HORKÉ AKTUALITY A TIPY,

KTERÉ BYSTE (ve vlastním zájmu) NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT

 

Úřední dny Oblastního výboru KČT Plzeňského kraje:

Každé 1. a 3. úterý v měsíci (mimo letní měsíce) od 15.30 do 17.00 hodin

v klubovně Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň

 

Akce pro veřejnost:

-

 

 

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ:

-

 

KONFERENCE, SCHŮZE, PORADY:

-

Informace TURISTŮM:

Na žádost ředitele NP Šumava Mgr. Pavla Hubeného (ze dne 26.5.2016) sdělujeme:

Navzdory zelené turistické značené trase uvedené v turistické mapě č. 65 - Šumava Povydří (8. vydání z r. 2015),

vedoucí v této mapě Luzenským údolím mezi Březníkem a Modrým sloupem,

je Luzenské údolí stále pro veřejnost uzavřené, resp. vstup není povolen.

Zpřístupnění cesty Luzenským údolím zamítl rozsudek nejvyššího správního soudu. Pro její otevření je nutné projít legalizačním procesem,

který představuje posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) a povolení výjimky pro rušení zvláště chráněných druhů živočichů.

(JM/06/2015)

 *

Držitelé slevové karty EUROBEDS mají možnost využívat slevy na knihy z vydavatelství EUROMEDIA ve vybraných prodejnách – v Plzeňském kraji v Plzni, prodejně Sedláčkova 22 (tel. 377 222 844): Slevy jsou ve stejné výši jako pro členy Knižního klubu. Příklad slev je na nově vydávaném titulu „ Velká turistická encyklopedie“ –  v tomto případě sleva činí 100 Kč na jedné knize – viz přílohy kde jsou uvedeny ceny i náhledy do publikace.

 

 

Alpenverein pro členy KČT:

 

Vážení přátelé turistiky a aktivit v horách,
naše agentura je významným zástupcem Alpenvereinu v České republice.

V přiloženém dopisu vám nabízíme celou řadu výhod, které nabízíme členům turistických a sportovních oddílů,

a také bonusů pro předsedy těchto oddílů.  Jsme přesvědčeni, že podobný rozsah služeb je v České republice unikátem.
Budeme proto potěšeni, budeme-li moci náš servis poskytnout i vašemu oddílu.

S přáním příjemného dne Michael Pokorný

Brněnská centrála Alpenvereinu
Agentura V-tour

Údolní 57, 602 00 Brno
tel. 724 98 93 98; pojisteni@oeav.cz;
www.oeav.cz

 

OSTATNÍ INFORMACE PRO TURISTY:

 

Rabštejnské lávky na Střele:

 

Nejprve trochu historie: (leden 2015)

     Že je technický stav dřevěných lávek kolem Rabštejna neutěšený, to už jste podle ohlasů turistů - přispěvatelů do našich stránek zajisté zaznamenali. A co horšího, mnozí turisté, kteří stáli zaskočeni prohnilé lávce tváří v tvář, měli na vybranou: buďto zariskovat nebo změnit své plány. Bohužel, právě zmíněné lávky jsou na naučné stezce Rabštejn, která je velmi oblíbená a navštěvovaná.

     Dřevěné lávky v okolí Rabštejna jsou celkem tři a všechny buď v havarijním stavu, nebo k tomu nemají daleko. Klub českých turistů – Značkařský obvod Plzeňsko je se stavem lávek detailně seznámen a chladným vůči této situaci rozhodně nezůstává. Ale věc má háček, lávky přes vodní toky nejsou majetkem KČT a KČT za jejich stav nenese odpovědnost. Ty tam jsou doby, kdy bylo možné, aby o víkendu na místo nastoupila četa dobrovolníků, porazila pár souší a lávku opravila. Přesto členové KČT ve svém volném čase vyvíjejí iniciativu, aby lávky byly opravené, NS zprůchodněna a veřejnost měla cesty opět bezpečné a otevřené.

     Na obnovu všech tří lávek je schválený projekt a dohodnutý zhotovitel. A co je podstatné, i sponzoři oprav jsou již známi. Opravy lávek významně finančně podpoří společnosti Nadace ČEZ a Veolia Voda Česká republika, a.s..

     O znovuotevření lávek budete na této stránce samozřejmě informováni.

 

     Díky našim čtenářům a dopisovatelům z řad turistů máme poměrně aktuální informace o havarijním stavu lávek na Plzeňsku. Díky informacím a snímkům o takových lávkách můžeme na tento stav reagovat přinejmenším v tom smyslu, že ostatní turisty o obtížích na trasách prostřednictvím této webové stránky informujeme i ostatní turisty. Tím to ovšem nekončí. Zveřejněním o špatném technickém stavu se ještě žádná lávka neopravila.

 

 

O půl roku později: (červen 2015)

     Putování, cestování nebo vandrování přináší vždycky množství zážitků. Nedílnou součástí jakékoliv pouti jsou cesty a na cestách obvykle i vodní toky. S vývojem civilizace se změnily i způsoby, jak vodní toky překonávat. Tam, kde kdysi stačil brod, je dnes most nebo lávka.

     Na severním Plzeňsku, nádherné krajině protkané řekou Střelou i četnými potoky, je mostů a lávek nepočítaně. Ale jako jsou různého charakteru a založení lidé, jsou různé kvality a založení i lávky. Ty festovní ke vstupu lákají, ty chatrné odrazují.

     Časy se mění. Tam, kde se dříve se u propadlé lávky sešla parta trampů nebo chatařů a pod dohledem hajného a za jeho materiálního přispění lávku opravili, je dnes nutné dohledat jejího vlastníka, zpracovat dokumentaci a najít sponzora, který by stavbu nové lávky finančně podpořil. Tak tomu bylo i v případě tří dřevěných lávek na trase naučné stezky Rabštejn. Dřevěné lávky v hlubokých údolích, kam slunce nahlédne až po poledni, nemají neomezenou životnost, a i když je o ně pečováno chataři  nebo členy místního spolku, jednou dřevěná konstrukce doslouží. Pokud je po lávce vedena značená turistická trasa, bývá to Klub českých turistů, kdo se opravy ujme, přestože vlastníkem lávky není.

     Nádherný vycházkový okruh NS Rabštejn má na trase lávky čtyři; jedna je ocelová, tři jsou dřevěné. Lze předpokládat, že u tzv. Liškárny a kamenného mostu byly lávky postaveny zároveň se vznikem naučné stezky. Dřevěná lávka u ocelové lávky byla vybudována Lesní správou Plasy v r. 2012. Po velkých deštích se tehdy uvolnil svah i s velkým stromem a přístupovou pěšinu smetl. Z uvedených tří lávek bylo možné za havarijní stav označit lávku nad jezem u Liškárny. Chyběla prkna v podlaze a nosné prvky po několika nouzových opravách byly shnilé a zcela neopravitelné. Po konzultaci s MÚ Manětín (v r. 2013), kam Rabštejn správně přísluší, bylo rozhodnuto, že zhotovení nových lávek se ujme KČT Značkařský obvod Plzeňsko. Vznikl projekt obnovy, byli vyhledáni sponzoři i firma, která zadaný úkol splní „na klíč“, tj. zajistí demontáž a likvidaci stávajících lávek, výrobu, dodávku, montáž a ukotvení lávek nových. S ohledem na komplexnost zadání byla vybrána firma Daniel Poslední - Lesní práce z Nové Huti.

     Celá zakázka byla vyčíslena částkou 68.000 Kč. Na financování se podílí NADACE ČEZ částkou 40 tis. Kč a VEOLIA PRAHA částkou 28 tis. Kč. 

    Připravil Honza Frank

 

Vznikl projekt obnovy, byli vyhledáni sponzoři i firma, která zadaný úkol splní „na klíč“, tj. zajistí demontáž a likvidaci stávajících lávek, výrobu, dodávku, montáž a ukotvení lávek nových. S ohledem na komplexnost zadání byla vybrána firma Daniel Poslední - Lesní práce z Nové Huti.

     Celá zakázka byla vyčíslena částkou 68.000 Kč. Na financování se podílí NADACE ČEZ částkou 40 tis. Kč a VEOLIA PRAHA částkou 28 tis. Kč. 

    Připravil Honza Frank

 

IMG_1752w

Opravená lávka u kamenného mostu – stav červen 2015

 

Děkujeme všem našim přispěvatelům a těšíme se na další spolupráci s nimi.

Pro představu ostatních čtenářů uvádíme několik příkladů:

 

 

Dobrý den,

dnes jsem měl v úmyslu projít si okružní naučnou stezku kolem Rabštejna nad Střelou, avšak zřejmě vzhledem ke srážkám z minulého týdne došlo k podmáčení půdy a jejímu sesuvu u lávky přes Střelu mezi rančem Havraní kámen a Horovým mlýnem. Bezpečně nelze tímto úsekem projít. V příloze zasílám foto.

 

Sdělení a foto pana Milana Majera z Plzně, kterému tímto děkujeme za spolupráci.      (06.06.2013)

 

rabcesta_w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1769w

 

http://www.plzenskykraj.kct.cz/hot/hot_soubory/image007.jpg

Foto a informace čtenáře pana Jana Franka

stav listopad 2014

 

 

Časovanou bombou ve formě poškozené lávky na NS Rabštejn je i ta na snímku vpravo. Podélná nosná kulatina je v místě uložení na podpoře uhnilá a vstup na tuto lávku zvažují i ti, které už život přestal bavit. Tím spíše, že úroveň lávky je několik metrů nad hladinou Střely.

Zobrazená poškozená lávka není majetkem KČT a za případná zranění a vyplácení životních pojistek tedy KČT nenese odpovědnost. Přesto vyvine KČT – Značkařský obvod Plzeňsko iniciativu k dohledání majitele a projednání obnovy lávky.

 

 

I toto sdělení a foto nám poskytl pan Jan Frank z Dýšiny – Nové Huti, kterému tímto děkujeme za spolupráci.     (07.11.2014)

 

IMG_1764w

Opravená lávka – stav červen 2015

 

Současný stav dřevěné lávky na Úterském potoce na modré TZT 1401 mezi TIM Potín a TIM Dolský potok, poblíž bývalého Žižkova mlýna. Délka lávky 11,3 m, hladina potoka od úrovně lávky 2 m.

Za nižšího stavu vody lze přejít po velkých kamenech na dně, ale za vyššího stavu téměř nelze.

ZO Plzeňsko iniciuje jednání mezi LESY ČR s.p., závod Stříbro o možné nápravě. Cílem KČT je, aby se torzo lávky ještě letos vytáhlo na břeh a na jaře se položila lávka nová.

 

Text a foto Jan Frank, Značkařský obvod Plzeňsko

 

 

lavkauterak_ww

 

 

http://www.plzenskykraj.kct.cz/hot/hot_soubory/image006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento snímek zachycuje havarijní stav lávky u hráze Neslívského rybníka na  žluté TZT v přírodním parku Kornatický potok. Zdolávání této poškozené lávky je skutečně nebezpečné. Překonání lávky s kolem na zádech je nemožné. Přechod potoka na druhý břeh je snadnější cca 30 m po proudu. Tam lze potok celkem bezpečně překročit po kamenech.

Zobrazená zřícená lávka není majetkem KČT a za případná zranění tedy KČT nenese odpovědnost. Přesto vyvine KČT – Značkařský obvod Plzeňsko iniciativu k dohledání majitele a projednání obnovy lávky.

 

Sdělení a foto pana Jana Franka z Dýšiny – Nové Huti, kterému tímto děkujeme za spolupráci    (07.11.2014)

 

Změna přístupnosti turistických značených tras v Národním parku Šumava:

Nový návštěvní řád NPŠ mění přístupnost některých pěších a lyžařských TZT. 

Výňatek z Návštěvního řádu Národního parku Šumava pro cesty v Plzeňském kraji.

Úseky pěších turistických tras v Plzeňském kraji přístupné pouze v období od 15.7. do 15.11:

1) Frantův most – Poledník, rozc.

2) Poledník, rozc. – Javoří slať – Tmavý potok

 

Úseky pěších turistických tras v Plzeňském kraji přístupné pouze v období od 15.7. do 15.3:

1) Horní Ždánidla – Zlatý stoleček – jezero Laka

Sledujte informace v kapitole Otevřená Šumava

 

***

     Zajímavou alternativou, jak dosáhnout krásného pohoří Kaitersberg viditelného z vrcholu Ostrého, nedaleko česko-německých hranic, nabízí nové přeshraniční autobusové spojení Hamry – Nýrsko – Svatá Kateřina – Arrach – Eck – Arnbruck. Při výstupu z busu na vrcholu stoupání v místě zvaném Eck, je možno se vydat po hřebenové trase východním směrem k Malému a Velkému Javoru nebo západním směrem ke Kötztinger Hütte. Autobus vypravuje společnost ŠUMAVA BUS s.r.o. se sídlem v Železné Rudě. Spojení v provozu 15.5. – 31.10. v pracovní dny, sobotu a dny pracovního klidu. Kontakt: sumava.bus@atlas.cz tel. 376 387 093

***

Nocování v Národním parku Šumava:

Správa Národního parku Šumava vymezila ve volné přírodě 6 nouzových nocovišť – bivakkempů - pro turisty, kteří chtějí přejít Šumavu od Železné Rudy na Klatovsku do Nového Údolí na Prachaticku.

Nouzová nocoviště jsou v Hůrce u Prášil, na Poledníku, v Modravě, na Bučině, ve Strážném a v Novém Údolí. Všechna nocoviště jsou rozmístěná na šumavské turistické magistrále značené červenou značkou. Vzájemná vzdálenost sousedních nocovišť je denní docházková, tj. 15 – 30 km.

Nocoviště ohrazená dřevěnými kůly jsou travnatá, lze na nich postavit stan nebo nocovat pod širákem. Vybavení tvoří dva hygienické mobilní záchody, lavice, stůl. Na jednom místě je možno strávit zdarma jednu noc, vždy od 18 do 9 hodin, oheň se rozdělávat nesmí, každý je povinen dodržovat klid, svoje odpadky si každý odnese s sebou. Vodu si každý příchozí zajišťuje sám. Možnost přenocování je po celý rok, v zimě např. v záhrabu. Na každém místě může přes noc přespat zhruba patnáct lidí. Kontrolu stavu a dodržování provozního řádu bivakkempů provádějí denně strážci NPŠ.

 

***

Cyklobus Plzeň - Český les:

     Od 1. května je o víkendech v provozu nový cyklobus z Plzně do Chráněné krajinné oblasti Český les. Nová služba má podpořit cykloturistiku v zatím málo navštěvovaném domažlicko-tachovském příhraničí. Sezónní linku provozuje ČSAD autobusy Plzeň. Linka je dlouhá 83 kilometrů se zastávkami v Nýřanech, Horšovském Týně, Poběžovicích, Hostouni, Bělé a Železné u bývalého hraničního přechodu. V sobotu i v neděli odjíždí z Plzně v 8.00 a v 10.35 dorazí do Železné, odkud se vydá zpět v 17.00. Za kolo se platí zpáteční jízdenka 50 korun, za jednu cestu 30 Kč. Lidé u nás budou moci také přespat a vrátit se druhý den. (Zdroj: Libor Picka, starosta Bělé nad Radbuzou / Regionální mutace| Mladá fronta DNES 19. března 2009)

 

***

Cyklobusů pojede víc:

     V rámci rozšíření nabídky pro cestující dochází od 27. dubna 2013 k rozšíření provozu linky Cyklobus Český les o úsek Bělá nad Radbuzou – Přimda. Linka je v provozu pouze v období turistické sezony o víkendech. Cestující může na této lince přepravovat i kolo. Od 1. června 2013 bude zahájen provoz linky Cyklobus Mže, který pojede po trase Plzeň – Bor – Tachov – Lesná, Stará Knížecí Huť. Kromě těchto linek provozuje dopravce ČSAD autobusy Plzeň také Cyklobus Brdy v rámci linky 440555. Podrobnosti o počtech přepravovaných kol, o možnostech rezervace míst a o rozsahu provozu cyklobusů cestující naleznou na jízdních řádech příslušných linek a na www.csadplzen.cz/cyklobusy. Zde lze rovněž nalézt podrobnosti o přepravě jízdních kol v Národním parku Šumava a na lince 433570, která dopraví cestující do NP Šumava ze železniční stanice Sušice.

(Zdroj:  Měsíčník Plzeňský kraj 2013/4)

 

 

Zajímavé webové odkazy:

Meteo stránky pozorovatelů bouří, tornád, supercel, húlav, bouřek, krupobití a povětrnostních úkazů

Zajímavý cestovatelský portál

Zajímavý cykloprůvodce po Šumavě a okolí, nabídky cyklovýletů

Zajímavý portál o Šumavě

On-line průvodce kempy v ČR a SR

Národní park Šumava:

On-line webkamery na Šumavě:

Informace o běžeckých trasách na Šumavě, sněhové pokrývce, nástrahách na trasách a pod.:

Jízdní řády ČSAD, jak je znáte ze zastávek a další informace:

Stránky o Rakovnicku a Křivoklátsku, na které stojí za to kliknout:

O kopcích a horách Česka převyšujících 1000 m nad mořem:

Informace o speciálním spoji pro cyklisty do Brd:

Vše o jízdě na kole:

Na kole v Plzeňském kraji:

Přátelská místa k cyklistům:

Cykloturistika – časopis pro cesty na kole:

Opravna speciální značkové turistické goretexové obuvi

Keltoi, občanské sdružení - Archeopark Prášily -  Podrobný program a víkendové termíny

Alpenverein pro členy KČT

 

 

 

www.bourky.com

www.hedvabnastezka.cz

www.posumave.cz

www.isumava.cz

www.dokempu.cz

www.npsumava.cz  

www.sumavanet.cz/mszapad

www.bilastopa.cz

www.csadplzen.cz

www.rakovnicko.info

www.tisicovky.cz

www.csadplzen.cz/cyklobus

www.nakole.cz

www.plzenskonakole.cz

www.cyklistevitani.cz

www.cykloturistika.cz

www.restday.cz

www.archeoparkprasily.cz

www.oeav.cz

 

 

 

Aktualizace 3. dubna 2019