Výletník

(12)   

    

0314

 

Dvouetapová procházka pro milovníky vyhlídek a romantických míst

Východiště obec Svojše mezi Rejštejnem a Horskou Kvildou

 

draci_skaly

Dračí skály (789 m) se zajímavě tvarovanými skalními útesy

cca 3 km jz. od Rejštejna, nad pravým břehem řeky Otavy.

Z vrcholu Dračích skal je úchvatný výhled do údolí Otavy pod Čeňkovou Pilou,

na Klostermannovu vyhlídku, Vodní zámek a Sedelský vrch nad Srním.

Horizont uzavírá hřeben Oblíku (1013 m).

 

kozi_hrbet_m

Horské osady Velký a Malý Kozí Hřbet (850 m) cca 1,5 km jv. od Rejštejna

na úpatí Huťské hory s krásným výhledem do oblasti Kašperských Hor.

Od r. 1458 tudy procházela obchodní Zlatá stezka kašperskohorská

mezi Čechy a bavorským Pasovem, po které denně putovalo až 40 koní.
V r. 1853 postihla osadu Kozí Hřbet a okolí epidemie tyfu, při které zemřela téměř

polovina všech obyvatel obce.

Po vysídlení německých obyvatel se začala osada vylidňovat.

Dnes zde trvale zde nežije žádný obyvatel.


Jak se tam dostat:

Nejlépe autem od Rejštejna do obce Svojše, zde zaparkovat pro obě etapy výletu.

 

K Dračím skalám:

Od parkoviště v obci Svojše cca 800 m sz. přes kótu 824.

 

Na Velký a Malý Kozí Hřbet:

Od parkoviště v obci Svojše cca 300 m po silnici z kopce – u kaple

odbočit na cestu doprava z kopce, po můstku přes Rýžovní potok a cca 1 km do kopce.

 

Možnost občerstvení:

Přímo ve Svojších v restaurantu Sv. Florian

 

Doporučená mapa: KČT č. 65 – Šumava Povydří

 

 

0414

 

Do hlubiny i do výšky:

Hornické muzeum Štola Ondřej Šlik a rozhledna

na Bohušově (Šibeničním) vrchu v Plané

 

P5270088ww

Expozice: množství hornických exponátů se zasvěceným výkladem

 

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. stol. v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí. Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a je v něm instalována expozice rudného hornictví a tématicky utříděných exponátů. Prohlídka podzemí trvá cca 1 hod. doporučené je teplejší oblečení, teplota ve štole kolem 10 °C. Polední přestávka. 12-13 hod., posl. prohlídka 45 minut před koncem otevírací doby. Muzeum se nachází cca 300 m z náměstí.

Otevřeno: duben, květen a září So+Ne: 10–16 hod.; červen denně mimo Po: 10-16 hod.; červenec, srpen denně mimo Po:  10–17 hod.

 

**

 

P1010007w

Rozhledna na Bohušově (Šibeničním) vrchu

 

Celková výška rozhledny 21 m, výška vyhlídkové plošiny 18 m, celoročně volně přístupná.

Výhled: Český les, Slavkovský les, Dyleň, Mariánské lázně.

Jak se tam dostat: Po modré TZT č. 1407 1,5 km z centra Plané.

 

Alternativy výletu:

Po prohlídce Šlikovy štoly a návštěvě rozhledny na Bohušově vrchu možno pokračovat

po modré TZT do obce Týnec a odtud dle časových možností a zbývajících sil do ŽST Brod nad Tichou (z Týnce 3,5 km) nebo přes Vysoké Sedliště do ŽST Pavlovice (z Týnce 5 km).

Do obou cílových stanic z obce Týnec po neznačených cestách

krásnou krajinou s rybníky podle doporučené mapy KČT č. 28 – Český les – sever.

 

1214

 

Pěší trasa

Naučná stezka Chudenice a lesní komplex Žďár

Půvabná lokalita i v prosinci, je-li sníh v nedohlednu a podzim trvá.

 

lazen_w

V anglickém parku empírového zámečku Lázeň se jakoby čas zastavil.

Park je celoročně volně přístupný.

 

americka_w

Douglaska tisolistá v Americké zahradě - 165 starý unikátní exemplář

s výškou 39 m a obvodem kmene přes 5 m patří mezi nejstarší

jedince tohoto druhu v Evropě

 

Americká zahrada - celoročně volně přístupné arboretum s dřevinami,

které nikde jinde u nás takto pohromadě nerostou.

Na tři sta druhů vzácných dřevin, původem většinou ze Sev. Ameriky.

 

Kvapilovo_w

Jezírka na naučné stezce inspirovala

Jaroslava Kvapila k napsání libreta Dvořákovy Rusalky

 

Okružní naučná stezka Chudenice a lesní komplex Žďár:

Dl. 6,5 km s 15 zastaveními, s východištěm u zámku Lázeň 2 km jz. od Chudenic. Téma: Karolíniny louky, solitérní stromy, krajinotvorba, Kvapilova jezírka, vývoj lesní vegetace a růstové fáze, druhy lesní zvěře v místní lokalitě, výhled na Chudenice s popisem a historií obce, rozhledna Bolfánek, pomník J. Dobrovského, Černínský zámek Lázeň s anglickým parkem, Americká zahrada, douglaska tisolistá.

 

Trasa NS je mimořádně vhodná pro seniory a rodiny s dětmi,

zámecký park i pro vozíčkáře

 

Z Plzně za 47 minut, z Domažlic za 27 minut, z Klatov za 19 minut

Parkoviště zdarma v místě východiště u zámku Lázeň.

 

Možnost občerstvení v penz. Na Poustevně u rozhl. Bolfánek.

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných informaci

ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

1114

 

Pěší trasa z Rokycan do Plzně

přes Čilinské polesí a Jandovu skálu

Navržená průběhová trasa je příjemnou fyzicky nenáročnou

alternativou aktivního využití krásného podzimního dne.

 

PA200004w

Kromě předností dobrého spojení do výchozího i z cílového místa,

procházky ve smíšených lesích v teplých podzimních barvách,

v otevřené krajině s krásnými výhledy na vrchy v okolí Rokycan a Radyni,

je na trase několik míst, která stojí za pozornost.

 

Trasa má počátek v TIM Rokycany, ŽST. Po východu z podchodu

jižním směrem vede trasa po červené značce nejprve okrajovou zástavbou,

poté již otevřenou krajinou k TIM U Němčiček.

Zde zaměníme červenou značku za zelenou a po ní půjdeme až do cíle cesty.

 

PA200012w

Skrz větve stromů shazující listí se otvírají zajímavé výhledy,

např. na vodní nádrž Klabava a vrch Vršíček s kaplí Navštívení Panny Marie.

 

PA200011w

Nedaleko kóty 523 m, Čiliny – nejvyššího bodu Čilinského polesí

s telekomunikační věží, lze v zalesněném svahu,

150 metrů vých. od kóty Čilina postát u památníku 2 voj. letcům

5. stíhacího let. pluku  Plzeň-Líně v místě let. havárie 1.XI.1962.

 

Po podejití dálničního viaduktu exitu Ejpovice cesta mírně stoupá

k Pohodnici s Jandovou skálou (499 m). Po průchodu lesem V Pytli

trasa končí u nákupního střediska Tesco v TIM Plzeň – Švábiny, MHD.

Cesta do centra je možná trolejbusovou linkou č. 11.

Příjemnou cestu!

 

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařské obvody Rokycany a Plzeňsko

 

Délka trasy: 15,5 km

Doporučené mapy KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko (6. vyd. 2014) a č. 31 Plzeňsko.

V textové části těchto map naleznete celou řadu informaci

ke všem zajímavým objektům na trase.

 

1014

 

Přechod Haltravy - trasa pro zdatné pěší turisty:

Postřekov – hřeben Haltravy - Trhanov

 

PA130103w3

 

Trasa vede Baarovou cestou zdravými lesy CHKO Český les,

které jsou nejkrásnější právě v podzimním období,

kdy je paleta barev a vůní smíšeného lesa nejvýraznější.

Trasu zpestřují četné rulové kamýky s tajemnými zákoutími.

 

Jméno vrchu Haltrava se přeneslo na hřebenové pásmo vrchů v jižní části

CHKO Český les mezi Caparticemi a Pivoní s nadm. výškou 800–900 m,

oddělených mělkými sedly.

Pásmo kopců tvoří vrcholky Velká skála (852 m), Škarmanka (888 m),

Tyrolka (865 m), Haltrava (882 m), Sádek (854 m) a Bučina (860 m).

Sádek byl v minulosti strážním místem Chodů,

kde v době nebezpečí zapalovali smolu jako výstražný signál pro vnitrozemí.

Hřebenem Haltravy prochází hlavní evropské rozvodí Dunaj - Labe.

 

Z východiště ŽST Postřekov (0) po zelené TZT č. 3629 přes Valtířov a Pivoň

do Vranovského sedla (9,5). Zde se zelená TZT napojuje

na červenou TZT č. 0222 - hřebenovou magistrálu,

přecházející hřeben Haltravy do Capartic (18).

Z Capartic po modré č. 1415 na Výhledy (19,5) a dále po červené

stále z kopce přes Chodov (22) do Trhanova, ŽST (23,5).

 

Délka trasy 23,5 km

 

Možnost občerstvení na trase:

Postřekov, Pivoň, Capartice, Výhledy, Chodov, Trhanov

 

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Domažlice

 

Doporučené mapy KČT č. 29 – Český les – jih nebo č. 63 Chodsko

V textové části těchto map naleznete celou řadu informaci

ke všem zajímavým objektům na trase

 

0315

 

Průběhová trasa pro pěší turisty:

Jak snadno přijít na Buben

 

buben_w

Zřícenina hradu Buben stojí na protáhlém ostrohu nad soutokem

Mže a Úlického potoka.

Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR.

 

Trasa Plešnicehrad BubenKozolupy vede malebným údolím a rekreační chatovou oblastí

po pravém břehu Mže. Délka trasy 7 km.

 

Z východiště Plešnice, ŽST (0) na chebské trati po modré TZT č. 1404 východním směrem

do obce Plešnice, podejít pod železničním viaduktem a podél Úlického (též Plešnického) potoka přímo pod zříceninu hradu (2) do místa, kde dříve stávala ocelová lávka přes Mži.

Na druhé straně řeky je viditelný Zámecký mlýn s částečně zachovalým mlýnským kolem

a totem trampské osady Modrá kotva. Krátkým stoupáním ke zřícenině hradu Buben brzy

dosáhneme nádvoří i vyhlídkového místa na celý hrad. Po prohlídce hradu (možnost rozdělání ohně) pokračujeme po zelené TZT č. 3601 po pravém břehu Mže do TIM Bdeněves (6), kde zelenou značku opustíme a dále již bez značky po chodníku do obce Kozolupy k ŽST (7).

 

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Plzeňsko

 

Možnost občerstvení na trase: Bdeněves, Kozolupy

Vyhledejte si vlakové spojení

 

Varianta autem do Plešnic, pěšky na Buben a zpět k autu (4 km):

Z Plzně 27 min., z Rokycan 44 min., z Tachova 55 min.

 

Doporučená mapa KČT č. 31 - Plzeňsko

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných informaci

ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

0415

 

Okružní trasa pro pěší turisty

Švihov – Běleč – Bělýšovský les – Kokšínský hrádek - Švihov

P3090014w

Přír. rezervace Bělč na vých. svahu vrchu Běleč, je součástí evropsky významné lokality Švihovské hvozdy. Smíšený listnatý porost s převahou buku a vtroušenou jedlí, lípou, jasanem a javorem klenem na buližníkových skalkách; v podrostu výskyt teplomilné hájové květeny bučin.

 

Vrch Běleč (712 m), výrazná krajinná dominanta Švihovska, náleží k Chudenické vrchovině. Starohorní sopka patří do skupiny vrchů Řičej, Doubrava a Velký Bítov. Jv. svah vrchu pokrývá zachovalý pralesovitý bukový les.

 

P3090015w

Rozstřílený řopík na vrcholové partii Bělče.

Na svazích Bělče probíhala linie řopíků z fortifikační

soustavy Plzeňská čára, realizované v r. 1938.

 

Trasa: Švihov, ŽST – Švihov – rezervace Bělč – vrch Běleč – Chlumská – Řičej, (697 m) – Bělýšovský les – Cihelna – Výrov – zříc. Kokšínský hrádek – Švihov, ŽST.

Délka trasy 17 km.

Na trase je dále přír. rezervace Bělýšov v jz. části Bělýšovského lesa,

přír. památka Stará Úhlava a zříc. Kokšínský hrádek.

 

Trasa vede volným terénem, v hřebenové části trasy po žluté značce.

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Klatovy

 

Doporučená mapa KČT č. 32 - Přešticko

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných informaci

ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

Možnost občerstvení na trase: Švihov

Vyhledejte si vlakové spojení

 

Autem z Plzně 33 min., z Klatov 12 min., z Domažlic 40 min.

 

0515

 

Májová trasa pro pěší turisty

Z Těškova přírodním parkem Radeč přes Brno do Stupna

 

P5220002w

Na těškovské návsi určitě nepřehlédněte rázovitou roubenou zvonici

.

Trasa: Těškov (0) – po červené k TIM Radeč východ (3,5) – po zelené na Brno s vysílačem (5) – Radeč západ (6,5) – Bílá skála, odb. (7) – Sklená Huť  - Březina, rozc. (11,5) –

Stupno, u ŽST (14) – po modré Stupno, ŽST (14,5)

.

Radeč – přírodní park v záp. výběžku Radečské vrchoviny

s dominantním 4 km dlouhým zalesněným hřbetem a nejvyšší horou

Křivoklátské vrchoviny Radeč. Rozsáhlý lesní komplex

s četnými skalními výchozy a přirozenou druhovou skladbou.

.

P5220016w

Na kótě Brno (718 m) věž TV vysílače,

zalesněný vrchol bez výhledu

.

P5220026w

Naopak nádherný výhled směrem k Plzni

si lze vychutnat na značené odbočce k Bílé skále.

.

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Rokycany

.

Doporučená mapa KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

V textové části této mapy naleznete celou řadu aktualizovaných

Informaci ke všem zajímavým objektům v okolí.

.

Možnost občerstvení na trase: Stupno, rest. U dubu

Ideální pro tuto cestu je pracovní den, kdy z Plzně

přímo do Těškova jede ranní bus. O víkendu z Holoubkova.

Vyhledejte si spojení..

 

1015

.

.

Pěší výlet vhodný i pro seniory nebo rodiče s dětmi

 Okolím Babylonu a Čertovo naučnou stezkou

 

NSbab1w

Technická památka Teplobystřický kanál:

Umělý vodní kanál s minimálním spádem, dl. 16 km,

vybudovaný r. 1571 je napájen Teplou Bystřicí

poblíž České studánky pod Čerchovem.

TB kanál byl součástí domažlického městského opevnění

a poháněl četné mlýny a strojní zařízení.

 

NSbab2w

Viklan Čertův kámen na okružní NS Čertova, vedoucí i podél TB kanálu

 

Východiště: Babylon ŽST – pod ŽST napojení na naučnou stezku Čertovu

s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí v okolí Babylonu

- viklan Čertův kámen – podél Teplobystřického kanálu – Rašínův kámen

– přírodní památka Sokolova vyhlídka a křemenný val – Babylonský rybník s koupalištěm

(možnost vykoupání) – Havlovice a nový akvadukt

- přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka – Pila – cíl: Trhanov, ŽST.

 

Celková délka pěší trasy 17 km. Trasa vede převážně po lesních cestách.

Nenáročný profil trasy je vhodný i pro rodiče s dětmi nebo seniory.

 

Možnost občerstvení: restaurace v Babylonu a v Trhanově

 

P9080018w

Nový akvadukt s cyklostezkou nad železniční tratí, jediný svého druhu v ČR

 

Doporučený odjezd vlakem z Plzně - Hlavního nádraží v 07:10 hod. do stanice Babylon

Odjezd vlakem z Trhanova

(přestup v Domažlicích)

 

Autem z Plzně 60 min., z Tachova 61 min., z Klatov 40 min., z Domažlic 11 min.

 

Doporučená mapa KČT č. 63 – Chodsko

 

Vyhledejte si spojení

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

0715+0815

.

.

Dvoudenní přechod hřebene

pohoří Kaitersberg (Bavorský les) s výhledy na Královský hvozd,

s bivakem pod hvězdami

 

Kait_2w

Pláně kolem Enzianu, v pozadí Schwarzeck

 

Hřebenovka pohořím Kaitersberg v Bavorském lese má počátek v sedle Eck (850 m)

mezi městy Arrach a Arnbruck, postupně přechází přes tisícovky  Műhlriegel (1080 m),

Odriegel (1156 m), Schwarzeck (1238 m); Heugstatt (1261 m), Enzian (1285 m),

Kleiner Arber (1384 m) a vrcholí na Grosser Arber (1456 m),

nejvyšší hoře Bavorského lesa a celé Šumavy.

Úsek Eck – Gr. Arber je součástí mezinárodní dálkové trasy E6 Ostsee – Wachau – Adria. Hřebenovka (občas) značená zeleným trojúhelníkem vede po bezpečných lesních cestách

a horských lučních pěšinách. V celém průběhu mimořádně krásné vrcholové cesty

jsou daleké výhledy na hřeben Královského hvozdu s dominantami Ostrý, Kokrháče, Svaroh,

Jezerní hora, na pohoří Hoher Bogen, do údolí Lammerwinkel i do německého vnitrozemí.

Ohleduplně bivakovat pod hvězdami lze např. na horské louce na úpatí hor Enzian

nebo Kleiner Arber, samozřejmě bez rozdělávání ohně.

 

Upozornění - v průběhu horské trasy nejsou žádné zdroje pitné vody,

zásobu je možné nabrat u koryta vedle parkoviště v osadě Eck.

Další možnost doplnění vody je až u horské chaty „Schutzhaus Am Kleinen Arber“.

 

Pěší trasa: Osada Eck, BUS – Schwarzriegel – Enzian – Kleiner Arber – Grosser Arber

– horní stanice lanovky – Kleiner Arber See (Malé Javorské jezero) – osada Brennes

– Bayerisch Eisenstein – Železná Ruda, Alžbětín ŽST.

Trasu lze velmi pohodlně zdolat za dva dny, bivak pod hvězdami ve vrcholové partii

je však nezapomenutelnou třešní na dortu.

 

Délka trasy vč. návštěvy Kleiner Arber See (Malé Javorské jezero) je jen 32 km.

 

Kait_1w

Výhled na Královský hvozd s dvojvrcholem Ostrý je možný po celé trase.

Královský hvozd je protějškem pohoří Kaitersberg.

 

Jak se dostat do východiště v osadě Eck: Z Nýrska do osady Eck

pravidelnou mezinárodní autobusovou linkou společnosti

Probobus a.s.; přímá linka 000255 Hamry - Nýrsko - Eck – Arnbruck.

Autobus časově navazuje na ranní osobní vlak z Plzně. Zastávka busu v Nýrsku

je v Klatovské ulici pod ŽST, bus odjíždí v 08:28 v pracovní dny. Jízdné do 50,- Kč.

Jak se dostat zpět: Vlakem nebo busem ze Železné Rudy, Alžbětín.

 

Možnosti občerstvení na trase: osada Eck, horská chata na Gr. Arber,

rest. u Kl. Arber See (Malé Javorské jezero), Brennes, Železná Ruda - Alžbětín.

Kait_3w

Na úpatí Malého Javoru (Kl. Arber). Vlevo uprostřed Schwarzeck,

vpravo v pozadí oba vrcholky Ostrého.

Mezi pohořími Kaitersberg a Královský hvozd se rozkládá

malebné údolí Lammer Winkel.

 

Kait_4w

Na Velkém Javoru (Gr. Arber), vlevo v pozadí Pancíř

 

Doporučené mapy:

Fritsch     1:35 000 – Lammer Winkel, Kaitersberg, Osser, Arber

Fritsch     1:50 000 – Rund um den Arber

Kompass    1:50 000 – Nőrdlicher Bayerischer Wald

(Mapy lze nakoupit i v hotelu v sedle Eck)

Vyhledejte si spojení

Zkontrolujte si předpověď počasí

 

0615

 

Trasa pro cykloturisty - pohodáře

Zámek Červené Poříčí – hrad Roupov – Dobřany - Plzeň

 

Trasa: Červené Poříčí, ŽST – Červené Poříčí, zámek – Lhovice –

po cyklotrase (CT) č. 38: Vřeskovice –zříc. hradu Roupov – Otěšice,

po CT č. 2185 – Soběkury, po CT 3A/3 přes Dnešice –

Chlumčany u Dobřan, ŽST – Dobřany – Dobřánky – Lhota – Valcha – Plzeň Bory.

Délka trasy jen 38 km

 

Roupov_w

Zřícenina hradu nad obcí Roupov, vystavěného v l. 1380–93.

Po r. 1817 zpustlý hrad rozebírán na obnovu vyhořelého Merklína.

Z pův. stavby zachováno obvodové zdivo dvoupatrového paláce, z pozdně gotické přestavby

konce 15. stol. opevnění předhradí se 2 baštami, torzo vstupního křídla s bránou,

válcová obranná věž a originální hradní kuchyně se štíhlým osmibokým komínem.

Vstup volný.

Dobrany_w

Dobřany: Jednou z nejzajímavějších barokních staveb v Čechách

je přístupný kostel sv. Víta  u nám. T. G. Masaryka – dvanáctiboká centrála

s lucernovou vížkou a 4 portály, vrcholné dílo J. Augustona z r. 1733.

V interiéru barokní fresky, baldachýnový dvojoltář se sochařskou výzdobou

 

Zajímavosti na trase:

Přístupný renesanční zámek Červené Poříčí

Roupov: volně přístupná romantická zřícenina gotického hradu

Dobřany: barokní kostel sv. Víta, barokní trojobloukový kamenný most, infocentrum

 

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko

V textové části této mapy naleznete celou řadu

aktualizovaných informaci ke všem zajímavým objektům v okolí.

 

Možnosti občerstvení na trase: Červené Poříčí, Soběkury, Dobřany, Lhota

 

Doporučené spojení do Červeného Poříčí osobním vlakem s možností dopravy kol.

Vyhledejte si spojení

Zkontrolujte si předpověď počasí

 

0915

 

Výlet do srdce zelené střechy Evropy

CHKO Český les s rozhlednou na vrcholu Havran

s využitím víkendového cyklobusu

 

P5160058a_Havran_w

Rozhledna na vrchu Havran (894 m n.m.)

– dříve vojenská hláska radiotechnického průzkumu v těsné blízkosti

hranice s tehdejším sousedem a nepřítelem – Západním Německem.

Ocelová věž, původně určená k demontáži, byla opravena a od r. 2014

slouží veřejnosti. Z vyhlídkového ochozu je úžasný, ničím nerušený

kruhový rozhled. Celoročně volně přístupná.

 

P5160063_Stoupa_w

Josefovo údolí u zaniklé osady Stoupa,

jedné z mnoha zlikvidovaných v Českém lese

v rámci budování Železné opony.

 

Východiště i cíl: osada Stará Knížecí Huť, 18 km jz. od Tachova

Okružní trasa: S.K.H. – po zelené Huťský rybník – po žluté Pod Mlýnským vrchem

– býv. osada Zlatý Potok – po zelené Pod Havranem – Křížový kámen CZ/D

Havran (Rabenberg)  - po modré U altánku – po červené Stoupa

– Pod Červeným vrchem – Stará Knížecí Huť.

Celková délka trasy 16,5 km.

 

Trasa pro zdatné výletníky vede převážně po zpevněných lesních cestách.

Cyklisté zajisté využijí lákavých kvalitních asfaltových lesních cest k zajížďkám

např. do osady Ostrůvek, Šelmberk, nebo Zadní Zahájí CZ/D.

Značení na trase zajišťuje KČT – Značkařský obvod Tachov.

 

Možnost občerstvení na trase v osadě Zlatý Potok (bez záruky)

 

Jak se tam dostat:

Autobusem s vlekem pro jízdní kola (cyklobus Mže)  - jezdí v So, Ne a svátky

po trase Plzeň, Stříbro, Bor, Tachov, Lesná od 1. května do 28. září.

 

Autem do osady Stará Knížecí Huť:

Z Tachova za 28 min., z Domažlic 90 min., z Plzně 105 min.

 

Doporučená mapa KČT č. 28 – Český les  sever

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

1115

.

.

Kam, když je v nížině inverze? Přece na Šumavu!

Hřebenovka přes Můstecký hřbet

 

Inverze_w

Když jinovatka na rozhraní inverze pocukruje krajinu

 

Pancir_w

Slunce, teplo a modrá obloha v polohách nad tisíci metry

vás spolehlivě nabije na celý týden

(Pancíř, 1214 m)

 

Prenet_w

Prenet, v pozadí kaple sv. Kunhuty.

Možnost občerstvení na Prenetu bohužel zanikla.

 

Špičák, ŽST – Špičácké sedlo – Pancíř (1214 m) – Habr (1203 m) – Můstek (1234,5 m) – Prenet – Křížový vrch – Zelená Lhota, ŽST.

Délka trasy 16,0 km

 

Trasu je možno si zpestřit odbočením u TIM Můstek, rozc. z hřebenovky po modré TZT

ke kapličce na Suchých Studánkách a po neznačené zpevněné cestě přes Ovčí louky

se u TIM Na sjezdovce opět napojit na červenou hřebenovku.

 

Možnost občerstvení: horská chata Pancíř, hotel Zach u ŽST Zelená Lhota

 

Doporučená mapa KČT č. 64 – Šumava Železnorudsko

Vyhledejte si vlakové spojení

 

1215

.

.

Když adventní sníh ozdobí krajinu:

Zámecký park Březina, hrad Salon a Hradiště

 

Lokalita se nalézá na Rokycansku, v záp. části přírodního parku Radeč.

Nejznámějším majitelem zámeckého areálu byl hrabě Kašpar Maria

ze Šternberka (1761 - 1838), věhlasný přírodopisec a spoluzakladatel

Muzea Království českého, který na zámku shromáždil paleontologické sbírky

a při zámku založil botanickou zahradu s cizokrajnými rostlinami.

Šternberkové vlastnili Březinu až do r. 1939; v devadesátých

letech minulého století jim byl zámek v restituci vrácen.

 

Salon_w

Jižně od zámku na skalním ostrohu nad lesním rybníčkem

stojí zřícenina hrádku Salon

 

Salon2_w

První zmínka o hradu Salon je z roku 1389, kdy byl majitelem

Jindřich ze Šternberka. Počátkem 17. století byl v zástavním držení

Jana z Klenové, v roce 1661 označován již jako pustý.

 

Vhodným doplňkem zimní procházky je výstup na vrch Hradiště (619 m)

s vyhlídkovým altánem. Vede k němu krátká červená významová odbočka.

 

Jak se tam dostat:

Vlakem do obce Stupno (trať Chrást – Radnice) a 3 km po zelené TZT.

Autem do obce Březina, parkoviště u zámku.

Z  Plzně 32 min., z Rokycan 13 min.

 

Doporučená mapa KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

 

0116

 

Výlet pro pěší:

Ošelín, ŽST  - Kosí potok - Josefova Huť – Pavlovice, ŽST 

 

DSCN0408w

Lávka přes Kosí potok u stejnojmenné osady, na soutoku se Mží

 

Navržená trasa vede téměř po celé délce malebným a romantickým kaňonem řeky Mže.

Po sestoupení po zelené TZT od žst. Ošelín k řece, k TIM U Mže

již trasa dále pokračuje až do cíle výletu po červené TZT. Trasa vede po lávce přes

legendární Kosí (též Kosový) potok ve stejnojmenné chatové osadě na soutoku se Mží.

Krátkým odbočením z údolí Mže je krátký průchod osadou Vížka. Odměnou za vynaložené úsilí

bude možnost občerstvení ve stylové restauraci „Za řekou“ v Josefově Huti.

Odtud už je to k ŽST Pavlovice pouhý kilometr.

 

Řeka Mže:

Pramení na území SRN ve střední části Českého lesa u obce Asch v nadm. výšce 700 m.

V SRN nese název Reichenbach. Z toků západních Čech má největší plochu povodí (1828 km2), délka toku je 106,5 km. Pro vodáky je splavná od vodní nádrže Lučina.

Soutokem s Radbuzou v Plzni vzniká Berounka.

 

Josefova Huť:

V obci býv. železárny, později velká celulózka, při jejím zrušení v r. 1932

přišlo o práci 850 zaměstnanců. K vidění jsou původní industriální objekty a významný vodní náhon.

 

Jak se tam dostat: vlakem na chebské trati do žst.  Ošelín

Doporučená mapa KČT č. 28 – Český les  sever

 

P.S.: Počasí občas připomíná cosi mezi říjnem a březnem, ale rozhodně nikoli leden a čas výletů na běžkách. Pokud by přece jen sníh napadl, je pro běžkaře k dispozici nabídka tipů zde.

 

0316

 

Průběhová trasa pěšího výletu vhodného i pro rodiče s dětmi

Předjarním polesím Vysoká

 

vysoka_w

Polesí Vysoká - rozlehlý zalesněný hřbet uzavírající od jihu Plzeňskou kotlinu.

Podloží z břidlic a spilitů je završeno buližníkovými skalkami.

 

Jelení vrch (522 m), Vysoká (519 m) a skalka Kozí vrch (490 m)

- tři nejvyšší vrcholy polesí Vysoká, v trojúhelníku obcí Předenice, Dobřany, Štěnovice.

Na jmenovaných vrcholech a v jejich okolí jsou zřetelné skalní hřebínky a četné roztroušené buližníkové kamýky s tajemnými zákoutími, lákajícími k prozkoumání.

Kamýky - skalní výchozy dosahující až 7 metrů, jsou využívané jako lezecký cvičný terén.

 

Východiště v Předenicích a pak stále po zelené TZT přes Jelení vrch a TIM Vysoká, rozc.

do cíle ve Štěnovicích. Délka 10 km.

 

Jak se tam dostat:

Obce Předenice i Štěnovice jsou dostupné linkovými autobusy ČSAD.

 

Možnost občerstvení ve Štěnovicích.

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

0416

 

Tip na výlet pro cykloturisty i pro pěší

Údolím Klabavy mezi Dobříví a Strašicemi

Navržená trasa v tomto malebném koutu Rokycanska a v těsném sousedství CHKO Brdy

poskytuje na krátkém úseku mnoho krás a zajímavostí.

 

Východiště pro cykloturisty: vodní hamr v Dobřívi: technická památka ze 16. stol. je pro

veřejnost otevřena od 1. dubna do 31. října, od středy do neděle, od 9 do 17 hod..

 

Dobriv_hamr_w

Hamr v Dobřívi

Vantroky - dřevěné koryto, slouží pro přívod vody pro pohon hamru

z Huťského rybníku nad hamrem. Vantroky mlýnů a hamrů byly obvykle vyrobeny

z fošen a byly opatřeny stavidly. Navazovaly na mlýnský náhon a vedly vodu ke kolu.

Zajišťovaly regulovatelný a usměrněný proud vody pro pohon.

 

Z Dobříva do Strašic vede lesní pěší modrá turistická trasa i cyklotrasa

krásným tichým údolím Klabavy. Délka trasy z Dobříva do Strašic je jen 6,5 km.

Vhodné i pro rodiny s dětmi a seniory.

 

Ve Strašicích určitě stojí za návštěvu

Muzeum Středních Brd

Otevřeno od 1. dubna do 30. září, od úterý do neděle, od 10 – 17 hod.,

www.muzeumstrasice.eu, tel. 371 595 959

 

Strasice_muzeum_w

Návštěvníky jistě zaujme expozice militarií a vojenské techniky

 

Strasice_muzeum2_w

Dalšími expozicemi jsou přírodniny, hornictví, geologie, kuchyně

aneb jak se žilo dříve, les a příroda ve službách člověku

 

Autem do Strašic:

Z Plzně za 35 min., z Rokycan 25 min., z Klatov za 90 min..

 

Doporučená mapa KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

0516

 

Pěší výlet svěží jarní přírodou šumavským podhořím

na rozhlednu Svatá Markéta a k poutnímu místu Dobrá Voda

Délka trasy jen 14,5 km

 

Východiště a trasa:  od železniční stanice Bezděkov u Klatov (0. km)

po modré značce přes obec Soustov a Dlažov k TIM Dlažov, rozc.

a dále po žluté k rozhledně na vrch Svatá Markéta (642 m), (9. km).

 

P5240018w

Záp. od obce Dlažov, na vrchu Sv. Markéta stojí kaple a nová dřevěná rozhledna,

výška vyhlídkové plošiny 19,2 m, celoročně volně přístupná.

 

Od rozhledny dále po žluté kolem zajímavého vrchu Na Pohoří (624 m)

do poutního místa Dobrá Voda a dále po zelené značce podél kalvárie (křížové cesty)

do obce Pocinovice (14. km) a k žst.

 

P5240027w

Dobrá Voda - poutní místo s křížovou cestou nedaleko Pocinovic.

Poutní kaple P. Marie Bolestné z r. 1872. Menší kaple se stálým pramenem

údajně léčivé vody byla postavena na místě původní dřevěné kaple, vyhořelé v r. 1908.

 

Pocinovice: pův. název obce Podsínovice podle vrchu Sínová (nyní Na Pohoří),

na němž drželi Chodové stráže s výhledem také do Nýrského průsmyku.

Na návsi kostel sv. Anny z poč. 19. stol. Pamětní deska řídícího učitele B. Kalivody,

popraveného nacisty.

Od r. 1995 vesnická památková zóna (několik přízemních roubených domů šumavského typu).

 

Z Bezděkova do Soustova vede trasa souběžně se Spiessovou naučnou stezkou (dl. 16 km, 6 zastavení, krásné výhledy, hist. obce Bezděkov, zámek Tetětice,

přírodní pam. Tupadelské skály, život a dílo romanopisce a divadelního dramatika Ch. H. Spiesse.

 

Možnost občerstvení: restaurace v Pocinovicích

Doporučená mapa KČT 64 – Šumava Železnorudsko

Odkaz na další rozhledny a vyhlídková místa v Plzeňském kraji zde.

 

 

0616

 

Pěší výlet pro zdatné turisty

Hamry – Stateček – Ostrý – Malý Ostrý

(po naučné stezce Hamry – Ostrý)

Délka trasy 15 km včetně cesty zpět

 

Východiště a trasa: Hamry, most (0) – Stateček (4,5) – Ostrý, CZ/D (7)

-  Malý Ostrý / Kleiner Osser (7,6)

 

Hamry: v 18. a 19. stol. sklářská huť a brusírna. Kostel P. Marie Bolestné (Kollerův kostel) z r. 1773 byl opraven díky darům odsunutých starousedlíků, obnovena i křížová cesta kombinující pův. zast. a nové plastiky klatovského výtvarníka G. Fifky. Z Hamrů na Ostrý vede pěší trasa po modré značce, na německé straně z Ostrého na Malý Ostrý po červené značce.

 

Stateček: důležitá křižovatka turistických tras na šumavské magistrále procházející Králováckým hvozdem, v místě býv. usedlosti a sklárny. Cca 100 m sev. vyhlídkové místo do Úhlavského údolí a na Můstecký hřbet. Cca 150 m záp. směrem po červené zajímavá roubená Oslí studánka – dříve sloužila jako zdroj vody pro usedlost na Statečku.

 

Ostrý: (Grosser Osser, 1293 m) dvojvrchol považovaný za nejkrásnější horu horského hřebene a přírodní památky Královský hvozd. Typická silueta celých jz. Čech i přilehlého Bavorska je nazývána „Prsa Matky Boží“. Pod vrcholem s křížem oblíbená sezónní horská chata s krásnými rozhledy na Šumavu, Český les, vnitrozemí Čech, část Bavorska; za mimořádné dohlednosti jsou vidět i Alpy nebo plzeňské sídliště Lochotín.

 

Ostrymaly_w

Kleiner Osser (Malý Ostrý, 1266 m) je vzdálen od Ostrého 600 m (v pozadí) a oddělen sedlem mezi vrcholy s poutní kaplí a hist. hraničním kamenem z r. 1772 se státními znaky. V 16. stol. zde asi stávala pomezní strážnice. Na vrcholu Malého Ostrého je vztyčen dřevěný kříž s vrcholovou knihou, pod ním pamětní deska zahynulým příslušníkům Bergwachtu (něm. Horská služba). Pův. tur. chata Waldvereinu postavena v r. 1897.

 

Ostry_w

Boční snímek dvojvrcholu zv. „Prsa Matky Boží“ z překrásné hřebenové trasy Ostrý – Kokrháče – Svaroh – Jezerní hora atd.. Vlevo Kleiner Osser/Malý Ostrý, vpravo Grosser Osser/Ostrý). Oba vrcholy leží na bavorské straně.

 

Průběhová NS Hamry - Ostrý - východiště obec Hamry, cíl Ostrý, 13 zastavení. Téma: Králováci, sklářství na Šumavě, Horská služba, Královský hvozd, fauna a flora. Převýšení 663 m. NS není ve správě KČT.

 

Jak se tam dostat:

Do Hamrů nejlépe autem (event. vlakem do žst. Hojsova Stráž – Hamry)

Z Plzně jen 70 min., z Klatov jen 35 min., z Domažlic jen 45 min.

 

Možnost občerstvení: restaurace v Hamrech a na Ostrém

Doporučené mapy KČT 64 – Šumava Železnorudsko a KČT 63 - Chodsko

 

0716

 

Okružní výlet pro zdatné cykloturisty

přes Písek a Lipno za památkou v Luhově,

s vykoupáním ve vodní nádrži Hracholusky

 

Trasa: Plzeň (0.) – Radčice – Malesice - Město Touškov (10,5.) – Písek (17.) – Lipno –

LuhovČerňovice –  Nový most přes Hracholuskou přehradu, (26,5.) – Pňovany (30,5.)

– Nová Jezná – Plešnice - Bdeněves – Kozolupy (41,5.) – Vochov – Křimice – Plzeň (53.)

Délka trasy 53 km

 

Trasa vede krásnou krajinou po značených cyklotrasách a po silnicích s klidným provozem.

Doporučená možnost vykoupání ve vodní nádrži Hracholusky je u Nového mostu

mezi Čerňovicemi a Pňovany, u přírodní památky Čerňovice

(skalní výchoz fylitu s výskytem teplomilných druhů rostlin; 0,7 ha;  na levém břehu u mostu) 

 

Luhov_w

Barokní zámek Luhov je skutečným překvapením a lahůdkou pro cyklisty.

Kromě dobově zařízených komnat je přízemí zámku věnováno expozici

a vývoji jízdních od historických až po kola závodní.

 

Luhov1_w

Ve sbírce je přes 100 exponátů souvisejících s cyklistikou - sedel, řídítek,

rámů, zvonků, hustilek, svítilen, bidonů, brzd, přehazovaček a pod., s plaketami,

dresy vítězů a fotografiemi z klíčových okamžiků cyklistických závodů.

Zámek je pro veřejnost otevřen od května do září o sobotách a nedělích 10 - 17 hodin. 

Součástí zámku je architektonicky zajímavá renesanční sýpka,

za kterou se nalézá okrouhlý rybník a park ve stylu anglické zahrady.

Vstupné je dobrovolné. www.zamekluhov.cz

 

Jak se dostat do Luhova jinak:

Nejlépe autem - z Plzně jen 37 min., z Tachova 70 min., z Rokycan 58 min., z Klatov jen 80 min.

V pracovní dny i busem.

 

Možnost občerstvení: téměř v každé obci

Doporučená mapa KČT 31 – Plzeňsko

 

1016

 

Pěší výlet romantickou podzimní krajinou po naučné stezce

Dolování v okolí Michalových Hor

 

Proč právě tam:

Obec Michalovy Hory s hornickou tradicí sahající až do 15. století se rozkládá

na svazích a v hlubokém údolí Kosího potoka. V době hornické prosperity byla ves Michalsberg

v majetku zámožného revírníka Kašpara Šlika. Lokalita se složitým geoprofilem je bohatá na rudy obsahující měď, stříbro, olovo, kobalt a nikl. Po povrchové i hlubinné těžbě ručním způsobem

zejména ve svazích dominantního Lazurového vrchu zůstalo dodnes mnoho štol a jeskyněk,

a to i přesto, že mnohé již byly zasypány. Zřetelné pozůstatky po těžbě jsou patrné

zvláště v těsné blízkosti skalnatého ostrohu, na němž stával hrádek Michalšperk.

 

Naučná dvoukilometrová stezka Dolování v okolí Michalových Hor vás provede

po památkách, zajímavostech důlní činnosti a opuštěných důlních dílech,

ke štolám sv. Michala, sv. Barbory a Jakuba  - dnes zimovišť netopýrů i na vyhlídkové místo.

 

PB011585ww

Na trase jsou bodové informační panely s podrobným popisem,

důlními dokumenty, nákresy, dobovými fotografiemi a

 mapkami s  trasou NS.

 

Členitá krajina kolem Michalových Hor poskytuje právě na podzim nádherné daleké výhledy

do údolí i na okolní pláně, pestře zbarvené žloutnoucími modříny i rudými javory.

 

PB011587ww

Třešní na dortu je vyhlídkový altán na svahu nad obcí

 

PB011584ww

 

Trasa naučné stezky má počátek v obci, u objektu býv. horního úřadu.

Protože se jedná o novou NS, není dosud zakreslena v mapách,

přesto pro snadnou orientaci v krajině lze doporučit turistické mapy

KČT 28 – Český les sever a KČT 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně

 

Jak se tam dostat:

Autem do obce Michalovy Hory z Plzně 85 min., z Tachova 25 min.,

nebo pěšky malebnou krajinou ze žst. Chodová Plané u Mariánských Lázní.

 

(Tajný tip: baterku s sebou)

 

0916

 

Tip na pěší výlet po zajímavostech v okolí Lužan

Prohlídka zámku a anglického parku v Lužanech

a naučná stezka Živé paměti krajiny Lužan

 

luzany_w

Renesanční zámek Lužany stojí na L. břehu Úhlavy

v obci Lužany na Přešticku,

ze tří stran obklopený anglickým parkem a užitkovou zahradou.

 

luzany1_w

V parku se zachovala řada vzácných dřevin.

Mezi nejvzácnější patří mohutný liliovník tulipánokvětý, ořešák černý,

jinan dvoulaločný nebo metasekvoj tisovcovitá.

 

 

V roce 1886 zakoupil přeštický rodák Josef Hlávka panství i se zámkem

a poté jej nechal podle svých představ přestavět do dnešní podoby.

Zámek i celý svůj majetek později J.H. odkázal nadaci

„Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“, nejstarší české nadaci,

které patří dodnes. Zámek je veřejnosti přístupný jen příležitostně.

Přesto slouží představitelům vědy a kultury, vybraným studentům vysokých škol,

vedení vysokých škol, fakult a pracovišť akademie věd.

Prohlídky pro veřejnost v září 2016

ve dnech 3.9., 4.9., 10.9., 11.9. od 9:00 do 16:30 hod.

 

Kdo byl Josef Hlávka:

Josef Hlávka (1831 Přeštice - 1908 Praha), český architekt,

významný stavební podnikatel, politik, mecenáš. Později se stal zakladatelem

a presidentem České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy a umění.

 

Po prohlídce zámku lze pokračovat po okružní naučné stezce Živé paměti krajiny Lužan.

Celková trasa NS: Východiště NS je u ŽST Lužany –zámek – Lužany, most

– Zelená Hora – (odb. 450 m na Lužanskou horu) – Nezdice – Zelené – Lužany.

Délka NS 9,5 km, 8 zastavení, téma: lidé, krajina, drobné stavby v přírodě, socha sv. Vojtěcha.

Trasa NS je značena stylovými dřevěnými směrovkami, není ve správě KČT.

 

Možnost občerstvení: Lužany (hostinec U Burianů)

 

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko

Obec Lužany je dobře dostupná vlakem i a busem.

Vyhledejte si spojení

 

 

1216

 

Pěší výlet pro Plzeňany pro zklidnění v adventním čase

k přírodní památce

Malesická skála a zaniklému Kyjovskému hrádku

Celková délka trasy 5 km

Trasa pěkným lesem vhodná i pro seniory a rodiny s dětmi nezabere víc než 3 hodiny.

 

Východiště: Radčice, MHD. Od můstku přes potok u zastávky MHD po zelené značce, malebnou zástavbou rodinnými se zahrádkami k radčické kapli, po zpevněné lesní cestě (neznačená) na vrchol stoupání, po kontaktu se žlutou značkou odbočit vlevo k lesu

a dále po žluté až do Malesic. Cíl: Malesice, MHD.

 

Malesickaskala_w

PP Malesická skála u značené turistické trasy Chotíkov - Malesice

 

Nepřehlédnutelná skalní věž ve svahu nad Chotíkovským potokem, snadno přístupná

krátkou dbočkou ze žluté TZT 6624. Vedle neobvyklého tvaru je skála cenná

i z geologického hlediska, zřetelným postupným vrstvením karbonských sedimentů

s rozdílnou stabilitou, především pískovcem a slepenci.

 

Malesickaskala2_w

Stáří Malesické skály se odhaduje na 300 mil. let!

 

Od Malesické skály dále po žluté je další odbočka

býv. Kyjovskému hrádku ze 14. století.

 

Kyjov_w

Hrádek Kyjov byl součástí malesického statku

a ve vědomí starousedlíků po něm zůstal jen pomístní název lesa Kyjov

s určením Na pustém zámku a nejasné pověsti o zakopaných pokladech.

Dnes lze z hradu Kyjova sotva objevit hradiště a zbytky příkopu,

oddělujícího je od roviny s prohlubeninou uprostřed.

 

Vyhledejte si vhodné autobusové spojení MHD zde.

Doporučená mapa KČT: 31 - Plzeňsko

 

0317

 

Okružní trasa výletu pro pěší

ze Staňkova přes zříceninu hradu Lacembok

a vyhlídkovou věž Čermná, po NS Po stopách Jiráskovy Lucerny

 

 

PA280068w

Vyhlídkové místo u Čermné je jedním z mnoha vyhlídkových míst

na Domažlicku, patřících do projektu minirozhleden.

 

Trasa vychází ze Staňkova, ŽST (0.) směrem severním

po NS Po stopách Jiráskovy Lucerny

(viz info tabule před nádražím). 300 m po opuštění nádraží se napojíme

na křižovatce Na TZT, mineme pěkně udržovaný hřbitov po levici

a vrch Mastník s půvabnou kruhovou kaplí P.Marie Lurdské po pravici.

Po modré dojdeme na rozcestí Holubí hlava, háj.,

odtud trasa výletu pokračuje již po žluté TZT nad rybníky Vížka I a Vížka II

ke zřícenině Lacembok (3,5.).

V místě zříceniny gotického hradu jsou dobře zachovalé fortifikační příkopy, valy

a hluboká cisterna. Pokračujeme dále po žluté přes obec Krchleby,

proslulou úžasnými Krchlebskými koláči.

Cca 1 km za východním okrajem obce žlutou opustíme a pokračujeme

po lesní cestě přímo na jih, kolem lesního rybníčku nás tato cesta dovede

na návrší zv. Křemel (450 m) s dřevěnou vyhlídkovou věží (8).

Výhled z plošiny věže je opravdu impozantní, na obzoru zaujme především

hřeben Českého lesa s dominantním Čerchovem (1042 m)

a hřeben Všerubské vrchoviny s vrchy Lišák (710 m) a Jezvinec (739 m).

Od vyhlídkové věže sestoupíme po panelové cestě

do obce Čermná a po místní komunikaci směrem západním ke kontaktu opět

s NS Po stopách Jiráskovy Lucerny, která nás dovede do obce Hlohová (12.)

s pěkným barokním kostem Sv. Jiljí. Z Hlohové po polní cestě s dalekými výhledy

přímo směrem severním návrat do východiště Staňkov, ŽST (14.).

 

Celková délka trasy je 14 km

Možnost občerstvení: Staňkov, Čermná

Vyhledejte si spojení busem i vlakem zde.

Autem do východiště: z Plzně 40 min. z Domažlic 25 min.

Doporučená mapa KČT č. 32 - Přešticko

 

0417

 

Pěší výlet do melancholické krajiny

prameniště Úterského potoka, k PR Blažejský rybník a Branišovskému vrchu

 

Východiště: obec Bezvěrov na rozhraní Plzeňského a Karlovarského kraje.

 

blazej_w

Jv. od dominantních vrchů Třebouňského (825 m) a Branišovského (813 m),

v mělkém tichém údolí, které je prameništěm Úterského potoka,

se nalézá v katastru obcí Branišov a Nežichov malézá magická

Evropsky významná lokalita a přírodní rezervace Blažejský rybník.

 

blazej2_w

Ozdobou jižního břehu rybníku je ruina poutního barokního

kostela sv. Blažeje a památná Blažejská lípa

 

blazej1_w

Hlavním předmětem ochrany je zachovalá mozaika přírodních stanovišť

– především vlhkých a podmáčených biotopů a na ně vázané vzácné flory a fauny

 

branisov_w

Branišovský vrch (813 m) - podružný vrchol vyššího Třebouňského vrchu.

Tento kdysi bezlesý vrch je zajímavý kromě zajímavých rytmických skalních výchozů 

také tím, že se zde na přelomu 18. a 19. století nacházela jedna z astronomických pozorovatelen významného astronoma, vědce, geodeta Aloise Martina Davida (1757-1836). Zdejšímu rodáku a jeho odkazu je věnována i okružní naučná stezka, která má počátek

i konec v Klášteru Teplá a spojuje místa spjatá se životem tohoto význačného učence, premonstráta a následně i řediteli pražské hvězdárny v Klementinu.

 

Přijměte pozvání do oblasti, která je jako stvořená pro brouzdání pastvinami

kolem Blažejského rybníku, prameništěm Úterského potoka, s dalekými výhledy

z hřebene Branišovského vrchu.

Tichá krajina je zcela vzdálena od civilizačního neklidu a věříme,

že výlet ve vás zanechá nezapomenutelný dojem.

 

Tajný tip:

Na jv. úbočí Branišovského vrchu je vztyčen kámen symbolizující

průsečík 13° východní délky a 50°severní šířky.

Ideální motivace pro hledače zajímavých objektů.

13_50_w

 

Vyhledejte si spojení busem zde.

Autem do Bezvěrova z Plzně 40 min., z Tachova 60 min., ze Stříbra 45 min.

Doporučená mapa KČT č. 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně a 31 - Plzeňsko

 

0816

 

Výlet ve Všerubské vrchovině, lze absolvovat pěšky i na kole

Tajemné menhiry, historický hraniční kámen,

Červené Dřevo, Medvědí kaple a NS Pod Medvědí kaplí

 

Všerubská vrchovina je členitá vrchovina na česko-německé hranici.

Protáhlé pohoří o rozloze 487 km2 od sebe odděluje Český les a Šumavu.

Nejvyšším vrcholem je něm. Geleitsberg (773 m), v ČR Kameňák (751 m);

oba vrcholy v těsné blízkosti hraničního přechodu Svatá Kateřina/Gaishof.

Všerubskou vrchovinou i tentokrát doporučenou lokalitou prochází

hlavní evropské rozvodí Labe–Dunaj.

 

medvedikaple_w

Medvědí kaple (též Kaple sv. Bernarda) pochází z konce 18. stol.,

značně zchátralá opravena v r. 1992.

 

P6150040w

Jižně od kaple se nachází zajímavé seskupení kamenů s menhiry,

svědčící o tom, že místo bylo posvátné již dříve, zřejmě ve středověku.

Přírodní památka Svatý Bernard (0,73 ha), vyhl. 1990 je geologickou zvláštností

se skalními výchozy amfibolického gabronoritu, charakteristickou horninou

jižní části kdyňského masívu.

 

cervenedrevo_w

Červené Dřevo (. Rothenbaum) malebná víska Rothenbaum ležela

mezi lesy záp. od Chudenína, nejstarší a největší z 10 německých vsí

v bezprostřední blízkosti Fleků.

Podle pověsti vzniklo pojmenování osady podle stromu, jehož kmen vydlabal

pastýř z nedalekých Fleků, vnitřek potřel červenou barvou a vložil tam

vlastnoručně vyřezávaný mariánský obrázek. Náhodou objevil místo salcburský

a řezenský kanovník Fridrich Lammingen z Albenreuthu při lovu

na svém koutském panství a nechal zde vystavět farní kostel

Panny Marie Bolestné (r. 1680),

kolem kterého vznikla záhy ves na památku pojmenovaná Červené Dřevo.

Kostel měl třípatrovou věž se 3 zvony, cibulovitou bání a lucernou.

Vyhořel 3.V.1953, zcela zbourán 20.12.1957,

dochovány jsou pietně obnovené základy farního kostela.cervenedrevo2_w

Zdejší krajina byla citlivě utvářena a obhospodařována člověkem, ale po roce 1945

byla poznamenána odsunem německého obyvatelstva a vznikem hraničního pásma.

V r. 1946 byli odtud odsunuti všichni obyvatelé osady,

ta potom rychle chátrala, až zanikla docela.

Podobný osud potkal též obce Chudenín, Fleky, Sruby, Liščí, Pleš a další.

 

NS Krajinou pod Medvědí kaplí  - okružní NS, dl. 13 km, 6 zastavení,

východiště a cíl v obci Chudenín. Přír. a hist. zajímavosti v okolí obce Chudenín,

Červené Dřevo, Fleky, vrch Lišák, Medvědí kaple a nedaleký tajemný geologický útvar.

NS je ve správě obce Chudenín, značení ve spolupráci s KČT.

 

Fleky_w

Historický hraniční kámen z r. 1766 na turistickém hraničním přechodu Fleky/Hofberg

 

Jak se tam dostat:

Nejlépe autem, ideálním východištěm je místo zv. Liščí hájovna s parkovištěm

na silnici mezi Chudenínem a Všeruby, záp. od Nýrska.

Autem z Plzně 85 min., z Klatov 40 min., z Domažlic 35 min.

Doporučená mapa KČT 63 - Chodsko

 

0517

 

Pěší výlet malebnou krajinou Klatovska

 Z Klatov přes Barák do Plánice přírodním parkem Plánický hřeben

 

Trasa má počátek na klatovském náměstí, pod Černou věží,

u směrovníku umístěného přímo u vstupu do jezuitských katakomb.

Vydejme se po žluté turistické značené trase

vzhůru Plánickou ulicí a Plánickým předměstím do Čínova s pěkně upraveným parkem

u obecního rybníka, se stylizovanou zvonicí a dalšími uměleckými artefakty. 

Na sestupu do Kydlin mineme gotický kostel sv. Václava z r. 1352.

Při výstupu na vrch Barák se zdaleka viditelným vysílačem se otevírá daleký

výhled severním směrem na Obytce a Bolešiny. Rozcestník pod vysílačem (700 m) je nejvyšším bodem tohoto výletu a jistě přijde vhod pauza

na občerstvení na nedalekých kamenech s měkkým mechem.

Sestup z Baráku do Habartic úpatím vrchu Karkule nabízí krásné výhledy

na Habartice a Kvaslice. Poetická lokalita kolem Vracova s rozložitými lípami

je malou perličkou na této cestě.

Při klesání od Vracovské hory už je Plánice jako na dlani. Dominantními stavbami jsou

barokní kostel sv. Blažeje v popředí a věž empírové radnice v centru města.

 

krizik_2w

Třešní na dortu celého výletu je zrekonstruovaný rodný domek

zdejšího slavného rodáka Ing. Františka Křižíka

(elektrotechnik, vynálezce, podnikatel), dnes muzeum

 

krizik_1w

Moderně pojatá expozice zahrnuje mnoho zajímavě prezentovaných

dobových fotografií, plánů elektrotechnických zařízení,

funkční elektrické čerpadlo i slavná oblouková lampa.

 

planice_w

Pozoruhodné schodiště ke kostelu sv. Blažeje

 

Rodný domek a muzeum Fr. Křižíka – otevírací doba:
1.5. - 30.5.  pouze víkendy

1.6. - 30.9.  úterý - neděle: (pondělí uzavřeno)

10,00 - 17,00 hod.  (poslední návštěva v 16,15)

 -

Turistické značení na trase je v péči Značkařského obvodu Klatovy.

Trasa vede z 20% po zpevněných komunikacích, převážně však po lesních a polních cestách.

Nenáročný profil trasy je vhodný i pro zdatné seniory.

 

Délka trasy 15,5 km

Občerstvení na trase: Klatovy, Plánice

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

Doprava zpět do Klatov busem, vyhledejte si spojení zde.

Doporučená mapa KČT č. 64 – Železnorudsko

 

 

1116

 

Pěší výlet do přírodního parku Kornatický potok

aneb na krátké trase mnoho zajímavostí, zejména

Mariina skála s vyhlídkovým altánem

Celková délka trasy 14,5 km

 

PP Kornatický potok:  (2662 ha, vyhl. v r. 2001) – územím přírodního parku,

který chrání pův. flóru a faunu s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů,

protéká řeka Úslava a Kornatický potok a jeho součástí je přírodní rezervace Lopata

se stejnojmennou zříceninou hradu.

 

Východiště průběhové trasy: Nezvěstice, ŽST (0.) – po žluté TZT č. 6613 směrem

k TIM Varta (1,5.) s vyhlídkovým místem nad zákrutem Úslavy – Mariina skála (5.) s Mariinou vyhlídkou – Pod Lopatou (6,5.) s možností prohlídky zříc. hradu Lopata

– Neslívský ryb, rozc. (7,5.) a Neslívský rybník (8.). Z TIM Neslívský ryb., rozc.

pokračovat dále po zelené TZT č. 3613 ve směru k TIM Kozel, mysl. (10,5.).

Odtud po naučné stezce Okolo Kozluzámku Kozel a zámeckou zahradou

TIM Kozel rybník (11,5.). Po mostu přes Úslavu po modré TZT č. 1431 dubovou alejí

do cíle, k TIM Šťáhlavy, ŽST (14,5.).

 

Mariinavyhlidka_w

Mariina skála, na vrcholu dřevěný vyhlídkový altán Mariina vyhlídka…

 

Mariinavyhlidka1_w

… replika pův. stavby z 19. stol., zničené při vichřici. Výhled na Radyni.

Na skále vytesáno datum vzniku Československa 28. října 1918.

 

Neslivskyrybnik_w

Neslívský rybník uprostřed lesů, v podzimním hávu

 

Turistické značení na trase je v péči Značkařského obvodu Plzeň jih,

naučná Okolo Kozlu není ve správě KČT.

Trasa vede převážně po lesních cestách.

Nenáročný profil trasy je vhodný i pro rodiče s dětmi nebo seniory.

 

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

Doporučená doprava: vlakem – vyhledejte si spojení zde.

Doporučené mapy KČT: 35 – Brdy a Třemšínsko a TM 34 - Brdy a Rokycansko

 

0617

 

Výlet ve Všerubské vrchovině

Vachatova rozhledna u Nové Vsi – návrší Ráj - poutní místo Tanaberk

s neobvyklými dalekými výhledy

 

Délka trasy je sice jen 10 km, ale i na tak relativně krátkém výletu

se lze neuspěchaně seznámit s mnoha historickými i zeměpisnými zajímavostmi,

s řadou krásných výhledů, v malebné a klidné krajině Všerubské vrchoviny.

Trasu lze absolvovat pěšky i na kole.

 

Trasa má počátek v Nové Vsi jižně od Kdyně (auto lze bezpečně ponechat

u kaple v obci). Cesta z obce vede vzhůru po silnici se značenou cyklotrasou

k nedaleké dřevěné Vachatově rozhledně.

P5220019w

Z vyhlídkové plošiny rozhledny se nabízí úžasný rozhled na sz. část Šumavy,

Všerubskou vrchovinu s vrcholem Geleitsberg (773 m)

a pohoří Hoher Bogen s dvěma dominantními vrcholy -

Schwarzriegel (1079 m, býv. věž NATO) a Burgstall (976 m).

 

Od rozhledny následuje sestup zkratkou po spádnici zpět na severní okraj obce,

s napojením na červenou turistickou značenou trasu,

s pokračováním lesem pod vrchem Čepice na vyhlídkové místo Ráj.

Na vrcholu (615 m) stojí památník kdyňského rodáka Emila Tšídy

(1862 – 1926) - kamenný sloup s portrétním reliéfem.

 

P5220031w

Památník byl původně slavnostně odhalen r. 1927, na počátku německé okupace

v r. 1939 zničen, obnoven opět v r. 2009. Emil Tšída, majitel kdyňské firmy

na strojní vyšívání, starosta Kdyně, Šumavské župy a Sokola, český vlastenec.

 

Z návrší Ráj vede trasa stále po červené k poutnímu kostelu Tanaberk.

Čas strávený v blízkosti kostela ve stínu památkově chráněných lip

lze kromě občerstvení využít i k seznámení se s historií tohoto

pozoruhodného místa prostřednictvím kvalitně zpracovaných informačních tabulí.

 

P5220037w

Poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk (515 m) je významnou dominantou

Všerubského průsmyku. Kostel postavený v letech 1712-17 klatovským stavitelem

italského původu M. A. Gilmettim zaujme návštěvníka neobvyklým kruhovým půdorysem, připomínajícím stupňovitou rotundu s kostelní věží.

Vedle kostela jsou pozůstatky býv. školy a hostince. Z vrchu Tanaberk

je nádherný výhled na záp. část Šumavy a bavorské pohoří Hoher Bogen.

Objekt je v péči OS Tanaberk, viz www.tanaberk.cz .

 

Od kostela sestoupíme stále po červené k obci Hájek a po zpevněné cestě

doleva pokračujeme mělkou nivou proti proudu Novoveského potoka,

mezi pastvinami, kolem mnoha romantických rybníčků a mokřadů,

k silnici jižně od východiště – Nové Vsi.

 

Doporučená doprava autem do východiště Nová Ves:

Z Plzně přes Klatovy jen 65 min., z Klatov jen 25 min., z Domažlic jen 20 min.

 

Na trase není možnost místního občerstvení

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

Doporučená mapa KČT č. 63 – Chodsko

 

 

07_08_2017

 

Výlet do pásma býv. Železné opony v okolí Rozvadova

s návštěvou Muzea Pohraniční stráže

 

Ačkoliv od zrušení tzv. Železné opony již uplynulo mnoho let, patří kdysi nejpřísněji

střežená hranice v okolí Rozvadova pro řadu turistů stále ještě mezi málo probádanou.

A právě zde, nedaleko Rozvadova, u osady Nové Domky, se 23. prosince 1989

sešli tehdejší ministři zahraničí ČSFR a SRN Jiří Dientsbier a Hans Dieter Genscher,

aby symbolicky rukou společnou přestřihli ostnaté dráty a dali symbolicky najevo,

že od tohoto okamžiku už je význam Železné opony minulostí.

 

P8070116w

Tuto událost připomíná památník u objektu  býv. Pohraniční stráže

nedaleko osady Nové Domky

 

Dnes vás touto oblastí provede naučná stezka Kóta,

na mapě je vyznačena červenou čárkovanou a zelenou čerchovanou linkou

 

Kota_mapa_w

Muzeum Pohraniční stráže v býv. rotě Kóta se nalézá sz. od Rozvadova.

 

Optimálním východištěm pro výlet je obec Rozvadov a býv. rota PS Kóta.

Trasu výletu lze pohodlně zdolat pěšky i na kole.

Cca 1 km sz. od Rozvadova je v lese býv. rota PS Kóta, dnes mimořádně zajímavé

Muzeum Pohraniční stráže, které spravuje Klub vojenské historie bPS Hraničář.

Jak žili ti, kteří obývali nízké domky? Jaký byl jejich všední den?

Jak prožívali odloučení od svých rodin? Jak probíhala služba pohraničníků?

Co všechno museli umět a znát?

To vše se dozvíte z exponátů a výkladu těch, kteří zde sloužili.

Ve venkovní expozici si prohlédnete soubor technických nástrah a překážek

sloužících k zabezpečení státní hranice, mezi nimiž vyniká signální stěna. 

 

P8070092w

Ve vnitřních prostorách pohraniční roty si prohlédnete Místnost dozorčího

signálního přístroje a dozorčího roty, Místnost poplachové hlídky,

Kancelář službu konajícího důstojníka, Kancelář velitele roty, Spojovací dílnu,

nezbytnou Politicko-výchovnou světnici, učebny a ubikace mužstva.

 

P8070093w

Všechny místnosti jsou vybavené původním nábytkem a exponáty.

 

Muzeum Pohraniční stráže v bývalé rotě PS Kóta:

tel.: 724 556 085 nebo 602 467 686,

otevřeno IV. – X. Pá 15-18,  So 8-20, Ne 8-12 hod.

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/muzeum-pohranicni-straze.aspx#

 

P8070112w

Protože krajina byla v této oblasti několik desítek let pro veřejnost uzavřená

a tedy uchráněna od devastujících civilizačních vlivů,

uchovala si zde příroda svoji čistotu i tajemnost.

Navštivte místa bývalých osad a samot a vydejte se po historických cestách.

(Pamětní kříž v zaniklé obci Hraničky)

 

Délka trasy: 13 km

Doporučená doprava do východiště Rozvadov autem:

Z Plzně po D5 jen 50 min., z Tachova jen 30 min., z Domažlic jen 70 min.

 

Na trase není možnost místního občerstvení, pouze v Rozvadově

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

Doporučená mapa KČT č. 28 – Český les sever

 

0917

 

Pěší výlet kolem vonící Otavy

Sušice, ŽST – Anděl Strážce – vyhlídka Kalovy – Čepice – Žichovice, ŽST

 

Fyzicky nenáročná trasa ideální pro pohodový celodenní výlet.

Poskytuje řadu zajímavostí z historie i kultury, daleké výhledy,

Setkání s unikátní skleněnou sochou, souběh se svěží a vonící Otavou,

prohlídku zámeckého parku i možností občerstvení na konci cesty.

Vhodné též pro seniory a rodiče s dětmi.

 

Trasa: ze Sušice, ŽST po žluté značce po L. břehu proti proudu Otavy,

přes ocelovou lávku k TIM Nábřeží Otavy. Od rozcestníku dále po zelené TZT

lesem do svahu ke kapli sv. Anděla Strážce.

 

P9240118w

Kaple sv. Anděla Strážce (Andělíček) je veřejnosti otevřená při bohoslužbách

konaných každý Čt od VI. – VIII. a o sušické pouti první neděli v září.

Od kaple je úžasný výhled na Sušici, Svatobor a blízké okolí.

 

Pokračování déle po zelené k vyhlídce Kalovy,

poskytující výhled nejen na Sušici, ale i na vzdálené šumavské kopce.

Od vyhlídky Kalovy trasa vede pěkným lesem do obce Chmelná a pokračuje po

Pootavské cyklostezce (č.313) lučinami a lesem ke kontaktu se silnicí a železniční tratí. Odtud už je to do Čepic a k mostu přes Otavu pouhých 350 m.

 

P9240126w

V obci Čepice je uprostřed mostu přes Otavu nově umístěná

největší skleněná socha sv. Jana Nepomuckého na světě, ¨

vyrobená z olovnatého skla, výška 1,75 m

(autorkou je sklářka Vladimíra Tesařová, *1958).

Socha je provedena oboustranně - její obličej vidí lidé na mostě

i vodáci plavící se po řece.

 

Z Čepic vede trasa lučními pěšinami po L. břehu Otavy až k ocelovému mostu

s  výhledem na Rabí, po silnici pak do Žichovic a k areálu žichovického zámku.

 

P9240146w

Renesanční žichovický zámek s krásně zachovalými psaníčkovými sgrafity,

uprostřed volně přístupného zámeckého parku.

V zámku trávil dětství Karel Klostermann, budoucí spisovatel Šumavy.

O pobytu na zámku a období dětství poutavě píše v knize povídek Robinson na Otavě.

Na fasádě jižní strany zámku stojí za pozornost pěkně zachovalé sluneční hodiny.

 

Od zámku je to k žichovické železniční stanici již pouhých 500 m.

 

Doporučená doprava vlakem

Možnost občerstvení na trase: Chmelná, Žichovice

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

Doporučená mapa KČT č. 68 – Pootaví

 

1017

 

Pěší výlet cestou z města za barvami podzimu do lokací filmu Cesta z města

Nečtiny  Doubravice - stolová hora Kozelka

 

Pro výlet v Manětínské vrchovině je optimálním východištěm obec Nečtiny

s víceúčelovým turistickým informačním centrem.

Otvírací doba v říjnu: Po – Pá 8.00–16.00 hod.

So – Ne na základě telefonické domluvy

na tel. č.: 601 560 335 nebo 603 330 191, www.nectiny.cz

 

P6080042w

Kromě zajímavostí národopisného charakteru lze v muzeu nahlédnout

do prvorepublikové četnické stanice s autentickým výslechem

 

Nečtin 2 km po červené TZT do malebné osady Doubravice,

dějiště mnoha scén ze jmenovaného filmu, osady s rázovitými chalupami,

osady, kde čas plyne poněkud jiným tempem.

Z Doubravice dále po červené kolem ranče s možností občerstvení

k rozcestí Pod Kozelkou a po odbočce červené značky až na samý vrchol

stolové hory s přírodní rezervací Kozelka.

Okraj hory vysoko vystupující nad okolní krajinu je velmi členitý

a jeho skalní stěny a věže využívají horolezci jako cvičný lezecký terén.

 

P9280114w

Výhled z náhorní plošiny na okolní krajinu je opravdu úchvatný

P9280116w

V již. části vrcholové plošiny se nalézá Horolezecké pietní místo

se jmény horolezců a osobnostmi bezprostředně spojených

s plzeňským a západočeským horolezectvím (Foto z IX/2016)

 

Pro návrat z Kozelky do Nečtin lze zvolit cestu po polní cestě k silnici

nebo opět po červené značce.

Celková délka trasy 6, resp. 9 km, dle zvolené trasy

 

Doporučená doprava: busem, autem

Možnost občerstvení v Nečtinech nebo na ranči nad Doubravicí

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

Doporučená mapa KČT č. 30 – Povodí Střely

1117

 

Pěší výlet do Přírodního parku Manětínská,

do místa zaniklé osady Umíř

 

Umíř - zaniklá osada v lesích, 3 km jz. od vsi Plachtín, na planině v rozsáhlém

lesním komplexu Přírodního parku Manětínská, mezi obcemi Úněšov a Nečtiny.

Osada Umíř (Umirschen) byla původně osídlena německým obyvatelstvem,

stály tam čtyři domy a na návsi kaple.

 

PA210455w

Renovovaná kaple v místě pův. návsi

 

Po 2. světové válce bylo původní obyvatelstvo odsunuto a osada zanikla.

Krátce po odsunu byly okolní lesy využívány krátkodobě jako vojenský

výcvikový prostor Dlouhá louka, kde dokonce docházelo k bombardování.

Poblíž kaple vedla vnitřní linie opevnění tzv. Plzeňská čára, budovaná před 2. světovou válkou, jako důkaz zůstaly na okraji osady dva lehké objekty opevnění, tzv. řopíky.

Domy postupně podlehly zkáze a do současnosti se dochovalo pouze několik sklepů náležejících k usedlostem, pět studní a kaple.

 

PA210456w 

Pro zajištění bezpečnosti byly studně zakryty kovanými mřížemi

 

PA210451w

U jedné ze studní byla nainstalována replika

původního dřevěného rumpálu

 

V lokalitě bývalé osady vybudoval Český svaz ochránců přírody v r. 2013

díky programu NET4GAS Blíž přírodě okružní naučnou stezku s osmi zastaveními,

s krytým posezením, s bivakovacím přístřeškem pro trampy a turisty.

Stezka přibližuje historii zaniklé osady Umíř, popisuje zdejší vegetaci a péči o ní,

zaměřuje se i na popis starých krajových odrůd ovocných stromů a unikátních vodních zdrojů – kamenných studní. Dochované luční porosty jsou výsledkem 500 leté činnosti člověka, ovocné stromy jsou cca 80 - 100 let staré.

Lokalita zaniklé osady Umíř je vytipována jako astronomické pozorovací místo oblasti tmavé oblohy. Louka uprostřed lesa mezi Nečtinami, Úněšovem a Krsy je se svou polohou

a nadmořskou výškou přes 600 metrů vyhledávaným stanovištěm milovníků

noční oblohy i přírody.

 

P1010086w

Výlet je možno doplnit návštěvou nedalekého zámku a zámecké zahrady

v obci Hrad Nečtiny a pseudorománské pohřební kaple sv. Teresie - rodinné hrobky

rodu Mensdorff-Pouilly belgicko-francouzsko-rakouského rodu, posledního držitele panství, který zde hospodařil až do roku 1945 (veřejnosti nepřístupná).

Objekt se nachází v jz. části obce Hrad Nečtiny.

 

Doporučená doprava: autem (z Plzně za 32 min.), v pracovní dny busem do obce Plachtín. Z Plachtína 2,8 km po žluté značce do Umíře

Možnost občerstvení v Nečtinech

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

Doporučená mapa KČT č. 30 – Povodí Střely

 

***

Přírodní park Manětínská (8833 ha, vyhl. 1978) - rozsáhlý lesní komplex Manětínské vrchoviny nacházející se mezi městem Manětín a obcemi Úněšov, Hvozd, a Nečtiny. Nejvyšším bodem parku je vrch Lišák u Štipkoklas (677 m), Velká Mýť (658 m), Lom (657 m), Špičák u Nečtin (611 m) a Malý Špičák u Čbánu (605 m).

Nejcennější části parku tvoří vlhké louky v údolí Zlatého potoka

a přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Hůrky.

Mezi významné historické památky patří romantická zřícenina hradu Preitenštejn,

barokní zámek v Manětíně, kaple Mensdorff-Pouilly a novogotický zámek v Nečtinech.

 

0418

 

Výjimečně romantická lokalita s východištěm a cílem v Bečově nad Teplou

Pěší výlet pro zdatné obdivovatele říčních niv, tratí, tunelů a popravišť

 

Říčka Teplá pramení v nadmořské výšce 790 m mokřadních loukách

nedaleko Podhorního vrchu, sv. od Mariánských Lázní,

protéká městy Teplá a Bečov nad Teplou, v Karlových Varech se vine podél kolonády

a u Ostrovského mostu se vlévá do Ohře. Celková délka toku je 65,1 km.

 

poutnov_5

Mimořádně atraktivní partie se nalézá mezi stanicemi Poutnov a Bečov

na železniční trati Karlovy Vary – Bečov - Mariánské Lázně

 

potnov_1

Říčka Teplá zde protéká přírodní rezervací Údolí Teplé, říčními nivami,

údolími i romantickými soutěskami

 

poutnov_4

Milovníci fotografování železnic a vlaků si zde opravdu přijdou na své.

Samozřejmostí a základním bezpečnostním opatřením je předchozí zjištění

průjezdu vlaků v obou směrech.

 

poutnov_3

Zajímavostí úseku mezi Poutnovem a Bečovem jsou 4 železniční tunely,

nepřesahující délku 200 m, mosty, drobné železniční objekty a náhon.

Tento tip není v žádném případě nabádáním k průchodu tunelů!

Nahlédnout do nich lze pouze s maximální opatrností

-      všechny tunely lze obejít po pěšinách nebo horem.

 

Po průchodu PR Údolí Teplé je možno vystoupat na náhorní pastviny

k přírodní památce Homolka, výraznému homolovitému skalnímu útvaru

s úchvatnými dalekými výhledy a pokračovat k Šibeničnímu vrchu

na jz. okraji Bečova, s jedním z mála zachovalých

středověkých popravišť a s naučnou stezkou Šibeniční vrch.

 

Délka trasy cca 10 km; nejsou zde turistické značené trasy,

a proto je nezbytná kvalitní turistická mapa

KČT č. 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně

 

Jak se tam dostat:

Do Bečova nad Teplou busem (Plzeň – Karlovy Vary) nebo autem

(z Plzně jen 60 km/52 min.). Zaparkovat lze pohodlně u železniční stanice Bečov n. T.,

Z Bečova pokračovat vlakem do zastávky Poutnov, návrat již pěšky.

Pro dopravu z Plzně do Bečova busem a dále vlakem do Poutnova

si vyhledejte spojení zde.

 

Možnost občerstvení: pouze v Bečově

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí zde

 

0618

 

Cyklovýlet v okolí Staňkova

Minirozhledny a památky, které stojí za návštěvu

 

Fyzicky nenáročná okružní cyklotrasa, ideální pro pohodový celodenní výlet,

poskytuje řadu zajímavostí z historie i výhledy z minirozhleden.

***

Projekt realizace minirozhleden vznikl na základě zpracování studie proveditelnosti

"Vyhlídková místa na Domažlicku",

která byla podpořena dotací z Dispozičního fondu Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Nositelem projektu byl Svazek Domažlicko. Do současnosti jsou již realizována vyhlídková místa

v obcích Chrastavice, Čermná, Tlumačov, Újezd, Semněvice, Kvíčovice, Díly a Puclice.

***

Trasa má počátek ve Staňkově a míří na jih po mezinárodní cyklotrase č. 3

k můstku přes chodskou říčku Zubřinu, pokračuje kolem Bílého mlýna, přejede Radbuzu

a přes obec Vránov do Křenov. V Křenovech si určitě nenechte ujít prohlídku Muzea vah.

Křenov vede klidná silnice na sever k obci Puclice.

 

P7120004w

Už zdáli ční na návrší první z minirozhleden v nadmořské výšce 422 m,

s výhledem k Horšovskému Týnu a centrální části Českého lesa

s dominantním Zvonem.

Od minirozhledny je to do Puclic z kopce co by kamenem dohodil.

 

P7120010w

Středověká tvrz Puclice na skalnatém výběžku, kdysi sídlo vladyckých rodů,

tvoří působivou dominantu stejnojmenné obce.

Nejstarší stavbou tvrze je palác na západní straně.

Objekt byl v 17. stol. barokně upraven a sloužil jako myslivna,

k hospodářským a správním účelům.

V r. 2004 byla dokončena celková rekonstrukce a nyní zde sídlí obecní úřad,

školka, knihovna, společenské prostory a muzeum.

 

P7120012w

Dalším zastavením je obec Čečovice se zámkem, ale především s mimořádně zajímavým

gotickým kostelem sv. Mikuláše (Národní kulturní památka) ze spárovaného cihelného zdiva,

s později přistavenou barokní věží.

Díky propojení stavebních slohů působí kostel jako celek velmi pozoruhodným vzhledem. 

Předpokládá se, že kostel je dílem stavitelů katedrály v bavorském Řezně.

 

P7120020w

Trasa dále vede do obce Všekary a k nedalekému legendami opředenému

kostelu sv. Barbory,

na návrší s dalekými výhledy k Chodsku a Šumavě.  

Barokním portálem lze nahlédnout do interiéru, příležitostně využívaného jako výstavní síň.

 

P7120032w

Druhá minirozhledna na trase stojí v samém centru obce Kvíčovice,

s výhledem na obec a okolí.

Další zajímavostí obce je pamětní síň zdejší rodačky Štěpánky Haničincové,

oblíbené moderátorky dětských pořadů z 60. a 70. let.

 

Pro případný návrat do Staňkova je optimální pokračování po mezinárodní cyklotrase

č. 3 přes Ohučov. Celková délka vyhlídkové okružní trasy jen 28 km.

 

Doporučená doprava: autem (t.č. výluka na železniční trati)

Možnost občerstvení v Čečovicích, Kvíčovicích a Staňkově.

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

Doporučená mapa KČT č. 32 – Přešticko

 

0818

 

Výlet pro pěší i cyklisty - okružní trasa

Za nejstarším stromem Plzeňského kraje a do Muzea těžby borové smoly

 

Lomanský dub letní (Quercus robur) při silnici z Plasů do Draženě,

označovaný též jako Lomanský dub I. nebo také Dražeňský,

byl jedním z nejstarších stromů Plzeňského kraje.

Minulý čas je bohužel namístě, neboť 12. června 2018 se jeho předlouhý život skončil.lomanskydub_w

Lomanský dub letní (Quercus robur) při silnici z Plasů do Draženě,

označovaný též jako Lomanský dub I. nebo také Dražeňský,

byl jedním z nejstarších stromů Plzeňského kraje.

Minulý čas je bohužel namístě, neboť 12. června 2018 se jeho předlouhý život skončil.

 

 

   Lomanskému dubu I. je přisuzováno stáří přes 700 let, vycházejme tedy z předpokladu,

že zakořenil v r. 1318. Co všechno zažil, o čem by mohl vyprávět, kolik kyslíku vyprodukoval, kolik generací ptactva v jeho koruně hnízdilo, co všechno se za jeho života událo… Pojďme si některé epizody připomenout:

   Ve svých třiceti letech, to je ještě mladý prut, se mu donesla informace o založení Univerzity Karlovy (1348) a ve stejném roce založení hradu Karlštejn. O devět let poté se raduje ze zahájení stavby pražského Karlova mostu přes Vltavu (1357).

   Podle pověsti kolem našeho dubu prošel a snad i spočinul Jan Žižka se svou družinou. Ten se v této oblasti pohyboval v r. 1419, kdy se nedaleko odtud 2. prosince téhož roku odehrála mezi kališníky a krajským landfrýdem tzv. Bitva u Nekmíře. Tehdy bylo našemu mladému dubu teprve 101 let a měl celý život před sebou.

Na dohled, o 300 metrů jižněji, se v zemi ujímá žalud a našemu dubu vyrůstá jen o 200 let mladší kamarád, říkejme mu Lomanský dub II., což je jistě příjemné, neboť se už necítí tak osaměle.

   Na sklonku 15. století Kryštof Kolumbus pod španělskou vlajkou přistál u ostrova San Salvador (1492) a tím začíná kolonizace amerického kontinentu. Tehdy je našemu dubu 174 letech a pubertu má úspěšně za sebou.

O devět let později (1503) se Leonardo da Vinci pouští do malby obrazu Mony Lisy a o pět let později (1508) Michalangelo do výmalby Sixtinské kaple. V srpnu 1519 vyplouvá portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães pod španělskou vlajkou na první úspěšnou cestu kolem Země. Náš mladý dub tento počin oslavil ve svých 201 letech. Kdo z nás to má…

   Počátkem 17. století se v království českém začínají dít věci, že z toho jde našemu dubu koruna kolem.

Po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře (1620) se celých třicet let na našem území (1618-1648) potulují, roztahují a drancují vojska a ve stínu našeho trpělivého dubu vyhledávají stín, střídavě tu vojska švédská (cizáci), tu vojska císařská (naši). Náš dub hovorům unavených vojáků sice trpělivě naslouchá, ale nijak do nich nezasahuje, na to už je ve svých tři sta letech moudrý dost.

   V období poločasu života našeho dubu (1668) se politická situace zklidňuje, obce i krajina vůkol v období baroka vzkvétají a země těší z úspěšného hospodářského rozvoje. Svobodně se dýchá, zjara toho roku v bezpečí koruny dubu opět zahnízďují pěvci a v mohutných kořenech rodina ještěrek. V krajině se objevují kaple a aleje a na krajinu je radost pohledět. Našemu dubu je krásných 350 let a cítí se ve skvělé kondici.

   V 18. století je na světě ještě příjemněji. Jizvy po Třicetileté válce se zacelily, v českých zemích probíhá poslední morová vlna (1716) a po prašné cestě kolem dubu opět volně projíždějí povozy formanů a chvátají do obecné školy v Draženi školáci, neboť Marie Terezie před Ježíškem (1774) nařizuje povinnou školní docházku. Náš dub u cesty už dávno není sám, kolem vyrůstá ze žaludů plno menších dubů, jeho synků, a pod jejich korunami školáci i sedláci nacházejí útočiště před deštěm. Našemu dubu chybí do kulaté pětistovky jen nicotných padesát let, které ani nestojí za to počítat.

   Století páry, jak 19. století nazývá klasik, je dobou převratných novinek. Krajinou opět táhnou sem a tam vojska, tentokrát napoleonská, rakouská, ruská a pruská. Od roku 1826 je náš dub součástí majetku Klemens Václav Nepomuk Lothar knížete z Metternich-Winneburgu, ministra zahraničí a státního kancléře Rakouského císařství, který v tomto roce kupuje klášter Plasy včetně rozsáhlého okolí. Tehdy prožívá náš dub v plné síle 508. rok života.

   Dvě hodiny jízdy koňmo odtud, v plzeňském Měšťanském pivovaru, je uvařena v r. 1842 první várka piva. Tou dobou v Kalifornii vrcholí zlatá horečka a u nás je v témže roce zrušena robota. V roce 1881 slavnostně zahajuje provoz Národní divadlo, leč brzy poté (1883) zase vyhořelo. Tehdy se náš dub cítí poněkud nekomfortně, neboť vlivem exploze sopky Krakatoa mezi dalekou Jávou a Sumatrou poklesla průměrná teplota na Zemi o 1,2°C a to na celých pět let. Jářku, ne, že by mu to nějak výrazně ublížilo, jen se trochu schoulil do sebe a letokruhy mu mírně zhoustly.

   Je-li tedy 19. století označováno stoletím páry, pak bez uzardění můžeme označit století 20. jako století nejen pokroku, ale i válek. Hned zkraje (1914) je náš dub svědkem, kdy se za doprovodu svých blízkých cestou od Draženě do Plasů vlečou neveselá procesí rekrutů. Jediné, co může pro zmírnění smutku a skepse odvedenců i jejich blízkých udělat, je poskytnutí stínu a ochrany před deštěm. To bylo v tom roce, kdy nám zabili Ferdinanda.

   Po roce 1939 dostávají věci rychlý spád a náš dub těžce nese, že je symbolem země, jež rozpoutala II. světovou válku. Cítil, že už je toho na něj trochu moc a začínají se na něm projevovat i první neduhy. Po cestě mezi Dražení a Lomany a mezi Lomany a Lomničkou kde stojí jeho kamarád Lomanský dub II., častěji než formani projíždějí šedá vojenská auta se zamračenými pány. 6 let trvá ta chmurná doba, než tudy projíždějí první auta s bílou hvězdou.

   Do krajiny se už pokolikáté vrací život, ale náš dub už se ze slunce, oblaků, větru a ptáků neraduje jako dřív. V nohách už necítí tu jistotu jako před dvěma sty léty a jeho figura se chýlí ke straně, jako stařec o holi. Uvědomuje si, že se uvnitř jeho kmenu něco děje. Jeho o dvě stě let mladší kamarád Lomanský dub II. už také viditelně chřadne a copak je to za radost na takovém světě.

   Náš dub je však solitérem nepřehlédnutelného zevnějšku a tak moudré hlavy zjara r. 1978 rozhodly o jeho vyhlášení památným stromem pod katalogovým číslem 102332. Od této chvíle už není jen tak nějaký hej nebo počkej. Není to krásný dárek k jeho 660. narozeninám?

   Má už svá znamenitá léta za sebou, ale je také dost moudrý na to, aby věděl, že své temné stránky má každá doba. Kolemjdoucí u něj zastavují, památný strom si fotografují, hladí jeho rozpraskanou kůru a cloně si oči vzhlížejí do jeho koruny. Do poslední chvíle se jeho habitus odívá novými listy, statečně nasazuje nové pupeny, hostí desítky ptačích rodin, pocestné chladí v horku svým stínem a košatou korunou je chrání před deštěm.

 

   12. července 2018 se dub po 700 letech života vyvrátil a padl na sousedící pole. A to je tak všechno o životě a paměti jednoho stromu. Rychlý konec, jak by si to každý přál a jak si to náš dub také zasloužil. Postůjme u jeho kmene v obdivu a v úctě.

   Výška 28 m, průměr koruny 20 m, průměr kmene 260 cm a obvod 776 cm (měření 1998). Lomanské duby I. a II. jsou od r. 1978 pro svůj věk a vzrůst chráněny, náš dub i jako krajinná dominanta.

(Pro KČT Plzeňského kraje zpracoval Jiří Mareš, VII/2018)

 

Plasy

Východiště a cíl: Plasy, parkoviště u kláštera

Trasa: Z Plasů po červené jz. směrem do TIM Habrový dolík; dále po žluté kolem Černé jámy

a v souběhu s NS Ludvíka Očenáška do Loman, k Muzeu těžby borové smoly a padlému dubu;

po zelené svěžím údolím Lomanského potoka a kolem legendárního pramene Prelátka do Plasů,

s prohlídkou areálu konventu.

Délka okružní trasy jen 12 km.

 

Muzeum těžby borové smoly v Lomanech:

K vidění jsou nástroje i nádoby potřebné k těžbě, dobové fotografie

a další exponáty, které připomínají historii lesnictví v regionu.

Výstavu doplňují četné myslivecké trofeje.

Nutné předchozí ohlášení návštěvy na tel. 731 587 426

cihakova_w

Ochotná majitelka muzea paní Jana Čiháková předvádí způsob,

jakým se ze stromů získávala smola využívaná především v chemickém průmyslu,

zpracování kůží, kosmetice, ale i při výrobě střelného prachu.

 

Doporučená mapa KČT č. 30 – Povodí střely a č. 31. Plzeňsko

Občerstvení na trase:Plasech

Jak se tam dostat: busem, vlakem, autem (z Plzně jen 25 min.)

Vyhledejte si spojení zde

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

0918

 

Výlet pro zdatné pěší turisty

Přes Pajrek na vrch Hraničář

 

Místa z dob Železné opony v sobě dodnes mají nádech určitého tajemství.

Pojďme jedno takové na „konci světa“ – vrch Hraničář - navštívit.

Východištěm trasy může být žst. Nýrsko nebo náměstí, podle způsobu dopravy.

Na náměstí určitě neopomeňte navštívit infocentrum, kde zdarma získáte leporelo

s důležitou mapkou vycházkových okruhů v okolí Nýrska.

Trasa: Náměstí – Lesní divadlo – Pajrek – Hraničář – Skelná Huť – Nýrsko.

Doporučená trasa výletu vede zčásti po modrém vycházkovém okruhu.

Trasa je v celé délce bezpečně průchodná, vede stinným a svěžím poříčím Úhlavy a za Lesním divadlem

už stále jen lesem, v závěru ze Skelné Huti bezpečně podél Palackého ulice.

 

Infocentrum v Nýrsku:

V období červen až září otevřeno v pracovní dny 9:00-12:00, 13:00-16:00, o víkendu 10:00-13:00 hod.

 

P8121250w

Pajrek - zřícenina hradu s typickou obytnou věží (donjon) ze  14. stol..

Hrad se nacházel při staré stezce do Bavor,

odtud i jeho název pocházející z německého slova Baiereck.

Roku 1512 koupil pajrecké panství Jindřich KostomlatskýVřesovic,

který nechal hrad opravit.

V 15. stol. se Pajrek stal sídlem lapků, jimž vlastník poskytoval útulek.

Roku 1520 byl Jindřich Kostomlatský zajat a na Pražském hradu popraven.

Opuštěný Pajrek rychle pustl a chátral, později byl místními obyvateli rozebírán

a kamene bylo používáno na stavby v okolí.

Do dnešního dne se zachovala z hradu zřícenina paláce a věže.

Z vyhlídkového místa poblíž zříceniny

se nabízí úchvatný pohled na vodní nádrž Nýrsko, v pozadí s Můsteckým hřbetem.

 

P8121252w

Hraničář - vrch (833 m), ve starých mapách pojmenovaný Rantscher,

je považovaný za nejsevernější vrchol celé Šumavy. Svahy Hraničáře byly osídleny

již ve středověku. Po r. 1948 se stal Hraničář ve střeženém hraničním pásmu

nepřístupným, neboť zde v radiolokačním stínu byla umístěna pozorovací hláska

vidového průzkumu vzdušného prostoru hranice se Západním Německem.

V 70. letech 20. stol. zde byla vystavěna věž s kotvenou kovovou konstrukcí

(viditelné jsou kotvící patky věže). 

U paty věže stával domek pro vojenské družstvo, bez elektřiny, bez vody.

Dnes v místě věže stojí turistický přístřešek s lavicemi a stolem,

vrcholová kniha a razítko.

Z vrcholu se lze kochat výhledem do údolí Donnerwinkel,

na hřeben Králováckého hvozdu a oba vrcholy Ostrého.

 

Další zajímavosti na trase:

Lesní divadlo -  stavba z r. 1935. Přírodní divadlo má zajímavá technická řešení.

Součástí venkovní scény je i skála za jevištěm, propadliště, místo pro orchestr i pro nápovědu. Součástí LD je i restaurace.

 

Skelná Huť – Křížová cesta (kalvárie) se nachází na sz. okraji obce, tvoří ji čtrnáct kamenných sloupků s nikou s pašijovým obrázkem. Vede k restaurované kapli Panny Marie Karmelské.

 

Délka trasy cca 14 km

Doporučená mapa KČT č. 64 – Šumava Železnorudsko

Vyhledejte vlakové spojení zde.

Autem: z Klatov jen 17 min., z Domažlic jen 30 min., z Plzně jen 60 min.

 

Možnost občerstvení: Nýrsko, Lesní divadlo

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí zde

 

1018

 

Pěší výlet pro podzimní dny s inverzí

Ze Železné Rudy na Polom

 

Podzimní období doprovázejí mlhy v údolích, zejména ve dnech, kdy se projevuje teplotní inverze. Čím hůře v nížinách, tím lépe na horách. A právě pro takové dny je zde nabídka pěkného výletu na šumavskou horu Polom na Železnorudsku.

 

Trasa vede od můstku přes Řeznou pod železniční zastávkou ŽR Centrum po zelené značce

na rozcestí Debrník, místa bývalého zámečku a vstupní brány do Národního parku Šumava.

Úsek je zároveň součástí NS Utajená obrana železné opony a NS Sklářská.

Debrníku, rozc. trasa pokračuje vzhůru po lesní asfaltované cestě značené červenou značkou, souběžně s NS Tetřeví, k TIM Zámecký les, a dále do sedla mezi horami Polom a Plesná, k TIM Pod Polomem.

Krátce před dosažením sedla míjíme v lese nenápadné rozšíření asfaltové cesty. V tomto místě stávaly v době železné opony objekty 4. roty 1. praporu 7. brigády Pohraniční stráže, tzv. rota Polom. Objekty roty byly v letech 1999-2000 kompletně zlikvidovány Správou NP a CHKO Šumava, viz http://www.vojensko.cz/polom-r-1969-70. Avšak ještě před jejich likvidací jsme my, pamětníci, oploceným areálem s budovami procházeli,

nebo projížděli na běžkách.

 

Po téměř dvouhodinovém pochodu a dosažení sedla není třeba spěchat, přijde vhod odpočinek a porozhlédnutí se. Hranice CZ/D je odtud vzdálena 350 m jz. směrem,

na úbočích svahů se rozprostírá prameniště potoka Grosser Defernik/Debrník,

protékající hlubokým a těžko průchodným kaňonem do Ferdinandova údolí a jako levostranný přítok vlévající se do říčky Grosser Regen/Velká Řezná, se kterou jsme se seznámili již v Železné Rudě.

Vpravo se dme hora Plesná, po Velké Mokrůvce (1370 m) a Jezerní hoře (1343 m)

je se svojí výškou 1336 m

třetí nejvyšší horou Plzeňského kraje.

 

P9121340w

Pohled na dvojvrchol Polomu z protější hory Plesná.

Vlevo Jezerní hora a Špičák se sjezdovkami. Přesně mezi oběma vrcholy Polomu lze spatřit

chatu na Pancíři, vpravo Můstecký hřbet.

 

U infotabule NS Tetřeví (vlevo od cesty, 1195 m) asfaltku opustíme a odbočíme doleva,

vzhůru výraznou nezpevněnou cestou v nízkém porostu. Již při stoupání se nabízí pěkný výhled na horu Plesná a protisvah na německé straně

s dominantním Grosser Falkenstein (1315 m).

Vlevo od Plesné lze spatřit i Poledník (1315 m) s rozhlednou.

Jistě jste si všimli shodných výšek obou hor – 1315 m. To ale ještě není všechno, shodnou výšku má i Černá hora jv. od Modravy.

 

P9121350w

Při stoupání nejprve dosáhneme tzv. Polom - JV vrchol (1291 m),

kde je umístěná automatické meteostanice, s daty přístupnými na  www.hladiny.cz/npsumava/polom.xml.

Od jihovýchodního vrcholu už je to k pouze o 4 m vyššímu k hlavnímu vrcholu

Polom (1295 m) příjemná procházka téměř po rovině. Sice po rovině, ale přesto

je tento hřebínek součástí hlavního evropského rozvodí Labe/Dunaj.

Na snímku v pozadí uprostřed Velký Javor s výškou 1456 m, což se také dobře pamatuje.

 

P9121356w

vrcholu Polomu (1295 m) je úchvatný kruhový, ničím nerušený výhled na místa,

která už ze svých toulek po Šumavě jistě znáte - Hadí vrch, Zhůří, horu Javorná, Pancíř,

sjezdovky na Špičáku, Jezerní horu, Velký Javor, bavorskou Železnou Rudu,

oba Falkensteiny, Plesnou a Ždánidla.

Pro cestu zpět do Železné Rudy se nabízí objevitelská varianta po neznačených

 lesních pěšinách západním směrem, k běžkařské „dálnici“ Gerlova Huť – Zámecký les.

Tečkou za celým výletem může být občerstvení výtečným medovým pivem v hotelu Gradl.

Odtud a po tomto občerstvení už to půjde po zelené značce do Rudy úplně samo…

 

Délka trasy cca 13 km

Doporučená mapa KČT č. 64 – Šumava Železnorudsko

Vyhledejte vlakové spojení zde.

Možnost občerstvení: hotel Gradl, Železná Ruda

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí zde

 

1118

 

Pěší výlet s vůní podzimu po místech s pamětí historie

Z Nové Hůrky do Dobré Vody

 

Ačkoli Šumava už byla pocukrována prvním letošním sněhem, neměla bílá nadílka dlouhého trvání a jistě se i během listopadu naskytne příležitost pro pěkný pěší výlet.

Stromy ještě úplně neopadaly, svými barvami zdobí pláně a tichá krajina je téměř bez lidí.

Známá místa s pamětí historie - to je motivem listopadového tipu na výlet.

 

Trasa vede z Nové Hůrky, BUS po modré značce přes osadu Slučí tah a podél Slatinného potoka s bývalými brusírnami skla do zaniklé obce Zhůří. Zde stojí nepřehlédnutelná kaple Nejsvětější Trojice, opodál památník americkým vojákům a Kříž smíření.

Právě Zhůří je místem dalekých výhledů na Gerlovské louky, do údolí Křemelné, na solitérní javory s kamennými křížky a také k vrcholu Hadího vrchu.

Ze Zhůří trasa pokračuje po zelené značce přes býv. sklářskou osadu Stará Huť

s krásnými rozhledy na Pancíř a Polom. Cesta dále vede souvislým lesem přes zalesněný

Vysoký hřbet (1040 m) s možností odbočení k nedaleké vyhlídce směrem na Prášily a Poledník.

V Chatě na Rovině si jistě neodepřete občerstvení a odtud je možno pokračovat dále po zelené, nebo zkratkou lesem nad silnicí do nedaleké osady Dobrá Voda s muzeem Šimona Adlera, pramennou kaplí léčivé vody a kostelem sv. Vintíře. Z Dobré Vody BUS zpět do Nové Hůrky k zaparkovanému autu nebo do Železné Rudy na vlak.

 

PA140430m

Křemelná pod Zhůřím (zde též Zhůřský potok)

Křemelná: řeka pramenící v Železnorudské hornatině na sev. svahu Pancíře

v nadm. výšce 1090 m. Protéká Zhůřským údolím, I. zónami NP Šumava, sz. od Prášil,

Sklářským údolím pod Stodůlkami a jižně od vrchu Křemelná (1125 m) úžasným kaňonem s peřejemi a obřími hrnci až do osady Čeňkova Pila. Délka toku je 30,3 km,

plocha povodí 171,6 km².

Soutokem s Vydrou v nadm. výšce 670 m vzniká Otava. Křemelná je v průběhu toku

posilována slatěmi a četnými potoky.

 

PA140429m

Kaple Nejsvětější Trojice na Zhůří

Zhůří: zaniklá obec, pův. sídlo královácké rychty. Obec vznikla v 17. stol., 

spolu s okolními osadami měla v r. 1946 přes 1000 obyvatel. V r. 1952 byli

všichni obyvatelé vystěhováni, kolem r. 1957 sloužila obec jako cvičný vojenský cíl

a byla zcela zničena.

Při silnici stojí drobná novodobá kaple Nejsv. Trojice z r. 1999, vybudovaná nákladem

býv. obyvatel obce Zhůří na místě nedaleko bývalého kostela.

Nedaleko kaple pomník 10 amerických vojáků 90. pěší divize,

kteří zde padli 5. 5. 1945 v boji proti Hitlerjugend a Kříž smíření.

 

PA140410m

Gerlovská paseka s Křemelnou protékající Zhůřským údolím.

V minulosti zde Křemelná poskytovala práci zdejším obyvatelům ve mlýnech,

hamrech, na pilách, brusírnách a leštírnách skla.

-

Délka trasy cca 14,5 km

Doporučená mapa KČT č. 64 – Šumava Železnorudsko

 

Jak se tam dostat: Vlakem z Plzně do Železné Rudy – centrum, dále pak busem

do Nové Hůrky. Vyhledejte vlakové a autobusové spojení zde.

Pro dopravu z Plzně vlakem a busem lze využít jednodenní přestupní jízdenku TURISTA PLZEŇSKEM platnou na všechny spoje v Plzeňském kraji (pokladna Hl. nádraží ČD, cena 130 Kč)  

 

Do Nové Hůrky je možné přijet i autem a vrátit se k němu při zpáteční cestě busem z Dobré Vody. Z Plzně jen 75 min. z Klatov 35 min, z Domažlic 70 min., Z Horažďovic 45 min.

 

Možnost občerstvení: Chata na Rovině

 Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí zde

 

1218

 

Pěší výlet k vodním nádržím Klabava a Ejpovice,

s projížďkou novým železničním tunelem

 

Prosinec bývá z hlediska podmínek pro turistiku zpočátku značně nejistý.

Sníh na horách, pokud už vůbec nějaký napadl, není ještě slehlý natolik,

aby byl sjízdný i na běžkách bez rizika poškození skluznice.

Také se sněžnicemi je lépe na silné vrstvě sněhu než po mechu a jehličí.

Zůstaňme tedy v nížinách a udělejme si fyzicky nenáročný, avšak zajímavý výlet kolem vodních nádrží Klabava a Ejpovice,

s  projížďkou novým železničním tunelem, nejdelším v ČR.

 

PC012003w

Tunelový komplex je tvořen dvěma tubusy o vnitřním průměru 8,7 metru.

Jižní tubus je dlouhý 4150 metrů, maximální osová vzdálenost tubusů je 48 metrů.

Oba tubusy jsou vzájemně propojeny osmi evakuačními propojkami.

Ejpovický tunel je nejdelším železničním tunelem v České republice.

Doba jízdy se zkrátila o 12 minut, nový průběh tratě nezatěžuje

přírodní park Horní Berounka. Původní kolejiště (na snímku vlevo) bude demontováno a v jeho trase bude vybudována cyklostezka do Chrástu.

 

Z Rokycan pěšky po zelené značce č. 3636 parkem U Plzeňské brány,

kolem pomníku decimace Madlonova pluku, podél přírodní památky Rokycanská stráň (naleziště zkamenělin). Cesta se vine údolím podél říčky Klabavy,

pod dálničním mostem D5, k vodní nádrži Klabava.

PC011972w

Vodní nádrž Klabava s 15 m vysokou sypanou hrází byla dokončena v roce 1957

a měla za úkol chránit před velkou vodou nedaleký ejpovický lom na železnou rudu.

Po několika letech byla činnost v lomu ukončena a v roce 1975 lom zatopen.

Vodní nádrž Klabava tak ztratila svůj původní význam a dnes slouží k zajištění

minimálního průtoku, ochraně před velkou vodou a především k rekreaci.

 

V obci Klabava od směrovníku dále po žluté značce č. 6642 k vodní nádrži Ejpovice,

kde je možné se odbočením přiblížit ke dvěma nátokovým žlabům vodních tunelů.

 

PC011977w

Dvěma souběžnými tunely z betonu (dl. 1563 m, průměr 5 m,

s vyústěním do pův. koryta u Horomyslic) byla Klabava po otevření

rudných dolů v r. 1958 odkloněna pod vrchem Hradiště pro ochranu rudného lomu.

Po ukončení těžby byla řeka vrácena

do původního koryta a lom byl zatopen. Voda tunely protékala i za velké povodně (2002)

nebo při opravě řečiště Klabavy (2005).

 

PC011986w

Na vtoku do ejpovické nádrže tvoří Klabava pěkné umělé peřeje

 

PC011998w

Cesta pokračuje po žluté značce po lávce přes Klabavu. Z členitého břehu

vodní nádrže Ejpovice

se nabízejí pěkné výhledy na celou nádrž i protější přírodní památku Ejpovické útesy

(buližníkové skály, původně mořské pobřeží (!), významná paloentoligická lokalita).

Z Ejpovic se lze do Plzně vrátit opět některým z rychlíků nebo spěšných vlaků.

 

Délka pěší trasy jen 9,5 km

Možnost občerstvení na trase: obec Klabava, hospoda U Komína.

Doporučená mapa KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

0719

 

Výlet pro pěší

NS Po stopách formanů a Muzeum šumavského pivovarnictví

 

NS seznamuje s historií Dešenic a okolních obcí, životem formanů i loupežníků.

Stezka má 7 zastavení a délku 13,5 km.

P7300389m

Okružní naučná stezka má východiště i cíl u parku a malebného mokřadu

a biotopu v centru obce Dešenice.

 

Trasa: Dešenice, mokřad – kaple sv. Jana – Matějovice, kaple sv. Anny – Děpoltice

– podél úbočí Želivského vrchu – ŽizněticeHořákův rybník

Dešenice, zámecké Muzeum Šumavského pivovarnictví - Dešenice, mokřad.

 

Z východiště trasa vede mírným stoupáním po lesní silničce

k železniční trati Klatovy – Železná Ruda

a pokračuje k lesní kapli sv. Jana.

 

P7300392m

Informační tabule u kaple sv. Jana seznamuje návštěvníka

se životem a těžkou prací formanů

 

P7300401m

Trasa od kaple pokračuje lesem do Matějovic, ke kapli Panny Marie.

Ačkoliv jsou obě kaple pamětnicemi staré Šumavy,

jsou šetrně opravené a pečlivě udržované.

 

O tom, že formanství patřilo mezi riziková povolání, seznamuje informační tabule č. 4 –

„Loupeživí rytíři a jiná čeládka na cestách“.

Ze stráně nad Děpolticemi se otvírá panorama s výhledem k Zelené Lhotě

a Králováckému hvozdu s dominantním Ostrým.

Žizněticích by byla škoda přehlédnout rekonstruovanou zastřešenou

kamennou studnu s rumpálem.

Jižně od Žiznětic, vlevo ve svahu nad serpentinami se nabízí ta pravá chvíle

pro odpočinek, občerstvení a úžasný panoramatický výhled

na celou západní Šumavu a Všerubskou vrchovinu.

Do cíle vede trasa z kopce kolem Hořákova rybníka k dešenickému zámku

s Muzeem šumavského pivovarnictví, v původně gotické tvrzi ze 14. stol.,

později renesančně přestavěné na zámek.

 

P7300427m

Informace o otvírací době muzea, expozici a vstupném

viz http://www.muzeum-desenice.cz/

 

Za pozornost stojí i Kámen doteku vlevo od starobylé zámecké brány.

Hladký opracovaný kámen vybízí k pohlazení a symbolickému spojení

přes základní skalní masiv s obcemi sousedními i za hranicemi.

 

Jak se tam dostat:

Do Dešenic vlakem nebo autem:

z Plzně jen 65 min., z Klatov jen 25 min., z Domažlic jen 35 min.

Vyhledejte si spojení zde

 

Možnost občerstvení: restaurace v centru Dešenic

Doporučená mapa: KČT č. 64 – Šumava Železnorudsko

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

0819

 

Okružní trasa pro cykloturisty

s výjimečnou možností návštěvy zámku v Lužanech,

ke zřícenině hradu Skála a k historickému vodojemu v Týništi

 

luzany_w

Není pochyb o tom, že perlou Přešticka je zámek v Lužanech

s přilehlým parkem. Zámek je v majetku „Nadace Josefa Hlávky“

a veřejnosti bývá otevřený jen výjimečně.

Pro rok 2019 jsou možnosti návštěvy v několika termínech,

z nichž jeden připadá i na srpen: 27.8. - 1.9.

Josef Hlávka byl rakousko-uherský respektive český architekt,

stavební podnikatel, politik a největší český mecenáš.

Ve své poslední vůli odkázal zámek Lužany své „Nadaci Josefa Hlávky“.

V současné době se na zámku konají zasedání nadace, předávají Hlávkovy ceny,

konají se vědecké konference a zasedají kolegia rektorů Univerzity Karlovy,

Českého vysokého učení technického a Akademie věd.

Viz http://www.hlavkovanadace.cz

Otevírací doba 9:00 hod – 16:30 hod

 

Cyklotrasa, délka trasy 31 km:

Lužany – Zelené – Loupensko – Vlčí – Kbel – MěčínSkašov – Týniště – Týniště vodojem

HoršiceRadkovice – hrad Skála – Zálesí – zelené - Lužany

 

Týniště:

V r. 1926 byla v obci v obci realizována výstavba vodovodu,

požárních hydrantů a vodojemu.

Tyniste_w

Výška historického vodojemu je 15 m, přičemž nejvyšším bodem je hromosvod

ve výšce 540 metrů nad mořem. Týnišťský vodovod byl první takovouto stavbou na Přešticku vůbec.

Zároveň s vodovodem bylo pak zřízeno 5 požárních hydrantů.

Další modernizace obce je spojena s datem 22. 11. 1926,

neboť byl to ten slavný den, kdy byl do obce přiveden elektrický proud.

Z návrší, na kterém vodojem stojí, se nabízejí daleké výhledy

ke Švihovské vrchovině

 

Zřícenina hradu Skála:

výrazná zřícenina hradu na skalním buližníkovém bradle 490 m n. m.,

asi 0,5 km jižně od Radkovic. Doložen roku 1318, roku 1658 zbořen.

Horní hrad byl vlastní pevností, dolní pak hospodářskou částí. Při obléhání hradu v roce 1399 

byla použita poprvé v českých zemích bombarda. Hradní zříceniny,

charakteristické důkladností zdiva a velkou pevností malty představují díky své historii jednu z nejpozoruhodnějších památek

hradního stavitelství v Čechách.

 

Občerstvení na trase: Měčín, Týniště, Lužany

 

Jak se dostat do Lužan:

Vlakem nebo autem (z Plzně 25 min., z Klatov 18 min.,

z Rokycan 30 min., z Domažlic 45 min.)

 

Doporučená mapa KČT: č. 32 – Přešticko

Vyhledejte vlakové spojení zde.

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

 

Další tipy na výlety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pro KČT Plzeňského kraje s potěšením připravuje Jiří Mareš, trasy@centrum.cz , aktualizace 15. července 2019