Naučné stezky

jako turistické cíle Plzeňského kraje a blízkého okolí

 

 

    

     Jak sám název napovídá, naučné stezky jsou zde proto, aby seznámily a vysvětlily. Anebo spíše poučily toho, kdo poučen býti chce. Již samo rozhodnutí vydat se po zvolené naučné stezce je výslednicí zvědavosti a zvídavosti. Náš kraj nabízí pestrou paletu zajímavých naučných stezek a vybírat z nich lze podle lokality, tématického zaměření, délky, dostupnosti, náročnosti a krajinného typu lokality. Ale třeba také podle roční doby nebo osobního rozpoložení.

     Otevření a průběžná údržba naučné stezky není levnou záležitostí, podílí se na ní řada nadšenců i odborných pracovníků. Vybavení a mobiliář naučných stezek samozřejmě podléhá vlivu počasí, zubu času i – bohužel nejčastěji – též ruce vandalově.  Záměrně poškozené informační tabule jsou toho výmluvným důkazem a snad tak může mít stezka vliv nejen vzdělávací, ale i výchovný.

     Některé naučné stezky, a je jich většina, mají i úseky se zpevněným povrchem a s minimálním provozem, jako stvořené pro vozíčkáře nebo pro rodiny s kočárkem. Na četné dotazy našich čtenářů uvádíme u takových naučných stezek doporučené úseky včetně místa  pro zaparkování. (V níže uvedené tabulce modře podbarveno)

     Klub českých turistů nenese odpovědnost za bezpečnost, srozumitelnost a zachovalost značení, stav informačních tabulí a mobiliáře na naučných stezkách, které nejsou ve správě KČT. V našem kraji je mnoho takových naučných stezek, které jsou značené sice s dobrým úmyslem, ale bohužel velmi neodborně. V takových případech se tyto stezky do mapy neuvádějí liniovou trasou, ale pouze informací o existenci – symbolem v místě východiště a názvem NS. Turista totiž zpravidla nerozlišuje, kdo je zřizovatelem a správcem stezky a automaticky případné problémy přisuzuje Klubu českých turistů. Proto KAŽDOU stezku, nežli se rozhodneme, zdali ji v mapě uvést, osobně NS procházíme, posoudíme její stav, bezpečnost a způsobilost. Naše opatrnost je podložená negativní zkušeností, kdy jsme v dobré víře do mapy naučnou stezku zakreslili, ale teprve poté, co byla mapa se stezkou vydána, jsme si v terénu ověřili, že její značení je nedostatečné a problematické.

     Pojďte se s námi na naučné stezky v Plzeňském kraji podívat. Některé starší již ze svých toulek znáte, jiné, nové, vás svojí přítomností a nabídkou překvapí.

Ať tak či onak, zklamáni jistě nebudete.

    

 

 

 

nsjarov

Naučná stezka Jarov - okružní NS, dl. 10 km, 11 zastavení; výchozí místo i cíl v obci Jarov (Plzeň – sever).

Témata NS: lesní fauna a flora, historie osídlení a řemesel, těžba vitriolové břidlice. NS je interaktivní, zaměřená na turistiku pro rodiny s dětmi.

Nejvýznamnějším a nejatraktivnějším objektem na trase NS je bezesporu rozhledna Radost, s dalekým výhledem zejména ke kaňonu Berounky a Křivoklátské pahorkatině.

Značení naučné stezky je ve správě zřizovatele NS, obce Jarov.

 

 

 

Sdělení odborům KČT, obecním a městským úřadům, zkrášlovacím spolkům, správám mikroregionů a jiným zájemcům

o zřízení nové naučné stezky nebo bodových informačních panelů:

     Krajská komise značení Plzeňského kraje nabízí spolupráci při plánování, projektování, realizaci, zakreslení do turistických map a pravidelné obnově značení a údržbě nových naučných stezek (NS) a bodových informačních panelů (BIP).

     Pro zřizování naučných stezek a bodových informačních panelů jsou vypracované zásady, které vznikly ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Klubu českých turistů (KČT). Cílem těchto zásad je sjednotit podmínky zřizování, značení a údržby NS a BIP. Splnění kritérií těchto zásad je základní podmínkou pro získání dotací na zřízení a následnou údržbu z dotačních programů MŽP a MMR. Jsou rovněž nutnou podmínkou pro to, aby KČT převzal vyznačkování těchto NS včetně jeho průběžné údržby, jakož i zapojení do sítě svých turistických značených tras a naučných stezek.

 

Ke stažení (ve formátu PDF):

1. Doporučené zásady pro zřizování, značení a údržbu naučných stezek a pro zřizování bodových informačních panelů

2. Smlouva mezi zřizovatelem naučné stezky nebo bodového informačního panelu

 

Bližší informace o zřizování naučných stezek na adrese Krajské komise značení KČT Plzeňského kraje, Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň nebo na trasy@centrum.cz

 

 

Název naučné stezky

(klikni na podtržené)

Tématické zaměření

(úsek se zpevněným povrchem a minimálním provozem, vhodný pro vozíčkáře

a pro rodiny s kočárkem, P = parkoviště nebo možnost zaparkování)

 

značení zajišťuje

délka

v km

lokalita

okres

NS Sigmondova

Historie, lesnictví, příroda, geologie, rybníkářství

(úsek od P u restaurace ke kolomazné peci)

kct_min

7,0

Plzeň – severní předměstí

PM

NS Vývoj přírody

NS Vývoj přírody ve čtvrtohorách, flora a fauna, život, řemeslná zručnost a obydlí pravěkých obyvatel. (část NS v rovině, část ve svahu. P u hlavních vstupů).

Správa zoolog.

a botan. zahrady

1,0

Zoologická a botanická zahrada Plzeň

PM

NS Arboretum Sofronka

Okružní NS v areálu Arboretum Sofronka. Výzkumný šlechtitel. areál borovice lesní, meteorologická stanice ČHMÚ.

Správa areálu arboreta

 

Plzeň – Bolevec, Areál Sofronka

PM

Olympijský okruh IVV - Kolem Boleveckých rybníků

Trasa KČT pro vozíčkáře. Obtížnost I, modrá. Východiště na P v Malém Bolevci u kempu Ostende, info tabule s mapkou.

http://www.klubturistu.cz/images/loga/kctprovsechny.gif

4,0

Plzeň, Bolevecké rybníky

PM

Kolem rybníků

Trasa KČT pro vozíčkáře. Obtížnost II, červená. Start na P  u žel. zast. Plzeň - Bolevec, 500 m od konečné MHD č. 1 v Bolevci, info tabule s mapkou.

http://www.klubturistu.cz/images/loga/kctprovsechny.gif

5,0

Plzeň, Arboretum Sofronka – Senecký ryb. – Pod Bílou Horou. 

PM

NS Údolím Berounky

6 zastavení s tématikou Hydrologie, historie staveb na řece a v jejím okolí, plány splavnění řek, dopravní stavby v říční nivě, protipovodňové úpravy, pivovarské studny, ČOV, migrační cesta rostlin a živočichů, vliv znečištění řeky na vodní prostředí a mnoho dalších zajímavostí. Není ve správě KČT.

V terénu neznačeno

6,5

Od soutoku Mže a Radbuzy po proudu Berounky k soutoku s Úslavou až do Bukovce

PM

NS Údolím Mže

8 zastavení s tématikou: vývoj koryta Mže, Hydrologie, historie staveb na řece a v jejím okolí, historie osídlení v poříčí Mže, Lochotínský park a louky, ZOO, rybaření, vodojemy, skalní defilé Čertova kazatelna, povodně, Vejprnický a Chotíkovský potok a mnoho dalších zajímavostí. Není ve správě KČT.

V terénu neznačeno

11,0

Od soutoku Mže a Radbuzy proti toku Mže přes Radčice a Křimice až do Malesic

PM

NS Údolím Úslavy

12 zastavení. Kostel svatého Jiří, Rapid - Lopatárna, Letná, Lobzy, Božkov, Koterov, Pod Hájem. Není ve správě KČT. Trasa je sjízdná pro vozíčkáře v úseku Lobzy PBožkov PKoterov P.

V terénu neznačeno

8,0

Údolí Úslavy mezi Plzní -Doubravkou a Koterovem

PM

NS Údolím Radbuzy

Historie mostů a lávek přes Radbuzu, život v řece, kostel sv. Mikuláše, kostel U Ježíška, ZOO Iris, pivovar, městská šibenice, Mlýnská strouha, nábřeží, Doudlevce, soutok s Úslavou, České údolí, Borská přehrada. 12 informačních tabulí.

V terénu neznačeno

12,5

Poč. na soutoku se Mží ve Štrunc. sadech – konec u lávky J. Cimrmana ve Lhotě u Dobřan

PM

NS Údolím Úhlavy

Průběhová NS, východiště na soutoku Úhlavy a Radbuzy, cíl v Hradišti.

V terénu neznačeno

5,5

PM

NS F.X.France

Průběhová NS, 13 zastavení. Středověká krajina, obléhání Lopaty, hrad Lopata, mohylová pohřebiště, středověké úvozové cesty, zaniklé vsi a tvrze, rybniční soustava na Kábovském potoce, vladykové z Kornatic, Mirošovská lokálka

kct_min

10,2

Hádecké polesí u Šťáhlav

PJ

NS Hraběte Hanuše

Průběhová, 9 zast.. Východiště u ptenínského zámku, cíl v Újezdci. Zaměření: Ptenín a zámek, boží muka, zelená energie, vodní tok Merklínka, les je jako dům, lesní zahrada klidu a poučení, arboretum v Újezdci. NS není ve správě KČT. NS v terénu zcela zanikla, bude z mapy odstraněna.

Obec Ptenín

2,5

Ptenín u Merklína

PJ

NS Hvížďalka

Vodní mlýn,život kolem Bradavy a Hvížďalky, příroda. Není ve správě KČT.

(úsek z náměstí P, geopark, Zábrodský mlýn pod Zámeckým rybníkem)

kct_min

4,5

Spálené Poříčí - Hořehledy

PJ

NS Staroplzenecká

Historie, kultura, architektura, příroda.

(úsek z náměstí P, most přes Úslavu do čtvrti Malá Strana)

kct_min

11,0

Starý Plzenec

PJ

NS Okolo Kozlu

Okružní NS, 7 zastavení. Lovecký zámek Kozel, místní stromy, funkce lesa, vegetační patra lesa, fauna a flóra, lesní strašidla a skřítci. Východiště i cíl u lávky přes Úslavu. Není ve správě KČT.

lesycr_logo

3,2

Zámek Kozel

PJ

NS Pod Zelenou Horou

Hist. regionu, sv. Jan Nepomucký, příroda, památky, 9  zast.

(úsek z náměstí P, po silnici do obce Klášter nebo pouze obec Klášter P a park)

kct_min

4,5

Nepomuk, Klášter

PJ

NS Blovickem pěšky i na kole

Okružní, 7 zast.; východiště v Blovicích nedaleko radnice. Zaměření: Natura 2000 a lesní společenstva, hist. osídlení Blovicka. Trasa: Blovice – Seč – Chocenický Újezd – Únětice – Střížovice – Chlum – Vlčtejn – Zdemyslice – Blovice. V terénu není značeno, NS není ve správě KČT.

Mikroreg. Úslava

24,0

Blovice, Zdemyslice, Vlčtejn

PJ

NS Nebílovy

Okružní, 6 zast.; východiště u zámku Nebílovy. Trasa: zámek Nebílovy – Prusiny – barokní socha Nejsv. Trojice – kaple sv. Barbory se studánkou „zázračné“ vody – zámek Nebílovy. Zaměření: historie osídlení, lidová slovesnost, příroda a ekologie. NS není ve správě KČT.

 (úsek od Nebílovského zámku P do Prusin P)

OÚ Nebílovy

5,7

Nebílovy, Prusiny

PJ

NS Stodsko

Okružní čtyřetapová, 23 zastavení. Východiště na náměstí Komenského ve Stodu. Zaměření: pivovarnictví, Šibeniční vrch, Vrabina – Křížový vrch, Chotěšovský klášter, dolování uhlí, klášterní dvůr Gigant, vojsko, Háj umučených. NS není ve správě KČT.

Město Stod

Dle etapy

Stod, Šibeniční vrch, rozhledna Křížový vrch, Chotěš. klášter

PJ

NS Čertovo břemeno

NS Čertovo břemeno Okružní, 7 zast.; východiště v Letinech. Trasa: Letiny – Čertovo břemeno – Na Hluboké – rozhledna Kožich – kaple sv. Huberta – býv. lom U Kbelnice – Letiny – Lázně Letiny.  V terénu není značeno, NS není ve správě KČT.

OS Aktivios

15,0

Letiny, rozhl. Kožich, Libákovice

PJ

NS Stará Plzeň a kupci

Okružní NS, 13 zastavení, vhodná pro rodiny s dětmi. Téma: význam mohutného knížecího hradu Stará Plzeň ve středověku pro život panovníků, kupců a vojsk putujících po Řezenské a Norimberské stezce. Začátek i konec trasy na náměstí St. Plzence u kostela Sv. Jana Křtitele. Není ve správě KČT.

OS Hůrka a Radyně

3,5

Starý Plzenec a okolí

PJ

NS Stehlíkova

Okružní NS, 7 zastavení, východiště i cíl v obci Myslív. Téma: flóra, fauna, historie obcí a krajiny ve šlépějích spisovatele Ladislava Stehlíka. Není ve správě KČT.

OÚ Myslív

12,0

Myslív – Polánka – Pohoří – Štipoklasy – Nehodiv - Myslív

PJ

NS sv. Vojtěcha v Přešticích

Okružní NS, 12 zastavení, východiště i cíl u evangel. fary ul. Rebcova, s info. tabulemi, pro pěší i pro cyklo, (P ve městě vhodná i pro vozíčkáře). Téma: zaslíbení sv. Vojtěcha, Schramovo sousoší, lesní obrázky, mor. hřbitov a zaniklá kaple, pověsti, Židé v Přešticích. V terénu značeno, není ve správě KČT. NS je z důvodu rizikových silničních souběhů nevhodná pro děti a seniory.

KČT Úhlava

a obce na trase

20,0

Přeštice, Ticholovec, Příchovice, Radkovice

PJ

NS Maňovice

Okružní NS, 12 zastavení, východiště v Maňovicích u č.p. 13. Téma: historie, památník na zrušení roboty, mohyla, vyhlídky na Šumavu. V terénu značeno, není ve správě KČT. 

OÚ Maňovice

?

?

PJ

NS Živé paměti krajiny Lužan

Okružní NS, východiště u ŽST Lužany; 8 zastavení. Téma: Lidé, krajina, drobné stavby v přírodě, socha sv. Vojtěcha. NS není ve správě KČT.

OÚ Lužany

9,5

Lužany – Zelené – Lužanská hora

PJ

NS a Lesopark Martinská stěna

Okružní NS lesoparkem s východištěm na sv. okraji Dobřan (Dobřánky); 14 zastavenní. Téma: hrdelní právo, baroko, pivovarnictví, vojska, příroda, těžba uhlí. NS není ve správě KČT.

MÚ Dobřany

2,2

Dobřánky

PJ

NS Skalní stezka

Okružní NS, 7 zastavení, východiště a cíl u infocentra pod Radyní. Téma: skalní vyhlídky, studánky, historie těžby kamene, archeologické nálezy, pouze pro zdatné turisty. Není ve správě KČT, značení šipkami se značkami pro modrý místní okruh.

MÚ Starý Plzenec

3,3

Radyně

PJ

NS Štědrý

Okružní NS Štědrý, 7 zastavením, východiště i cíl u hráze Opatského rybníka ve Vrčeni. Téma: vrchol Štědrý, Dobrá Voda, vrčeňské lípy, Svatý Vojtěch, příroda v PP. NS Štědrý není ve správě KČT.

Spolek Vrčeň

6,5

Vrčeň u Nepomuku

PJ

NS s Primasrbou

kolem Srb

Okružní jednosměrná NS stezka, východiště i cíl na návsi v obci Srby, u památníku padlým v I. světové válce, 7 zastavení. Stezkou provádí fiktivní postavička eneolitického lovce Primasrby. Vhodná i pro rodiny s malými dětmi - vedle zajímavých historických komentářů a dobových fotografií je přitažlivá i díky herním a interaktivním prvkům pro děti, které si zde ověří svoji zručnost a didaktické znalosti o přírodě. Téma: prehistorická a historická období související s obcí Srby, příroda, Zelenohorské panství, mlynářské řemeslo. NS není ve správě KČT.

OÚ Srby

5,5

Srby u Ždírce

PJ

NS Cesta slovanských bohů

Slovanská mytologie, historie, příroda, smírčí kříže. Není ve správě KČT.

OÚ Bílov

20,0

Bílov, Vysoká Libyně, Potvorov,

PS

NS Cesta jediného boha

Velký příběh Bible, lidstvo a náboženství, světci a patroni, rytířské a mnišské řády.  Není ve správě KČT.

OÚ Bílov

10,0

Potvorov – Bílov – Mariánský Týnec

PS

NS Plasy

Historie konventu a železářství, povodeň (P u zámku a u rybníku, celá okružní trasa NS)

kct_min

4,3

Plasy

PS

NS Františka Malocha

Příroda, botanika, historie, geologie

kct_min

9,0

Plzeň – Bílá Hora – Druztová

PS

NS Rabštejn – Střela

Historie, geologie, příroda, osídlení, řopíky, architektura,

kct_min

8,0

Rabštejn nad Střelou

PS

NS Sklárna

Příroda, historie (Úsek z osady Sklárna P k rybníku Petrák)

kct_min

6,0

Blatno, Sklárna, Žihle

PS

Lesnická NS Zábělá

Příroda, lesnictví, historie, vyhlídková místa

(úsek od zastávky MHD Zábělá P, kolem lesovny k viaduktu a rokli)

kct_min

5,0

Bukovec, Zábělá

PS

NS Úterý

Městská NS – poválečný odsun, historie obce, zlato (náměstí a jeho okolí). Není ve správě KČT.

MÚ Úterý

1,5

Úterý

PS

NS Ludvíka Očenáška

Na pam. vynálezce L.O.. Pro invalidy i nevidomé; 13 zastavení. Není ve správě KČT. (Texty informačních tabulí též Braillovým písmem). P poblíž kláštera, viz NS Plasy

kct_min

13,0

Plasy, Lomany, Dolní Bělá

PS

NS Kožlany

Rodiště Edv. Beneše, hrnčířství, příroda, ořechy

(náměstí a jeho okolí P, okolí Vožehova rybníka P)

kct_min

6,0

Kožlany

PS

NS Třemošná

Historie a současnost okolí Třemošné, 9 zastavení, okruh, P park a čtvrť na L. břehu říčky

kct_min

11,0

Třemošná

PS

NS Chrást

Historie, odboj, příroda, průmysl, výstavba mostů přes Klabavu, památky, rodiště Hurvínka Poradní vyhlídková skála, (úsek z východiště NS u školy P, čtvrť Benátky, altán v lukách)

OÚ Chrást

6,0

Chrást

PS

NS Krašov

Průběhová, 6 zastavení, na žlutě značené trase vedoucí z Kralovic. Hrad Krašov, přírodní rezervace společenstev teplomilné a suchomilné vegetace v okolí hradu. Není ve správě KČT.

-

1,5

Rohy – zříc. hradu Krašov

PS

NS Umíř

Naučná stezka je věnována zaniklé osadě Umíř, rozprostírající se na odlesněné planině v Přírodním parku Manětínská. Má 8 zastavení v prostoru zaniklé osady. Stará kulturní krajina, bivakovací místo.

ČSOP, NET4GAS

0,1

Umíř u Plachtína

PS

Jarovská NS

Okružní NS, 11 zastavení; východiště i cíl v obci Jarov. Rozhledna Radost, lesní fauna a flora, historie osídlení a řemesel, těžba vitriolové břidlice. Značení NS ve správě obce Jarov. NS je interaktivní, zaměřená na turistiku pro rodiny s dětmi.

OÚ Jarov

10,0

Jarov – Chotiná a okolí

PS

NS Horní Bříza

Okružní NS, dl. 17 km, východiště a cíl na hist. návsi Stará ves v Horní Bříze, 10 zastavení: Těžba kaolinu - bílého zlata, pochod smrti, tradice a muzeum keramiky, Vísecký mlýn. Není ve správě KČT.

Masarykova základní škola OÚ Horní Bříza

17,0

H.B. – Na Bohoutově – Modrý kříž - Trnová

PS

Mlýnská stezka

Průběhová NS, 9 zastavení; Mlýny, mlynářství, náhony, vodní energie, 6 mlýnů, 1 hamr; Značení zajišťuje KČT

OÚ Nečtiny

3,0

Nečtiny - Manětín

PS

NS Krajem Bohumila Konečného

 

Průběhová NS, dl. 4,0 km, 4 zastavení. Téma: Bohumil Konečný (1918-1990) přezdívaný Bimba, výjimečný malíř a ilustrátor knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, ale i autor řady reklamních plakátů. Trasa v místech, které měl B.K. rád a často je navštěvoval. NS Není ve správě KČT.

Otevření naučné stezky

 

4,0

Liblín (tábořiště Kobylka) – Piplův mýn

PS

NS Kokotské rybníky

Okružní NS s východištěm v Dýšině – Nové Huti, za můstkem přes Klabavu. Příroda, historie, pro děti interaktivní. 11  zastavení.

(úsek od Horního Kokotského rybníka P k altánu na Kokotsku)

kct_min

9,0

Dýšina, Bušovice,

PS, RO

NS Po stopách důlní činnosti na Břasku

Okružní NS, 8 zastavení; východiště i cíl u PP Bašta u Stupna. Pozůstatky hornické činnosti a souvisejícího průmyslu, patrné v krajině i 50 let po ukončení těžby, povrchové uhelné doly, uhlobaronský zámeček, vývěry důlních vod, způsoby likvidace důlních děl, horninový odkryv sopečnou činností zasypaný prales. Odbočka k rozhledně na Vrchách. Značení NS ve spolupráci s KČT.

OÚ Břasy

5,5

Stupno, Břasy

RO

NS Za černým diamantem

Průběhová etapová NS, 8 zastavení, východisko na mirošovském náměstí.  Pojmenování NS po „Černém diamantu“ -  nejlepší sortě mirošovského černého uhlí. Hornická činností v okolí Mirošova. V terénu neznačeno, není ve správě KČT.

MÚ Mirošov

?

Mirošov a okolí

RO

NS Za přírodou a historií Radnicka

3 okruhy: Radnický okruh dl. 2,3 km;  Hylákův okruh, dl. 12,8 km; Šternberský okruh, dl. 12 km. Společné východisko na náměstí K. Šternberka. Geologické, paleontologické, dendrologické, botanické i kulturní zajímavosti okolí Radnicka. V terénu neznačeno, není ve správě KČT.

MÚ Radnice

Radnicko

RO

NS Putování s Dubíky

Okružní NS, východiště i cíl v obci Skomelno; délka 5 km, 4 zastavení. Skomelenský dub nominovaný na Strom roku 2014, Radeč a Mitterwald, Radnická sloj, hrabě Sternberg, historie Skomelna a Přívětic. V terénu částečně značeno, není ve správě KČT.

OÚ Skomelno

5,0

Skomelno, Přívětice

RO

NS Olešenský potok

NS v údolí Olešenského potoka, mezi Olešnou a Berounkou , délka 1,5 km. Není ve správě KČT.

ZO ČSOP Radnice

1,5

Olešná u Radnic

RO

NS Za permoníky Chomle a Vejvanova

Průběhová NS, východiště v Chomli, cíl ve Vejvanově. Historie hornictví v Chomli a Vejvanově. Dl. 4,8 km, 9 zastavení. Není ve správě KČT.

4,8

Chomle - Vejvanov

RO

NS Kaňonem horní Berounky

Dvouetapová NS je věnována přírodě a krajině řeky Berounky. Má 9 zastavení s 9 velkými informačními tabulemi a 3 menšími. Prehistorie údolí, historie regionu, vegetace. NS začíná jihozápadně od Kaceřova v údolí říčky Třemošné. První část stezky vznikla v r. 2014, druhá v r. 2018. Tzv. Čivická stezka (plavení dřeva, břidlicové těžebné haldy, fauna a flora, zřícenina hradu Libštejn. Celková dl. 10,6 km

14,5

Kaceřov – ČiviceRobčice

jez Libštejnský mlýn

RO

NS Brčálník

Mokřady, prameniště Úhlavy, železnice, Můstecký hřeben. Není ve správě KČT.

CHKO Šumava

4,5

Brčálník a Úhlavské údolí

KT

NS Cestou zlatokopů kol K.H.

Amálino údolí, stará důlní díla, seismická stanice. Není ve správě KČT.

MÚ KH

7,5

Kašperské Hory

KT

NS Stezka strážců hranice

Okružní NS, 15 zastavení. Historie ostrahy hranice v západních a jihozápadních Čechách (středověk, novověk, finanční stráž, pašování, výstavba opevnění čs. armády ve 30. letech 20. století, spuštění „železné opony“).  Není ve správě KČT.

MÚ KH

19,5

Kašperské Hory

KT

NS Farmářská stezka

Cyklostezka; Zmizelé osady, selská architektura, život v šumavském podhoří, hospodářství, příroda. (Alternativně vhodná pro vozíčkáře i inlajnery, (zejm. v úseku Stará Huť PKeply P, Kochánov, nebo Stará Huť PZhůří – Starý Brunst P). Není ve správě KČT.

-

22,5

Stará Huť – KeplyKochánovVojeticePetroviceTěšov – Mochov – Radkov – Stará Huť

KT

NS Hamižná

Ochranářský koutek – příroda, zlatokopectví. Není ve správě KČT.

CHKO Šumava

1,0

Hartmanice

KT

NS Chanovice

Příroda a lesy Pošumaví, skanzen a zámecký areál (P u skanzenu, skanzen, zámecký park). Není ve správě KČT.

OÚ Chanovice

2,0

Chanovice

KT

NS Klostermannova stezka

Zajímavosti z éry, díla a života K. Klostermanna (P Prostřední a Horní Hrádky). Není ve správě KČT.

Obč. sdr. KK

3,2

Rokyta – Hrádky – Srní

KT

NS Okolo Kostelního vrchu

Hauswaldská kaple, Kostelní vrch, krásný les, pouze pro pěší! Není ve správě KČT.

NP Šumava

3,1

Srní (Vchyn. – Tet. plavební kanál)

KT

NS Modrava – Filipova Huť

Průběhová NS, 3 zastavení, východiště u zast. busu v Modravě, cíl Filipova Huť. Filipohuťský potok, vodní fauna a horská lesní flóra. Pouze pro pěší. Není ve správě KČT.

OÚ Modrava

2,0

Modrava – Filipova Huť

KT

NS Mohylové pohřebiště

Mohylové pohřebiště. Není ve správě KČT.

neznačeno

1,5

Husín (TajanovDupanda)

KT

Poznávací okruhy Nýrsko

Botanika, zoologie, lesnictví, historie. Není ve správě KČT.

(úsek z městského nábřeží P po L. břehu Úhlavy k Lesnímu divadlu P)

-

4,0

Nýrsko, Stará Lhota

KT

NS Povydří

Příroda, historie, geologie, viklany, obří hrnce. Není ve správě KČT.

(podél Vydry v celé délce NS. P Čeňkova Pila, P Antýgl)

kct_min

7,5

Antýgl – Vydra – Čeňkova Pila

KT

NS Proměna horské smrčiny

Dočasně: Lesnictví – 1. okruh 3,5 km; 2. okruh 8 km. Není ve správě KČT.

NP Šumava

3,5+8,0

Březník u Modravy

KT

NS Tříjezerní slať

Botanika, historie krajiny, rašeliniště. Není ve správě KČT.

NP Šumava

0,2

Modrava – Rokyta

KT

NS Úhlavským luhem

Říční nivy, dřeviny, osídlení, příroda. Není ve správě KČT.

CHKO Šumava

4,0

Hamry, Úhlava, Kollerův kostel

KT

NS Velhartice

Hrad, těžba stříbra, PR Borek, Ostružná, ch. J. Wericha

(úsek od podhradí P  ke hradu). Není ve správě KČT.

OÚ Velhartice

4,5

Velhartice

KT

NS Po stopách středověkého dolování zlata

Okružní NS, východiště i cíl v Petrovicích, 5 zastavení. Historie těžby zlata. Není ve správě KČT.

lesycr_logo

17,0

Petrovice u Sušice

KT

NS Vlčí jámy

Okružní NS, dl. 3,5 km, 6 zastavení. Téma: historie. Východiště: Petrovice u Sušice. NS není ve správě KČT.

Petrovice

3,5

Petrovice u Sušice

KT

NS Vchynicko-Tetovský kanál

Hist. kanálu a plavení dřeva, skluzy, historické  kamenné mosty, hrablový most (rechle). Vede po zelené pásové značce KČT.

(úsek z Rokyty Informační středisko NPŠ P  do Mechova P)

kct_min

18,5

Modrava – hrablový most (rechle)

KT

NS Důlní činnost v okolí obce Hory Matky Boží

Hornická činnost, kulturní památky, expozice muzea. Není ve správě KČT.

-

?

Hory Matky Boží

KT

NS Rýžování zlata

Okružní NS, východiště i cíl v Petrovicích. Téma: Rýžování zlata, hrůbata, hrádek a tvrz Hrnčíř, památné stromy. Není ve správě KČT.

-

7

Petrovice u Sušice

KT

Chudenice a lesní komplex Žďár

Okružní, 15 zast. Východiště u zámku Lázeň. Zaměření: solitérní stromy, krajinotvorba, ptactvo, Kvapilova jezírka, růstové fáze lesa, lesní zvěř, historie Chudenic, rozhledna Bolfánek, Černínský zámek Lázeň s anglickým parkem, douglaska tisolistá. NS není ve správě KČT.

lesycr_logo

6,5

Chudenice a okolí

KT

NS Švihov a okolí

Okružní, dl. 24 km, 20 zast.; vnitřní okruh, 8 zastavení, trasa kolem vodního hradu. Vnější okruh, 12 zastavení, trasa sleduje zelenou pásovou pěší značku KČT. Trasa: Švihov, před radnicí – TIM Švihov, most – Kamýcká skála – Kokšínský hrádek – Chlumská – Běleč – Tuhošť – zámek Červené Poříčí – Švihov. Zaměření: pravěké a středověké osídlení, vodní hrad, povodně a živelné pohromy, přírodní rezervace Běleč. NS je ve správě KČT. Značení provedeno KČT.  (Z náměstí P celý vnitřní okruh NS)

kct_min

Celkem 26,0

Švihov – město a okolí

KT

NS Hejná

Průběhová, s východištěm ve Velkých Hydčicích, 7 zastavení. Tématika: Příroda, historie, těžba vápence, rýžovnictví, perlorodky. (P obec Velké Hydčice leží v rovině)

kct_min

8,0

Velké Hydčice - Nezamyslice

KT

NS Maňovice

Historie, příroda a památky okolí Maňovic. Není ve správě KČT.

OÚ Maňovice

?

Maňovice

KT

NS Sklářská stezka

Okružní NS, 16 zastavení. Sklářská tradice na Železnorudsku.

Východiště i cíl v centru Železné Rudy. Leták o NS. Není ve správě KČT.

MÚ Železná Ruda

35,0

Okolí Železné Rudy

KT

Tetřeví stezka

Průběhová trasa, dl. 5,8 km, 5 zastavení. Východiště Debrník, cíl sedlo pod Polomem. Život tetřeva. V terénu neznačena, souběžná s červenou trasou KČT.

MÚ Železná Ruda

5,8

Okolí Železné Rudy

(Debrník – sedlo pod Polomem)

KT

NS Utajená obrana železné opony

(dvouetapová)

Průběhová trasa Belveder červeně značená; dl. 1,9 km, 8 zastavení;  základní typy utajovaných poválečných bunkrů stavěných v pásmu obrany – 6 přístupných. Východiště v centru Ž.R., ukončení u žst. Železná Ruda město. Leták o NS. Není ve správě KČT.

MÚ Železná Ruda

1,9

0,5

Okolí Železné Rudy

KT

Průběhová trasa Debrník zeleně značená je v souběhu s NS Sklářská stezka, ale zachází do Ferdinandova Údolí a po 500 m se vrací zpět; býv. hraniční a zakázané pásmo, do r. 1989 zcela nepřístupné. Leták o NS

NS Historie Špičáku

Okružní trasa modře značená s východištěm i cílem u parkoviště Kaskády; 16 zastavení, převýšení 230 m; historie obce Špičák, rozvoj turistiky, výstavba tunelu a železniční trati z Plzně do Žel. Rudy a dále do Německa. Leták o NS. Není ve správě KČT.

MÚ Železná Ruda

7,0

Okolí Železné Rudy

KT

NS Spiessova

Okružní NS, 6 zastavení. Východiště i cíl v obci Bezděkov u Klatov. Krásné výhledy s panoramatickými mapami, hist. obce Bezděkov, zámek Tetětice, přírodní pam. Tupadelské skály, život a dílo romanopisce a divadelního dramatika Ch. H. Spiesse. Není ve správě KČT.

kct_min

16,0

Bezděkov – Vítané – Struhadlo – TetěticeTupadelské skály - Bezděkov

KT

NS Stehlíkova

2 etapová NS věnovaná učiteli, malíři, básníku, spisovateli Ladislavu Stehlíkovi, působícímu v Myslívě; 7 zastavení. Téma: dílo L. S., zajímavé historické a krajinné zajímavosti, pověsti, květena. Není ve správě KČT.

OÚ Myslív

12,0

Myslív – Polánka – Pohoří - Štipoklasy - Nehodív - Myslív

KT

NS Krajinou pod Medvědí kaplí

Okružní NS, východiště v obci Chudenín, 6 zastavení, východiště a cíl v obci Chudenín. Příroda a historie, Medvědí kaple, zajímavý geologický útvar, odsun německého obyvatelstva, zaniklá ves Červené Dřevo a obnovené místo farního kostela a hřbitova. NS je ve správě obce Chudenín, značení ve spolupráci s KČT.

Obec Chudenín

13,0

Chudenín - Fleky

KT

NS Po stopách starých formanů

Okružní NS, východiště v obci Dešenice u koupaliště, 7 zastavení. Historie obcí, život formanů i soumarů, loupežníci. NS je ve správě obce Dešenice, značení ve spolupráci s KČT.

Obec Dešenice

13,0

Dešenice – Matějovice – DěpolticeŽiznětice

KT

NS Z Hamrů na Ostrý

Průběhová NS, východiště obec Hamry, cíl Ostrý (1293 m), 13 zastavení: Králováci, sklářství na Šumavě, Horská služba, Královský hvozd, fauna a flora. Převýšení 663 m.

lesycr_logo

6,0

Hamry – Stateček - Ostrý

KT

NS Hojsova Stráž

Okružní NS, východiště v Hojsově Stráži u kostela, 11 zastavení. Historie, armáda, vyhlídky. Není ve správě KČT. Zřizovatel nás o nové NS neinformoval a o spolupráci s KČT neprojevil zájem

Hojsova Stráž

21,0

Hojsova Stráž – Můstek – PrenetHojsova Stráž

KT

NS Ptačí stezka, Běšiny

Průběhová, východiště v areálu Eurocampu, 4 zastavení a ptačí pozorovatelna. Ptáci, hnízdiště, příroda v lokalitě Drnového potoka. NS není ve správě KČT.

Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko

0,3

Areál Eurocampu Běšiny

KT

NS Velké Hydčice - Prácheň

Průběhová NS, východiště u vodáckého kempu ve Velkých Hydčicích, cíl zříc. hradu Prácheň, 4 zastavení. Prácheň hradiště a přírodní rezervace, povodně a ledy na Otavě, hydčické lávky. NS není ve správě KČT.

OÚ Velké Hydčice

2,2

Velké Hydčice – Otava - Prácheň

KT

NS Po stopách Jiráskovy Lucerny

Průběhová, 10 zast.. Trasa: Osvračín, ŽST – Osvračín, zámek – Pasecký mlýn – Hlohová – Krchleby – hrádek Lacembok – vrch Mastník – Staňkov, ŽST. Zaměření: archeologie, historie osídlení, ekologie, příběhy divadelních souvislostí. NS není ve správě KČT.

MÚ Staňkov

13,5

Osvračín ŽST – Staňkov ŽST

DO

NS podle pověstí Holýšova

Okružní, východiště u budovy MÚ. Zaměření: holýšovská radnice, kostel sv. Petra a Pavla, solná stezka, vrch Trný, Hradecká skála, mohylník Hořina, V Behnách. NS není ve správě KČT.

MÚ Holýšov

?

Holýšov a okolí

DO

NS Holýšov II

Okružní, 5 zastavení. Východiště na nám. 5. Května u kostela sv. Petra a Pavla. Zaměření: historie města Holýšova, památný strom jilm vaz, koncentrační tábor, řeka Radbuza, býv. muniční závod MWH Hollaischen a kasárna, zaniklá obec Trubce. V terénu značeno, NS není ve správě KČT.

MÚ Holýšov

8,0

Holýšov a okolí

DO

NS Sedmihoří

Mrazové sruby, kamenictví, milíře, příroda, historie, geologie. Není ve správě KČT. (úsek od Prostředního Miřkovského rybníku P k „Ručičkám“)

lesycr_logo

10,0

Miřkov, Racovský vrch

DO

NS Po zaniklých obcích Českého lesa

Neznačená NS rozdělená do tří jednodenních úseků pro pěší i cykloturisty seznamuje návštěvníka s více než 50 zaniklými vesnicemi, osadami a samotami, které byly po válce vylidněny a srovnány se zemí v důsledku vzniku „železné opony“. Není ve správě KČT.

1. den – Železná – Bělá nad Radbuz. – Rybník

2. den – Rybník – Poběžovice  - Nemanice

3. den – Čerchov – Pasečnice – Všeruby

DO

NS Královská rokle

Zámecký letohrádek, Královská rokle, gloriet, loretánská kaple, vyhlídková věž, historie hradu, zámku a parku. 5 zastavení. (z náměstí P  po cestách zámeckého parku). Není ve správě KČT.

lesycr_logo

2,7

Horšovský Týn – zámecký park

DO

NS Rozhledna na Šibeničním vrchu

Průběhová NS k rozhledně (otevř. 1.V. – 31.X), dl. 2,5 km, 6 zastavení. Téma: historický vodovod, Lurdská tradice, pivovarnictví, přírodní zajímavosti, studánka, Šibeniční vrch, kapličky v okolí Horš. Týna, kříže a boží muka, selské usedlosti, mlýny, poutě. Východiště na nám. v Horšovském Týně. Není ve správě KČT.

lesycr_logo

2,5 km

Horšovský Týn – Šibeniční vrch

DO

NS Obora Horšov

Okružní NS, dl. 5 km, 5 zastavení. Téma: letohrádek Annaburg, historie, příroda, ochrana přírody. Východiště: brána areálu škol. statkuHoršově. Není ve správě KČT.

lesycr_logo

5,0 km

Horšov u Horšovského Týna

DO

NS Capartické louky

Druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin, historie osídlení, voda jako pohon. Není ve správě KČT, v terénu neznačeno.

CHKO Český les

1,8

Capartice

DO

Čertova NS

Stezka pro pěší i cyklisty s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí Chodska v okolí Babylonu – akvadukt, viklan, Rašínův kámen, Teplobystřický kanál, křemencový val. Není ve správě KČT, v terénu neznačeno.

OÚ Babylon,

MěÚ Domažlice

11,0

Žst. Havlovice – Žst. Babylon

DO

NS Cesta do historie – doba bronzová

Průběhová NS (. Milavečské mohyly), 4 zastavení. Vede po modré TZT, není však ve správě KČT.

OÚ Chrastavice

4,5

Chrastavice – Kopaniny – Milavče

DO

NS Loučim

Okružní NS, 8 zastavení. Východiště a cíl v centru obce. Ekologie a odpady v přírodě, historie židovského obyvatelstva v regionu, život a stopy lesní zvěře, určování stáří stromů, šumavské vrcholy, básník Rudolf Mayer, Černá Loučimská Madona. NS ve správě obce Loučim.

OÚ Loučim

6,0

Loučim – Modlín

DO

NS Nová Ves

Okružní NS, východiště i cíl v Nové Vsi u Kdyně, 8 zastavení – Sv. Anna na Tanaberku, vyhlídková věž, vrch Ráj, historie, šumavské rozhledy, flóra, fauna. Značení ve spolupráci s KČT.

OÚ Nová Ves

13,0

N. Ves – VítovkyTanaberk

DO

NS Letecké stopy 2. Světové války

Průběhová NS, 3 zast.. Východiště u cesty na Hrádek s Kozinovým pomníkem. Cíl pomník stíhacího pilota americké armády V. P. Kirkhama, posledního US stíhacího pilota, který zahynul na území ČSR, na Zadní hoře. Historie bojů US armády při osvobozování regionu. V terénu neznačeno, není ve správě KČT.

OÚ Újezd

0,9

Újezd – Hrádek

DO

NS Těžba živců na Poběžovicku

NS je tvořena dvěma okruhy. Východiště I.: Poběžovice, školní zahrada, délka 6 km, 7 stanovišť. Zámecký park, přírodní rezervace a památky, lokální geologie, typologie lesa, péče o les. Východiště II.:  Náves Ohnišťovice, délka 5 km, 7 stanovišť. Geologie domažlické oblasti, historie těžby živců, technologie hlubinné a povrchové těžby, zpracování a použití živce, Otovský lom, revitalizace krajiny, mokřadní systémy.

MÚ Poběžovice

6 + 5

Poběžovice – Zámělíč

Ohnišťovice - Otov

DO

NS V Zelenovském údolí

Průběhová NS, 12 zastavení s interaktivními tabulemi. Východiště na cyklotrase č. 3 vých. od Havlovic. Cíl u býv. háj. Dmout. Fauna a flora rybníků a lesů Přír. parku Zelenov s mobilní aplikací. NS není ve správě KČT.

Domažlické městské lesy s.r.o.

10,0

Domažliko: Přírodní park Zelenov

DO

NS Lísková/Haselbach

Okružní česko-německá NS, Východiště za čerpací stanicí v Lískové. 5 zastavení. Historie česko-německého osídlení. Není ve správě KČT.

-

2

Lísková a okolí

DO

NS Branka

Okružní cykloturistická NS -  lesnictví, ekologie, botanika, zoologie, historie. Není ve správě KČT.

lesycr_logo

17,5

Branka u Halže

TC

NS Okolo Přimdy

Okružní NS, 12 zastavení – historie města Přimda, hrad, rod Kolowrat Krakovských. Není ve správě KČT.

MÚ Přimda

7,0

Přimda

TC

NS Krajinou bitvy u Třebele

V plánu, v terénu dosud nerealizováno

OÚ Černošín

-

Třebel, Černošín, Olbramov

TC

NS Historie hornictví na Stříbrsku

Historie hornictví, geologie, Prokopská štola

(úsek od Branky P přes most po L. břehu a Červené lávce k Prokopské štole)

kct_min

3,0

Stříbro

TC

NS Opevnění na Stříbrsku

V plánu, historie a význam objektů lehkého opevnění

-

 

Stříbro

TC

NS Hradišťský vrch

Lokalita hradiště na vrcholu je vyhlášena nár. památkou

(Lázeňský park a z východiště NS P U nádrže alejí k hájovně na úpatí Hradišť. Vrchu). Ve spolupráci s KČT.

kct_min

5,5

Konstantinovy Lázně

TC

NS Kladruby

Klášter, historie, příroda, památné stromy,

(Pouze náměstí P a zámecké nádvoří se zahradami – P před zámkem)

kct_min

5,5

Kladruby u Stříbra

TC

NS Kosí potok

Příroda, historie, mlýny, krajina. Není ve správě KČT.

kct_min

8,0

Kosový (též Kosí) potok

TC

NS Krasíkov – Ovčí vrch

Historie okolí, přírodní zajímavosti, hrad Krasíkov  (P Konstantinovy Lázně – Čeliv)       

kct_min

10,0

Konstantinovy Lázně, kemp

TC

NS Sklářství v okolí Lesné

Historie sklářství, osídlení, příroda. Není ve správě KČT.

(ze Staré Knížecí Huti P v celé délce trasy NS)

kct_min

9,5

Stará Knížecí Huť

TC

NS Lesná

Lesnictví, příroda, česko-německé soužití, sklárny

(od silnice do Staré Knížecí Huti P  lesní úsek k NS Podkovák a Kapli p. Marie). Není ve správě KČT.

lesycr_logo

10,0

Lesná

TC

NS Vodní svět

Pozorovací místo bobrů evropských, vodního ptactva a další vodní havěti na NS Lesná. Není ve správě KČT.

CHKO Český les

lesycr_logo

1,0

Kulm u Lesné

TC

NS Podkovák

Rašeliniště, vrchovištní květena, vyhlídková plošina na NS Lesná. Není ve správě KČT.

CHKO Český les

0,2

2,5 km jz. od Lesné u Tachova

TC

NS Šipín

Úterský potok a Hadovka, zřícenina hradu Gutštejn

kct_min

7,0

2 km od Okrouhlého Hradiště

TC

NS Údolím Úterského a Nezdického potoka

Příroda, historie osídlení, geologie, těžba rumělky, mlynářství

kct_min

13,5

Bezdružice

TC

NS Ke Studánce lásky

Vulkanická činnost, vývěry, těžba čediče, železnice (P Konstantinovy Lázně – Kokašice)

kct_min

7,5

Konstantinovy Lázně

TC

NS Skalní defilé u Svojšína

Příroda, význam stromů pro člověka, spility, vyhlídka na Mži. Není ve správě KČT.

OÚ Svojšín

1,6

Svojšín

TC

Příhraniční NS

Pam. likvidace „železné opony“, původní osídlení. Ve spolupráci s KČT.

kct_min

12,0

Rozvadov

TC

Kolowratova NS

Diana, stará císařská cesta, CHKO Český les. Ve spolupráci s KČT.

kct_min

20,0

Rozvadov

TC

Vyhlídková NS

Stavba dálnice, rozhledna Milíře, pohraniční opevnění. Ve spolupráci s KČT.

kct_min

15,0

Rozvadov

TC

NS Stráž – Souměř

Okružní NS s 5 zastaveními s tématikou ekologie, historie. Není ve správě KČT.

?

3,0

Stráž

TC

NS Milíře a vodní mlýny

část Milíře – uhlířské řemeslo, historie zaniklých osad – 14 km

část Vodní mlýny – mlynářství a stavba mlýnů, náhony – 11,5 km

(Obě etapy jednorázově bez přerušení 18,5 km)

 

kct_min

25,5

Třemešné, Sv. Apolena, Nová Ves, Málkov

TC

NS Údolím Hamerského potoka

Průběhová NS, 8 zastavení: údolí Hamerského potoka, využití vodní síly, pam. Broumovský jasan a Broumovský smrk.

?

2,1

Broumov

TC

NS Voda pro život

Okružní NS, východiště u Městského rybníku, 15 zastavení; historie vody od 19. stol. až do současnosti. Na trase interaktivní herní prvky. NS je ve správě města Planá, v terénu neznačeno.

Planá

4,0

V intravilánu města Planá

TC

NS Vysoká – Světce

Průběhová NS, východiště památník na Vysoké, cíl u jízdárny Světce, 10 zastavení: památník na Vysoké, rozhledna Vysoká, zřícenina kláštera, jízdárna Světce.

kct_min

MÚ Tachov

1,8

Tachov - Světce

TC

NS Dolování v okolí Michalových Hor

Okružní NS, východiště i cíl v obci Michalovy Hory, 6 zastavení. Geologie, dolování, historie Michalových Hor. Není ve správě KČT.

GEOLOCI

4,5

Michalovy Hory u Chodové Plané

TC

NS Expedice do historie země Horní Falc a Západní Čechy

Česká část: okružní NS, východiště i cíl u hornického muzea v Plané. 9 zastavení, historie těžby a zpracování ušlechtilých nerostů, mincovna. V terénu neznačeno, není ve správě KČT.

Hornické sdružení

16,0

Okolí Plané

TC

NS Světecký vrch

Okružní NS, dl. 3,5 km, východiště jv. od Světce, jízdárna. Téma: geologické útvary na Světeckém vrchu, pravěká moře, horotvorné procesy, Český křemenný val a těžba křemene. NS je ve správě KČT.

kct_min

MÚ Tachov

3,5

Okolo Světeckého vrchu

TC

NS Lesy města Stříbro

Okružní lesní NS, dl. 7,4 km, 11 zastavení. Východiště i cíl u Janského rybníka, přístup k NS od Sulislav ŽST nebo obce Sulislav. Téma: Obyvatelé a vegetace lesa, způsobem hospodaření, ekosystém krajiny, kaple sv. Eustacha. Značení NS je ve správě KČT.

Lesy města Stříbro s.r.o.,

kct_min

7,4

Sulislav

TC

NS Šibeniční vrch

Popraviště, historie hrdelních trestů

kct_min

1,0

Bečov nad Teplou

KV

NS Svatého Blažeje

Okružní NS je zaměřená na historii a přírodu, Svatoblažejský ryb. pod Třebouňským vrchem

?

2,5

Třebouň u Toužimi

KV

 

http://www.klubturistu.cz/images/loga/kctprovsechny.gif

Klub českých turistů ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně a RLA Stallion s.r.o.

vyznačil trasu pro naše spoluobčany, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.

Mimořádně příznivou lokalitou z hlediska terénních podmínek, dostupnosti, možnosti zaparkování a estetiky prostředí je oblast Boleveckých rybníků v sv.části Plzně.

P6050007w

Východiště vozíčkářské trasy Klubu českých turistů

je situováno přímo u parkoviště v Malém Bolevci u kempu Ostende,

kde je též informační tabule s mapkou a popisem tras

 

Informace o výše uvedených naučných stezkách jsou průběžně doplňované a aktualizované.

Uvedené NS jsou postupně představené na samostatných stránkách po provedení osobní rekognoskace.

Naučné stezky, které nesplňují základní zásady bezpečného průchodu a řádného značení nejsou dále zpracovávané.

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, trasy@centrum.cz, aktualizace 20. února 2022