte půvab a romantiku Českého krasu a Velké Ameriky

Beroun – Srbsko – Karlštejn - Mořina – Velká Amerika –

Bubovice – Svatý Jan pod Skalou - Beroun

Pokud vás cestou vlakem do Prahy vzrušují a lákají vápencové skály Českého krasu na protějším břehu Berounky, pak využijte tipu na tento cyklovýlet.

Poznáte nejen je, ale ještě mnohem více.

Z Berouna, ŽST (0) prokličkovat pod dálničním mostem a stále po levém břehu Berounky do Srbska (7) a dále do Karlštejna (11,5) – vzhůru ke hradu Karlštejn a dále stoupáním do obce Mořina (15) – z obce po silnici sz. směremVelké Americe (17,5) - na parkovišti možno uzamknout kolo a vydat se pěšky kolem lomu Velká Amerika – po silnici kolem aeroklubu (nejvyšší bod cyklotrasy) do Bubovic (21,5) a požitkářským sjezdem do Hostimi – odbočit doprava a podél potoka Loděnice do malebné obce

Svatý Jan pod Skalou (27,5) – zpět do Hostimi a pokračováním ve sjezdu serpentinami do Berouna (34,5).

 

Délka trasy 34,5 km

 

 

P1010015w

 

Neopakovatelné pohledy rozhodně stojí za procházku po obvodu lomu,

oblíbeného trampy, romantiky a filmaři.

! Opatrnosti není nikdy dost !

 

Občerstvení na trase:

Srbsko, Karlštejn, Hostim, Sv. Jan p. Skalou, Beroun

 

Jak se tam dostat:

Vlakem do Berouna (Informace o dopravním spojení vlaky) nebo autem.

 

Doporučená pěší mapa KČT č. 36 Okolí Prahy – západ

nebo cykloturistická mapa KČT č. 4 Křivoklátsko a Džbán

 

Více o lomech Amerika zde

 

Tajný tip:

V obci Sv. Jan pod Skalou uzamkněte kolo u kostela s jeskyni sv. Ivana a s pramenem léčivé vody a vydejte se pěšinou na skálu s křížem a úžasnou vyhlídkou na rozeklané soutěsky a obec.

 

1108

DSCF5490w

Průvodcovství zajišťují majitelé domku naproti.

Vstupné, byť dobrovolné, je samozřejmou slušností.

 

Co stojí za návštěvu:

Minimuzeum funkčních vah v Křenovech

s více než 40 exponáty vah rozsahu od 2 gramů do 16 tun je s expozicí

o rozloze 4,23 m2 nejmenším muzeem v ČR, zapsané agenturou

Dobrý den v České knize rekordů.

Prohlídka s výkladem, otevřeno květen - říjen,

tel.: 721 002 521, obec.krenovy@seznam.cz.

 

DSCF5492w

 Součástí expozice je venkovní zemědělská váha, váhy lékařské, osobní,

kuchyňské, krámské, decimální, poměrové, rybářské, poštovní, vojenské,

kapesní a řada dalších. Možnost osobního zvážení.

 

Jak se tam dostat:

Obec Křenovy leží na silničním tahu Plzeň – Domažlice,

3,5 km za Staňkovem. Cesta obcí k muzeu je označena směrovkami.

Návštěva Muzea vah v Křenovech může být zajímavým doplňkem výletu

na Domažlicko nebo Horšovskotýnsko.

 

Nejlépe autem nebo busem - Informace o dopravním spojení

Doporučená mapa KČT č. 32 - Přešticko

 

1108

Archeopark

 

Co stojí za návštěvu:

Archeopark Prášily 

Pokud se v letních měsících budete pohybovat na Šumavě v okolí Prášil,

a chcete si zdejší pobyt zpestřit zajímavým nahlédnutím do historie Keltů a osídlení Šumavy , doporučujeme navštívit Archeopark Prášily. 

 

Keltoi, občanské sdružení - Archeopark Prášily - zde v šesté sezoně pro léto 2011 připravil Keltské víkendy a dva festivaly. Od 1. července se zde předvádí, a vy si dle možností můžete vyzkoušet, např. keramiku, tesařství, kovářství, výrobu dřevěného uhlí, zpracování a odlévání bronzu, tavbu železa, jídlo Keltů,  tkalcovské techniky, ražbu mincí, švartna, kámen
 Podrobný program a víkendové termíny na www.archeoparkprasily.cz

 

1110

nebil

Východištěm naučné stezky je prostor u kaple před zámkem

 

Trasa pro pěší turisty:

Okružní naučná stezka Nebílovy

 

NS má délku 5,7 km a je vybavená 6 informačními tabulemi.

 Více o NS zde.

 

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko

 

1304

P4250020w

Pňovany: ves zmiňovaná již v r. 1205 byla za Cehniců z Říčan

povýšena na městečko (r. 1545). Po třicetileté válce opět vsí.

V 18. stol. zde byl postaven barokní zámeček.

Na návsi barokní kaple sv. Anny ze 17. stol. opravená v r. 1962.

 

Průběhová trasa pro pěší turisty:

Jarní přírodou z Vranova do Kozolup po nových trasách v okolí Bubnu

Vranov, ŽST (0) – Sulislav, u ŽST – Flaška (6) – Beraní Dvůr – Pňovany (9) – Jezná –

Nová Jezná – Kemp u Hráze – Přehrada Hracholusky (14,5/ až sem po červené TZT 0201) – dále po zelené TZT 3601 – kolem lávky přes Mži zpřístupněné pro turisty k Bubnu, zříc. – Bdeněves (20 / až sem po zelené a dále neznačenými ulicemi do Kozolup, ŽST (21,5).

 

Mže: pramení na bavorské straně Českého lesa (700 m n.m.). Po 106 km se v Plzni

spojuje s Radbuzou v Berounku (298 m n. m.). Na řece jsou vybudované

dvě přehradní nádrže – záp. od Tachova Lučina (1974), zásobující pitnou vodou Tachovsko a vých. od Plzně Hracholusky (1964), využívaná k hydroenergetickým, retenčním a k rekreačním účelům. Významné přítoky: zleva Kosový (též Kosí) potok, jz. od Stříbra se vlévá Úhlavka,  v oblasti přehrady Hracholusky Úterský a Žebrácký potok a na okraji Plzně Vejprnický potok. Mže je vodácky využívaná od ŽST Pavlovice.

 

Jak se tam dostat: Optimální spojení vlakem

Občerstvení na trase: Vranov, Pňovany, Plešnice, Bdeněves, Kozolupy

Doporučená mapa KČT č. 31 - Plzeňsko

1308

Nabídka pěkného cyklovýletu se 2 smírčími kříži,

bývalou tvrzí, krásnou vyhlídkou a hlavně s báječným koupáním.

 

PA020011w

Černý rybník (Porajt) 1,5 km sz. od Horní Bělé – báječné místo

pro vykoupání jako součást cyklovýletu

 

Okružní cyklovýlet:

NekmířHubenov - Horní Bělá – Dolní Bělá – Černý rybník

SpankovHubenovNekmíř

Nekmíře (0) po silnici s mírným provozem – Lhotka (2,5) (vpravo u silnice kamenný kříž) –

Hubenov (4,5) (v obci kamenný kříž) - Vrtbo – po krátké cestě obcí

býv. hrádku Vrtba (5,5) (obec Vrtbo, tvrz Vrtba) - Horní Bělá – Dolní Bělá (8,5) s východištěm NS Ludvíka Očenáška  a s krásnou vyhlídkou na obec

ze skály nad rybníkem – polní cestou po zelené značce

k Černému rybníku (11) – dále po zelené do Spankova (13,5) se zajímavou kaplí

– lesní cestou doleva k háj. Kostelík (14,5) – po cyklotrase č. 35 Hubenov (18,5)

– Lhotka – Nekmíř (23).

P7120065w   

Strojní zařízení mlýnů a pil v Dolní Bělé bylo poháněno vodou

z rybníka napájeného Bělským potokem

 

PA020022w

Pískovcový kříž v. 86 cm před domem č. 23

Jak se tam dostat: kola autem do Nekmíře, dále na kole

Délka trasy: 23 km

Občerstvení na trase: Vrtbo, H. Bělá, D. Bělá, Nekmíř

Doporučená mapa KČT č. 31 – Plzeňsko

 

Další tipy na výlety: Výletník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Pro KČT Plzeňského kraje s potěšením připravuje Jiří Mareš, trasy@centrum.cz , aktualizace 25. prosince 2018