Výletník

(8)   

    

0314

 

Dvouetapová procházka pro milovníky vyhlídek a romantických míst

Východiště obec Svojše mezi Rejštejnem a Horskou Kvildou

draci_skaly

Dračí skály (789 m) se zajímavě tvarovanými skalními útesy

cca 3 km jz. od Rejštejna, nad pravým břehem řeky Otavy.

Z vrcholu Dračích skal je úchvatný výhled do údolí Otavy pod Čeňkovou Pilou,

na Klostermannovu vyhlídku, Vodní zámek a Sedelský vrch nad Srním.

Horizont uzavírá hřeben Oblíku (1013 m).

 

kozi_hrbet_m

Horské osady Velký a Malý Kozí Hřbet (850 m) cca 1,5 km jv. od Rejštejna

na úpatí Huťské hory s krásným výhledem do oblasti Kašperských Hor.

Od r. 1458 tudy procházela obchodní Zlatá stezka kašperskohorská

mezi Čechy a bavorským Pasovem, po které denně putovalo až 40 koní.
V r. 1853 postihla osadu Kozí Hřbet a okolí epidemie tyfu, při které zemřela téměř

polovina všech obyvatel obce.

Po vysídlení německých obyvatel se začala osada vylidňovat.

Dnes zde trvale zde nežije žádný obyvatel.


Jak se tam dostat:

Nejlépe autem od Rejštejna do obce Svojše, zde zaparkovat pro obě etapy výletu.

 

K Dračím skalám:

Od parkoviště v obci Svojše cca 800 m sz. přes kótu 824.

 

Na Velký a Malý Kozí Hřbet:

Od parkoviště v obci Svojše cca 300 m po silnici z kopce – u kaple

odbočit na cestu doprava z kopce, po můstku přes Rýžovní potok a cca 1 km do kopce.

 

Možnost občerstvení:

Přímo ve Svojších v restaurantu Sv. Florian

 

Doporučená mapa: KČT č. 65 – Šumava Povydří

 

 

 

 

 

0414

 

Do hlubiny i do výšky:

Hornické muzeum Štola Ondřej Šlik a rozhledna

na Bohušově (Šibeničním) vrchu v Plané

 

P5270088ww

Expozice: množství hornických exponátů se zasvěceným výkladem

 

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. stol. v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí. Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a je v něm instalována expozice rudného hornictví a tématicky utříděných exponátů. Prohlídka podzemí trvá cca 1 hod. doporučené je teplejší oblečení, teplota ve štole kolem 10 °C. Polední přestávka. 12-13 hod., posl. prohlídka 45 minut před koncem otevírací doby. Muzeum se nachází cca 300 m z náměstí.

Otevřeno: duben, květen a září So+Ne: 10–16 hod.; červen denně mimo Po: 10-16 hod.; červenec, srpen denně mimo Po:  10–17 hod.

 

**

 

P1010007w

Rozhledna na Bohušově (Šibeničním) vrchu

 

Celková výška rozhledny 21 m, výška vyhlídkové plošiny 18 m, celoročně volně přístupná.

Výhled: Český les, Slavkovský les, Dyleň, Mariánské lázně.

Jak se tam dostat: Po modré TZT č. 1407 1,5 km z centra Plané.

 

Alternativy výletu:

Po prohlídce Šlikovy štoly a návštěvě rozhledny na Bohušově vrchu možno pokračovat

po modré TZT do obce Týnec a odtud dle časových možností a zbývajících sil do ŽST Brod nad Tichou (z Týnce 3,5 km) nebo přes Vysoké Sedliště do ŽST Pavlovice (z Týnce 5 km).

Do obou cílových stanic z obce Týnec po neznačených cestách

krásnou krajinou s rybníky podle doporučené mapy KČT č. 28 – Český les – sever.

 

1214

 

Pěší trasa

Naučná stezka Chudenice a lesní komplex Žďár

Půvabná lokalita i v prosinci, je-li sníh v nedohlednu a podzim trvá.

 

lazen_w

V anglickém parku empírového zámečku Lázeň se jakoby čas zastavil.

Park je celoročně volně přístupný.

 

americka_w

Douglaska tisolistá v Americké zahradě - 165 starý unikátní exemplář

s výškou 39 m a obvodem kmene přes 5 m patří mezi nejstarší

jedince tohoto druhu v Evropě

 

Americká zahrada - celoročně volně přístupné arboretum s dřevinami,

které nikde jinde u nás takto pohromadě nerostou.

Na tři sta druhů vzácných dřevin, původem většinou ze Sev. Ameriky.

 

Kvapilovo_w

Jezírka na naučné stezce inspirovala

Jaroslava Kvapila k napsání libreta Dvořákovy Rusalky

 

Okružní naučná stezka Chudenice a lesní komplex Žďár:

Dl. 6,5 km s 15 zastaveními, s východištěm u zámku Lázeň 2 km jz. od Chudenic. Téma: Karolíniny louky, solitérní stromy, krajinotvorba, Kvapilova jezírka, vývoj lesní vegetace a růstové fáze, druhy lesní zvěře v místní lokalitě, výhled na Chudenice s popisem a historií obce, rozhledna Bolfánek, pomník J. Dobrovského, Černínský zámek Lázeň s anglickým parkem, Americká zahrada, douglaska tisolistá.

 

Trasa NS je mimořádně vhodná pro seniory a rodiny s dětmi,

zámecký park i pro vozíčkáře

 

Z Plzně za 47 minut, z Domažlic za 27 minut, z Klatov za 19 minut

Parkoviště zdarma v místě východiště u zámku Lázeň.

 

Možnost občerstvení v penz. Na Poustevně u rozhl. Bolfánek.

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko.

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných informaci

ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

1114

 

Pěší trasa z Rokycan do Plzně

přes Čilinské polesí a Jandovu skálu

Navržená průběhová trasa je příjemnou fyzicky nenáročnou

alternativou aktivního využití krásného podzimního dne.

 

PA200004w

Kromě předností dobrého spojení do výchozího i z cílového místa,

procházky ve smíšených lesích v teplých podzimních barvách,

v otevřené krajině s krásnými výhledy na vrchy v okolí Rokycan a Radyni,

je na trase několik míst, která stojí za pozornost.

 

Trasa má počátek v TIM Rokycany, ŽST. Po východu z podchodu

jižním směrem vede trasa po červené značce nejprve okrajovou zástavbou,

poté již otevřenou krajinou k TIM U Němčiček.

Zde zaměníme červenou značku za zelenou a po ní půjdeme až do cíle cesty.

 

PA200012w

Skrz větve stromů shazující listí se otvírají zajímavé výhledy,

např. na vodní nádrž Klabava a vrch Vršíček s kaplí Navštívení Panny Marie.

 

PA200011w

Nedaleko kóty 523 m, Čiliny – nejvyššího bodu Čilinského polesí

s telekomunikační věží, lze v zalesněném svahu,

150 metrů vých. od kóty Čilina postát u památníku 2 voj. letcům

5. stíhacího let. pluku  Plzeň-Líně v místě let. havárie 1.XI.1962.

 

 

Po podejití dálničního viaduktu exitu Ejpovice cesta mírně stoupá

k Pohodnici s Jandovou skálou (499 m). Po průchodu lesem V Pytli

trasa končí u nákupního střediska Tesco v TIM Plzeň – Švábiny, MHD.

Cesta do centra je možná trolejbusovou linkou č. 11.

Příjemnou cestu!

 

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařské obvody Rokycany a Plzeňsko

 

Délka trasy: 15,5 km

Doporučené mapy KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko (6. vyd. 2014) a č. 31 Plzeňsko.

V textové části těchto map naleznete celou řadu informaci

ke všem zajímavým objektům na trase.

 

1014

 

Přechod Haltravy - trasa pro zdatné pěší turisty:

Postřekov – hřeben Haltravy - Trhanov

 

PA130103w3

 

Trasa vede Baarovou cestou zdravými lesy CHKO Český les,

které jsou nejkrásnější právě v podzimním období,

kdy je paleta barev a vůní smíšeného lesa nejvýraznější.

Trasu zpestřují četné rulové kamýky s tajemnými zákoutími.

 

Jméno vrchu Haltrava se přeneslo na hřebenové pásmo vrchů v jižní části

CHKO Český les mezi Caparticemi a Pivoní s nadm. výškou 800–900 m,

oddělených mělkými sedly.

Pásmo kopců tvoří vrcholky Velká skála (852 m), Škarmanka (888 m),

Tyrolka (865 m), Haltrava (882 m), Sádek (854 m) a Bučina (860 m).

Sádek byl v minulosti strážním místem Chodů,

kde v době nebezpečí zapalovali smolu jako výstražný signál pro vnitrozemí.

Hřebenem Haltravy prochází hlavní evropské rozvodí Dunaj - Labe.

 

Z východiště ŽST Postřekov (0) po zelené TZT č. 3629 přes Valtířov a Pivoň

do Vranovského sedla (9,5). Zde se zelená TZT napojuje

na červenou TZT č. 0222 - hřebenovou magistrálu,

přecházející hřeben Haltravy do Capartic (18).

Z Capartic po modré č. 1415 na Výhledy (19,5) a dále po červené

stále z kopce přes Chodov (22) do Trhanova, ŽST (23,5).

 

Délka trasy 23,5 km

 

Možnost občerstvení na trase:

Postřekov, Pivoň, Capartice, Výhledy, Chodov, Trhanov

 

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Domažlice

 

Doporučené mapy KČT č. 29 – Český les – jih nebo č. 63 Chodsko

V textové části těchto map naleznete celou řadu informaci

ke všem zajímavým objektům na trase

 

0315

 

Průběhová trasa pro pěší turisty:

Jak snadno přijít na Buben

 

buben_w

Zřícenina hradu Buben stojí na protáhlém ostrohu nad soutokem Mže a Úlického potoka.

Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR.

 

Trasa Plešnicehrad BubenKozolupy vede malebným údolím a rekreační chatovou oblastí

po pravém břehu Mže. Délka trasy 7 km.

 

Z východiště Plešnice, ŽST (0) na chebské trati po modré TZT č. 1404 východním směrem

do obce Plešnice, podejít pod železničním viaduktem a podél Úlického (též Plešnického) potoka přímo pod zříceninu hradu (2) do místa, kde dříve stávala ocelová lávka přes Mži.

Na druhé straně řeky je viditelný Zámecký mlýn s částečně zachovalým mlýnským kolem

a totem trampské osady Modrá kotva. Krátkým stoupáním ke zřícenině hradu Buben brzy

dosáhneme nádvoří i vyhlídkového místa na celý hrad. Po prohlídce hradu (možnost rozdělání ohně) pokračujeme po zelené TZT č. 3601 po pravém břehu Mže do TIM Bdeněves (6), kde zelenou značku opustíme a dále již bez značky po chodníku do obce Kozolupy k ŽST (7).

 

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Plzeňsko

 

Možnost občerstvení na trase: Bdeněves, Kozolupy

Vyhledejte si vlakové spojení

 

Varianta autem do Plešnic, pěšky na Buben a zpět k autu (4 km):

Z Plzně 27 min., z Rokycan 44 min., z Tachova 55 min.

 

Doporučená mapa KČT č. 31 - Plzeňsko

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných informaci

ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

0415

 

Okružní trasa pro pěší turisty

Švihov – Běleč – Bělýšovský les – Kokšínský hrádek - Švihov

P3090014w

Přír. rezervace Bělč na vých. svahu vrchu Běleč, je součástí evropsky významné lokality Švihovské hvozdy. Smíšený listnatý porost s převahou buku a vtroušenou jedlí, lípou, jasanem a javorem klenem na buližníkových skalkách; v podrostu výskyt teplomilné hájové květeny bučin.

 

Vrch Běleč (712 m), výrazná krajinná dominanta Švihovska, náleží k Chudenické vrchovině. Starohorní sopka patří do skupiny vrchů Řičej, Doubrava a Velký Bítov. Jv. svah vrchu pokrývá zachovalý pralesovitý bukový les.

 

P3090015w

Rozstřílený řopík na vrcholové partii Bělče.

Na svazích Bělče probíhala linie řopíků z fortifikační

soustavy Plzeňská čára, realizované v r. 1938.

 

Trasa: Švihov, ŽST – Švihov – rezervace Bělč – vrch Běleč – Chlumská – Řičej, (697 m) – Bělýšovský les – Cihelna – Výrov – zříc. Kokšínský hrádek – Švihov, ŽST.

Délka trasy 17 km.

Na trase je dále přír. rezervace Bělýšov v jz. části Bělýšovského lesa,

přír. památka Stará Úhlava a zříc. Kokšínský hrádek.

 

Trasa vede volným terénem, v hřebenové části trasy po žluté značce.

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Klatovy

 

Doporučená mapa KČT č. 32 - Přešticko

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných informaci

ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

Možnost občerstvení na trase: Švihov

Vyhledejte si vlakové spojení

 

Autem z Plzně 33 min., z Klatov 12 min., z Domažlic 40 min.

 

0515

 

Májová trasa pro pěší turisty

Z Těškova přírodním parkem Radeč přes Brno do Stupna

 

P5220002w

Na těškovské návsi určitě nepřehlédněte rázovitou roubenou zvonici

.

Trasa: Těškov (0) – po červené k TIM Radeč východ (3,5) – po zelené na Brno s vysílačem (5) – Radeč západ (6,5) – Bílá skála, odb. (7) – Sklená Huť  - Březina, rozc. (11,5) –

Stupno, u ŽST (14) – po modré Stupno, ŽST (14,5)

.

Radeč – přírodní park v záp. výběžku Radečské vrchoviny

s dominantním 4 km dlouhým zalesněným hřbetem a nejvyšší horou

Křivoklátské vrchoviny Radeč. Rozsáhlý lesní komplex

s četnými skalními výchozy a přirozenou druhovou skladbou.

.

P5220016w

Na kótě Brno (718 m) věž TV vysílače,

zalesněný vrchol bez výhledu.

.

P5220026w

Naopak nádherný výhled směrem k Plzni

si lze vychutnat na značené odbočce k Bílé skále.

.

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Rokycany

.

Doporučená mapa KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných

Informaci ke všem zajímavým objektům v okolí.

.

Možnost občerstvení na trase: Stupno, rest. U dubu

Ideální pro tuto cestu je pracovní den, kdy z Plzně

přímo do Těškova jede ranní bus. O víkendu z Holoubkova.

Vyhledejte si spojení..

 

 

1015

.

.

Pěší výlet vhodný i pro seniory nebo rodiče s dětmi

 Okolím Babylonu a Čertovo naučnou stezkou

 

NSbab1w

Technická památka Teplobystřický kanál:

Umělý vodní kanál s minimálním spádem, dl. 16 km,

vybudovaný r. 1571 je napájen Teplou Bystřicí

poblíž České studánky pod Čerchovem.

TB kanál byl součástí domažlického městského opevnění

a poháněl četné mlýny a strojní zařízení.

 

NSbab2w

Viklan Čertův kámen na okružní NS Čertova, vedoucí i podél TB kanálu

 

Východiště: Babylon ŽST – pod ŽST napojení na naučnou stezku Čertovu

s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí v okolí Babylonu

- viklan Čertův kámen – podél Teplobystřického kanálu – Rašínův kámen

– přírodní památka Sokolova vyhlídka a křemenný val – Babylonský rybník s koupalištěm

(možnost vykoupání) – Havlovice a nový akvadukt

- přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka – Pila – cíl: Trhanov, ŽST.

 

Celková délka pěší trasy 17 km. Trasa vede převážně po lesních cestách.

Nenáročný profil trasy je vhodný i pro rodiče s dětmi nebo seniory.

 

Možnost občerstvení: restaurace v Babylonu a v Trhanově

 

P9080018w

Nový akvadukt s cyklostezkou nad železniční tratí, jediný svého druhu v ČR

 

Doporučený odjezd vlakem z Plzně - Hlavního nádraží v 07:10 hod. do stanice Babylon

Odjezd vlakem z Trhanova

(přestup v Domažlicích)

 

Autem z Plzně 60 min., z Tachova 61 min., z Klatov 40 min., z Domažlic 11 min.

 

Doporučená mapa KČT č. 63 – Chodsko

 

Vyhledejte si spojení

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

 

0715+0815

.

.

Dvoudenní přechod hřebene

pohoří Kaitersberg (Bavorský les) s výhledy na Královský hvozd,

s bivakem pod hvězdami

 

Kait_2w

Pláně kolem Enzianu, v pozadí Schwarzeck

 

Hřebenovka pohořím Kaitersberg v Bavorském lese má počátek v sedle Eck (850 m)

mezi městy Arrach a Arnbruck, postupně přechází přes tisícovky  Műhlriegel (1080 m),

Odriegel (1156 m), Schwarzeck (1238 m); Heugstatt (1261 m), Enzian (1285 m),

Kleiner Arber (1384 m) a vrcholí na Grosser Arber (1456 m),

nejvyšší hoře Bavorského lesa a celé Šumavy.

Úsek Eck – Gr. Arber je součástí mezinárodní dálkové trasy E6 Ostsee – Wachau – Adria. Hřebenovka (občas) značená zeleným trojúhelníkem vede po bezpečných lesních cestách

a horských lučních pěšinách. V celém průběhu mimořádně krásné vrcholové cesty

jsou daleké výhledy na hřeben Královského hvozdu s dominantami Ostrý, Kokrháče, Svaroh,

Jezerní hora, na pohoří Hoher Bogen, do údolí Lammerwinkel i do německého vnitrozemí.

Ohleduplně bivakovat pod hvězdami lze např. na horské louce na úpatí hor Enzian

nebo Kleiner Arber, samozřejmě bez rozdělávání ohně.

 

Upozornění - v průběhu horské trasy nejsou žádné zdroje pitné vody,

zásobu je možné nabrat u koryta vedle parkoviště v osadě Eck.

Další možnost doplnění vody je až u horské chaty „Schutzhaus Am Kleinen Arber“.

 

Pěší trasa: Osada Eck, BUS – Schwarzriegel – Enzian – Kleiner Arber – Grosser Arber

– horní stanice lanovky – Kleiner Arber See (Malé Javorské jezero) – osada Brennes

– Bayerisch Eisenstein – Železná Ruda, Alžbětín ŽST.

Trasu lze velmi pohodlně zdolat za dva dny, bivak pod hvězdami ve vrcholové partii

je však nezapomenutelnou třešní na dortu.

 

Délka trasy vč. návštěvy Kleiner Arber See (Malé Javorské jezero) je jen 32 km.

 

Kait_1w

Výhled na Královský hvozd s dvojvrcholem Ostrý je možný po celé trase.

Královský hvozd je protějškem pohoří Kaitersberg.

 

Jak se dostat do východiště v osadě Eck: Z Nýrska do osady Eck

pravidelnou mezinárodní autobusovou linkou společnosti

Probobus a.s.; přímá linka 000255 Hamry - Nýrsko - Eck – Arnbruck.

Autobus časově navazuje na ranní osobní vlak z Plzně. Zastávka busu v Nýrsku

je v Klatovské ulici pod ŽST, bus odjíždí v 08:28 v pracovní dny. Jízdné do 50,- Kč.

Jak se dostat zpět: Vlakem nebo busem ze Železné Rudy, Alžbětín.

 

Možnosti občerstvení na trase: osada Eck, horská chata na Gr. Arber,

rest. u Kl. Arber See (Malé Javorské jezero), Brennes, Železná Ruda - Alžbětín.

 

Kait_3w

Na úpatí Malého Javoru (Kl. Arber). Vlevo uprostřed Schwarzeck,

vpravo v pozadí oba vrcholky Ostrého.

Mezi pohořími Kaitersberg a Královský hvozd se rozkládá

malebné údolí Lammer Winkel.

 

Kait_4w

Na Velkém Javoru (Gr. Arber), vlevo v pozadí Pancíř

 

Doporučené mapy:

Fritsch     1:35 000 – Lammer Winkel, Kaitersberg, Osser, Arber

Fritsch     1:50 000 – Rund um den Arber

Kompass    1:50 000 – Nőrdlicher Bayerischer Wald

(Mapy lze nakoupit i v hotelu v sedle Eck)

Vyhledejte si spojení

Zkontrolujte si předpověď počasí

 

0615

 

Trasa pro cykloturisty - pohodáře

Zámek Červené Poříčí – hrad Roupov – Dobřany - Plzeň

 

Trasa: Červené Poříčí, ŽST – Červené Poříčí, zámek – Lhovice –

po cyklotrase (CT) č. 38: Vřeskovice –zříc. hradu Roupov – Otěšice,

po CT č. 2185 – Soběkury, po CT 3A/3 přes Dnešice –

Chlumčany u Dobřan, ŽST – Dobřany – Dobřánky – Lhota – Valcha – Plzeň Bory.

Délka trasy jen 38 km

 

Roupov_w

Zřícenina hradu nad obcí Roupov, vystavěného v l. 1380–93.

Po r. 1817 zpustlý hrad rozebírán na obnovu vyhořelého Merklína.

Z pův. stavby zachováno obvodové zdivo dvoupatrového paláce, z pozdně gotické přestavby

konce 15. stol. opevnění předhradí se 2 baštami, torzo vstupního křídla s bránou,

válcová obranná věž a originální hradní kuchyně se štíhlým osmibokým komínem.

Vstup volný.

 

Dobrany_w

Dobřany: Jednou z nejzajímavějších barokních staveb v Čechách

je přístupný kostel sv. Víta  u nám. T. G. Masaryka – dvanáctiboká centrála

s lucernovou vížkou a 4 portály, vrcholné dílo J. Augustona z r. 1733.

V interiéru barokní fresky, baldachýnový dvojoltář se sochařskou výzdobou

 

Zajímavosti na trase:

Přístupný renesanční zámek Červené Poříčí

Roupov: volně přístupná romantická zřícenina gotického hradu

Dobřany: barokní kostel sv. Víta, barokní trojobloukový kamenný most, infocentrum

 

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko

V textové části této mapy naleznete celou řadu

aktualizovaných informaci ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

Možnosti občerstvení na trase: Červené Poříčí, Soběkury, Dobřany, Lhota

 

Doporučené spojení do Červeného Poříčí osobním vlakem s možností dopravy kol.

Vyhledejte si spojení

Zkontrolujte si předpověď počasí

 

0915

 

Výlet do srdce zelené střechy Evropy

CHKO Český les s rozhlednou na vrcholu Havran

s využitím víkendového cyklobusu

 

P5160058a_Havran_w

Rozhledna na vrchu Havran (894 m n.m.)

– dříve vojenská hláska radiotechnického průzkumu v těsné blízkosti

hranice s tehdejším sousedem a nepřítelem – Západním Německem.

Ocelová věž, původně určená k demontáži, byla opravena a od r. 2014

slouží veřejnosti. Z vyhlídkového ochozu je úžasný, ničím nerušený

kruhový rozhled. Celoročně volně přístupná.

 

P5160063_Stoupa_w

Josefovo údolí u zaniklé osady Stoupa,

jedné z mnoha zlikvidovaných v Českém lese

v rámci budování Železné opony.

 

Východiště i cíl: osada Stará Knížecí Huť, 18 km jz. od Tachova

Okružní trasa: S.K.H. – po zelené Huťský rybník – po žluté Pod Mlýnským vrchem

– býv. osada Zlatý Potok – po zelené Pod Havranem – Křížový kámen CZ/D

Havran (Rabenberg)  - po modré U altánku – po červené Stoupa

– Pod Červeným vrchem – Stará Knížecí Huť.

Celková délka trasy 16,5 km.

 

Trasa pro zdatné výletníky vede převážně po zpevněných lesních cestách.

Cyklisté zajisté využijí lákavých kvalitních asfaltových lesních cest k zajížďkám

např. do osady Ostrůvek, Šelmberk, nebo Zadní Zahájí CZ/D.

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Tachov.

 

Možnost občerstvení na trase v osadě Zlatý Potok (bez záruky)

 

Jak se tam dostat:

Autobusem s vlekem pro jízdní kola (cyklobus Mže)  - jezdí v So, Ne a svátky

po trase Plzeň, Stříbro, Bor, Tachov, Lesná od 1. května do 28. září.

 

Autem do osady Stará Knížecí Huť:

Z Tachova za 28 min., z Domažlic 90 min., z Plzně 105 min.

 

Doporučená mapa KČT č. 28 – Český les  sever

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

Další tipy na výlety: Výletník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pro KČT Plzeňského kraje s potěšením připravuje Jiří Mareš, trasy@centrum.cz , aktualizace 25. prosince 2018