Objekty KČT v Plzeňském kraji

 

RÝZMBERK

- historie a současnost -

     Návrší se zříceninou pomezního hradu Rýzmberk se vypíná nad Kdyní přímo proti vyústění Všerubského průsmyku. Hrad vybudovaný z podnětu krále Přemysla Otakara II. rodem Drslaviců ve druhé polovině 13. století sloužil jako významná hraniční pevnost. V roce 1448 byl hrad vypálen, ale dočkal se opravy. V roce 1655 byl zbořen na příkaz císaře Ferdinanda III. V roce 1697 se majiteli hradu stali Stadionové. V roce 1834 zahájil Jan Filip hrabě ze Stadionů parkové úpravy v západní části hradu.

     V rámci těchto prací byla postavena i dřevěná vyhlídka. V letech 1847 - 1848 nahradili Stadionové tuto věž kamennou rozhlednou, kterou přistavěli ke stávající hradní zdi. Čtyřhranná šestipatrová vyhlídková věž využívala původní zdivo hradu až do výšky 13 m. Dřevěné schodiště vedlo na vyhlídkovou plošinu s cimbuřím. Současně byla postavena výletní restaurace.

     Do roku 1908 patřil hrad Stadionům. Ti ale 13. září 1908 vymřeli po meči a po dlouhých soudních sporech připadl hrad Marii Kristině Schönbornové, rozené Coudenhové.

     V únoru 1916 se sesula mohutná zeď pod věží, zdivo věže mělo trhliny a vyhlídková věž byla uzavřena. Zřejmě po první světové válce byla rozhledna opravena a znovu zpřístupněna. Od roku 1934 měl hrad v nájmu kdyňský odbor KČST a v roce 1947 se stal jeho majitelem. Věž byla až do 1. ledna 1953 obsazena vojskem a turisté na ni neměli přístup. V té době již věž potřebovala opravu a ochoz byl značně poškozen. Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Sokol Kdyně se v roce 1974 začalo s opravou zchátralého objektu. V roce 1991 byl hrad vrácen kdyňskému odboru KČT. Vyhlídková věž byla opravena a zpřístupněna.

Nadmořská výška: 680 m n. m.

Typ rozhledny: zděná

Výška: 18 m

Výstup: jeden betonový schod vede ke vchodu do věže, uvnitř věže je 65 dřevěných schodů, v závěru strmý žebřík se 16 příčkami.

Stav (2006): otevřeno od června do srpna denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, jindy po předchozí domluvě, vstupné 12 a 6 Kč (v ceně je i otisk krásného razítka rozhledny).

ryzmvez

Dominantní kamenná věž s vyhlídkovou plošinou, v popředí vlevo chata s občerstvením a upomínkovými předměty

Jak se tam dostat: zelená TZT z Kouta (3,5 km, převýšení 250 m), žlutá a zelená TZT z Kdyně (3,5 km, převýšení 200 m), červená a zelená TZT ze silnice Kdyně - Chudenice (4 km). Další nejbližší rozhledna na vrchu Koráb.

 

Výhled: na JJV Jezerní hora, na J Ostrý, Bavorský les, na Z Český les, Čerchov, na SZ Domažlice, Přimda

Spojení: tel. 379 732 530 (Milan Brych)

 

Prameny:

Miškovský P. (2004): Naše rozhledny. Praha, Dokořán,s.r.o., str. 185; ISBN 80-86569-90-X

Nouza Jan, Doc. Ing. CSc. (1999): Rozhledny Čech, Moravy a Slezska. Liberec, Nakladatelství 555, str. 92; ISBN 80-902590-4-9

Technická a provozní data aktualizoval p. Miroslav Frei, KČT Kdyně, září 2006

 

ryzmmap

Promyšlenou dispozici stavitelů hradu znázorňuje tabule s půdorysným vyobrazením

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Miroslav Frei (text) a Jiří Mareš (foto), aktualizace duben 2019